Використання субвенції з державного бюджету місцевими бюджетами на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами (далі — субвенція) визначають Порядок та умови надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2017 р. № 88 (далі — Порядок), а також стаття 103-3 Бюджетного кодексу України.

На кого спрямовується субвенція

Субвенція надається дітям з особливими освітніми потребами. Пункт 3 Порядку та частина 1 статті 103-3 Бюджетного кодексу України встановлюють, що субвенція надає державну підтримку дітям з особливими освітніми потребами:

 • сліпим та зі зниженим зором;
 • глухим та зі зниженим слухом;
 • з тяжкими порушеннями мовлення;
 • із затримкою психічного розвитку;
 • з порушеннями опорно-рухового апарату;
 • з порушенням інтелектуального розвитку;
 • зі складними порушеннями розвитку (зокрема, з розладами аутичного спектру).

Звертаємо увагу, що обов’язковою умовою надання субвенції є навчання зазначених груп дітей у державних та комунальних закладах:

 • дошкільної освіти (крім закладів дошкільної освіти (ясел-садків) компенсуючого типу, будинків дитини, закладів дошкільної освіти (дитячих будинків) інтернатного типу);
 • загальної середньої освіти (крім спеціальних та санаторних шкіл, навчально-реабілітаційних центрів);
 • професійної (професійно-технічної) освіти.

Це визначено пунктом 3 Порядку.

На що можна використовувати видатки субвенції

Видатки, які оплачуються за кошти субвенції, визначаються пунктом 4 Порядку та частиною 2 статті 103-3 Бюджетного кодексу України. Субвенцію можна використовувати на:

 • оплату праці фахівців за проведення (надання) дитині певних додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг);
 • придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку;
 • обладнання кабінетів та/або ресурсних кімнат у відповідних закладах освіти та інклюзивно-ресурсних центрах, щоб надавати психолого-педагогічні й корекційно-розвиткові послуги (придбання методичного, навчального та програмного забезпечення, предметів, матеріалів і обладнання, зокрема довгострокового користування).

Нижче докладніше розповімо про використання субвенції за цими напрямами.

Оплата праці фахівців за проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг)

Приблизний перелік додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (далі — занять, послуг) для осіб з особливими освітніми потребами у закладах освіти затверджений у Додатку 1 до Порядку та умов.

Заняття, послуги визначаються індивідуальною програмою розвитку дитини з особливими освітніми потребами, яка здобуває освіту в інклюзивному класі чи групі, а також дітей з особливими освітніми потребами, які у закладах професійної (професійно-технічної) освіти одночасно з набуттям кваліфікацій професійної (професійно-технічної) освіти здобувають загальну середню освіту (частина 2 статті 103-3 Бюджетного кодексу України).

Ці заняття, послуги надають фахівці (із працівників закладу освіти та у разі потреби — додатково залучені фахівці), з якими заклад освіти або орган управління освітою укладають цивільно-правові договори (пункт 6 Порядку). З формою Типового договору можна ознайомитися у Додатку 3 до Порядку та умов.

Перелік фахівців, які можуть проводити (надавати) додаткові заняття, послуги, визначається у Додатку 5. Це фахівці, що здобули відповідний ступінь вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень) у галузі знань:

01 Освіта/Педагогіка за спеціальностями:

 • 012 Дошкільна освіта
 • 013 Початкова освіта
 • 016 Спеціальна освіта
 • 017 Фізична культура і спорт

02 Культура і мистецтво:

 • 024 Хореографія
 • 025 Музичне мистецтво

05 Соціальні та поведінкові науки за спеціальністю:

 • 053 Психологія

22 Охорона здоров’я за спеціальністю:

 • 227 Фізична терапія, ерготерапія

Та/або фахівці, що мають професійну кваліфікацію:

 • 2229.2 Ерготерапевт
 • 2229.2 Лікар з лікувальної фізкультури
 • 2229.2 Лікар з лікувальної фізкультури та спортивної медицини
 • 2331 Вчителі початкової школи
 • 2332 Вихователі дошкільних закладів
 • 2340 Вчитель з корекційної освіти
 • 2340 Вчитель-дефектолог
 • 2340 Вчитель-логопед
 • 2340 Вчитель-реабілітолог
 • 2445.2 Практичний психолог
 • 2445.2 Психолог
 • 3226 Інструктор з трудової адаптації
 • 3226 Інструктор з трудової терапії
 • 3226 Фахівець з фізичної реабілітації.

