Фінансування здобуття повної загальної середньої освіти здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, у тому числі шляхом надання освітніх субвенцій місцевим бюджетам, коштів місцевого бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством, стаття 78 Закону України “Про освіту”

З державного бюджету заклади загальної середньої освіти отримують освітню субвенцію на оплату праці з нарахуваннями педагогічним працівникам у частині забезпечення видатків на здобуття повної загальної середньої освіти.

Порядок розподілу освітньої субвенції між місцевими бюджетами визначається згідно з формулою, в основі якої лежить кількість здобувачів освіти, які навчаються на відповідній території, з урахуванням таких факторів:

 • рівень освіти;
 • категорія території, на якій розташований заклад освіти;
 • наявність здобувачів освіти з особливими освітніми потребами;
 • особливості навчання здобувачів освіти з національних меншин;
 • необхідність підвезення здобувачів освіти до закладу освіти та у зворотньому напрямку;
 • інших факторів.

Утримання та розвиток, матеріально-технічне забезпечення закладів загальної середньої освіти здійснюється за рахунок органів місцевого самоврядування.

Державні та комунальні заклади освіти мають право надавати платні освітні та інші послуги. Засновники відповідних закладів освіти мають право затверджувати переліки платних освітніх та інших послуг, що не увійшли до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України.

Щороку виділяється субвенція для підтримки дітей з особливими потребами, докладно про цю субвенцію читайте в окремому розділі.

ІНШІ СУБВЕНЦІЇ ДЛЯ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Також щороку  з державного бюджету можуть виділяються субвенції для закладів загальної середньої освіти на різні потреби. 

Перелік субвенцій, які виділялися закладам середньої освіти в різні роки на:

 • підтримку Нової української школи;
 • облаштування укриттів;
 • здійснення заходів, пов’язаних із забезпеченням пожежної безпеки;
 • ремонт і придбання обладнання для їдалень (харчоблоків) закладів загальної середньої освіти;
 • «Спроможна школа для кращих результатів» для підтримки опорних шкіл — на ремонти, закупівлю обладнання та автобусів та інші субвенції.

Міністерство фінансів України щороку публікує дані в інтерактивному аналітичному інструменті («дашборд») про витрати на загальну середню освіту та вищу освіту, який включає бюджетні видатки з державного і місцевих бюджетів. Під час війни дані до цієї аналітичної системи не вносились.

ВИКОРИСТАННЯ ЗАЛИШКІВ ОСВІТНЬОЇ СУБВЕНЦІЇ ДЛЯ ОПЛАТИ ПРАЦІ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Відповідно до статті 103-2 Бюджетного кодексу України цільове призначення освітньої субвенція – це її спрямування на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти та тих, які забезпечують здобуття загальної середньої освіти у закладах фахової передвищої та професійно-технічної освіти.

Засновники можуть спрямовувати залишки коштів за освітньою субвенцією на оновлення матеріально-технічної бази закладів та установ освіти лише у разі забезпечення в повному обсязі обов’язкових виплат на оплату праці з нарахуваннями педагогічним працівникам на поточний бюджетний рік.

Такі орієнтири для місцевої влади відповідають нормам статті 103-2 Бюджетного кодексу України, що залишки коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду зберігаються на рахунках відповідних місцевих бюджетів і використовуються у наступному бюджетному періоді в першу чергу з урахуванням цільового призначення субвенції, а вже потім – на оновлення матеріально-технічної бази закладів загальної середньої освіти.

У 2024 році Кабінет Міністрів України вніс зміни до Порядку та умов надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам.

Субвенція спрямовується на:

 • оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників закладів освіти, зазначених у частині першій статті 103-2 Бюджетного кодексу України;
 • здійснення заходів із забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти “Нова українська школа”;

 • здійснення заходів із забезпечення викладання навчального предмета “Захист України”.

Залишки коштів за субвенцією на кінець бюджетного періоду зберігаються на рахунках відповідних місцевих бюджетів і використовуються у наступному бюджетному періоді з урахуванням цільового призначення субвенції та на оновлення матеріально-технічної бази закладів та установ освіти, зазначених у цьому пункті. Залишки можуть спрямовуватися насамперед на такі видатки:

 • придбання шкільних автобусів для перевезення дітей із закладів загальної середньої освіти, які оптимізовані/об’єднані/реорганізовані або будуть оптимізовані/об’єднані/реорганізовані
 • оснащення закладів освіти персональними комп’ютерами та мультимедійним обладнанням, засобами навчання та обладнанням для навчальних кабінетів початкової школи, фізики, хімії, біології, географії, математики, інформатики;
 • придбання підручників і посібників (у тому числі електронних) для закладів освіти;
 • оновлення навчальної та матеріально-технічної бази закладів загальної середньої освіти, які оптимізовані/об’єднані/реорганізовані або повністю укомплектовані і до яких будуть довозитися учні закладів загальної середньої освіти;
 • здійснення заходів, пов’язаних із забезпеченням пожежної безпеки;
 • ремонт і придбання обладнання для їдалень (харчоблоків) закладів загальної середньої освіти;
 • підключення закладів освіти до Інтернету, насамперед у сільській місцевості;
 • будівництво нових туалетних приміщень і реконструкція, капітальний та поточний ремонт туалетних приміщень закладів загальної середньої освіти, в яких початкову освіту здобувають не менш як 20 осіб, їх облаштування санітарно-гігієнічним обладнанням та розроблення відповідної проектної документації.

За результатами місячного/квартального звіту про виконання місцевих бюджетів облдержадміністрація має право подати головному розпоряднику субвенції пропозиції щодо перерозподілу обсягу субвенції між обласним бюджетом, бюджетами територіальних громад (у межах видатків регіону).