Проведення (надання) додаткових занять, послуг оплачується за ставками погодинної оплати праці працівників усіх галузей економіки за проведення навчальних занять у розмірах, передбачених для доцента або кандидата наук, які проводять навчальні заняття з учнями шкіл, установленими в додатку 5 до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298 “Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери”, підвищеними на 20% за роботу з дітьми з особливими освітніми потребами (пункт 6 Порядку).

Скорочена тривалість корекційно-розвиткових занять не є підставою для зменшення оплати за їх проведення. Кожне корекційно-розвиткове заняття оплачується за ставками погодинної оплати праці, які описані в попередньому абзаці (пункт 6 Порядку).

Оплата за проведені (надані) додаткові заняття, послуги здійснюється щомісяця на підставі Актів приймання проведених (наданих) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг) (пункт 6 Порядку). Форма таких актів затверджена у Додатку 4 до Порядку та умов.

Придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку

Спеціальні засоби корекції психофізичного розвитку допомагають дитині в інклюзивному класі чи групі опановувати навчальну програму. На придбання таких засобів використовується не більш як 35% загального обсягу субвенції. Якщо в закладі освіти є декілька осіб з особливими освітніми потребами з однаковими порушеннями, у разі потреби можлива закупівля спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку для спільного користування. Це визначається пунктом 4 Порядку. Типовий перелік таких засобів затверджений МОН, із ним можна ознайомитися за посиланням.

Як відбувається розподіл субвенції

Обсяги цієї субвенції затверджуються у Законі України “Про державний бюджет України” на відповідний рік окремо для бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів, бюджетів міст Києва та Севастополя відповідно до кількості осіб з особливими освітніми потребами. Це визначено частиною 3 статті 103-3 Бюджетного кодексу України.

У 2024 році на підтримку дітей з особливими освітніми потребами було виділено 304595,3 тис. грн субвенції (Додаток 6 до Закону України “Про державний бюджет України на 2024 рік”).

Головним розпорядником субвенції є Міністерство освіти і науки України (пункт 2 Порядку).

Казначейство перераховує щомісяця до 10 числа субвенцію на рахунки обласних бюджетів та бюджету м. Києва, що відкриті в органах Казначейства, згідно з розписом державного бюджету. Перерахування субвенції здійснюється відповідно до Порядку перерахування міжбюджетних трансфертів (пункт 5 Порядку).

Далі обласні державні адміністрації розподіляють субвенцію між обласним бюджетом, бюджетами територіальних громад пропорційно кількості осіб з особливими освітніми потребами, які здобувають освіту у відповідних закладах освіти, у певному порядку, який визначають та затверджують рішенням про обласний бюджет самостійно. Це визначено частиною 3 статті 103-3 Бюджетного кодексу України. Для перерахування субвенції територіальним громадам обласні та Київська міська держадміністрація готують платіжні документи, за якими органи Казначейства перераховують щомісяця до 25 числа кошти на рахунки бюджетів територіальних громад, що відкриті в органах Казначейства (пункт 5 Порядку).

Відповідні місцеві ради мають право перерозподіляти у межах відповідного місцевого бюджету кошти субвенції між відповідними типами закладів для забезпечення підтримки осіб з особливими освітніми потребами в повному обсязі (пункт 12 Порядку). Розпорядниками субвенції за місцевими бюджетами є структурні підрозділи з питань освіти і науки місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, які визначаються рішенням відповідної місцевої ради про такий бюджет згідно із законодавством (пункт 2 Порядку).

Обласні та Київська міська держадміністрації подають МОН щокварталу до 10 числа наступного місяця інформацію про використання субвенції за формою, затвердженою в Додатку 2 до Порядку та умов (пункт 9 Порядку).

Матеріал підготовлено у рамках проєкту «Про.Спільноти: безпечне та сприятливе середовище для навчання дітей», який реалізує Центр інноваційної освіти «Про.Світ» за підтримки ULEAD з Європою та у співпраці зі Службою освітнього омбудсмена.