Під час організації навчання учнів, які вимушено перебувають за кордоном і навчаються водночас очно у школі країни перебування та дистанційно у школі України, щоб зменшити навантаження на цих учнів, МОН рекомендує за можливості оптимізувати освітній процес та враховувати результати навчання з тих предметів, які учні опановують у закордонній школі. Для цього, зокрема:

  • складати розклад онлайн-уроків з урахуванням, за можливості, зайнятості учнів протягом дня в закладі освіти країни перебування;
  • не вносити до розкладу онлайн-уроків ті предмети, вивчення яких передбачено у закордонній школі;
  • не вносити до розкладу предмети (курси) вибіркового освітнього компонента;
  • застосовувати, за можливості, асинхронне навчання з використанням відеозаписів уроків;
  • використовувати національну платформу для дистанційного навчання «Всеукраїнська школа онлайн», що надасть можливість дітям опановувати українську програму в зручний для них час. А функціонал «Кабінет учителя» надасть змогу педагогу ставити завдання і відстежувати навчальний прогрес дитини. Якщо в закладі освіти є певна кількість учнів одного класу навчання, які одночасно здобувають освіту в українській та закордонній школах, на платформі ВШО можна організувати для них віртуальний клас.

Для оптимізації освітнього процесу та врахування в розкладі онлайн-уроків навчання дитини в закордонній школі її батьки, інші законні представники можуть взяти в закладі освіти, де навчається дитина за місцем перебування, інформаційну довідку, в якій зазначаються час перебування дитини в школі протягом дня, перелік предметів, що вивчаються в навчальному році, особливості системи оцінювання, яку використовують у закладі освіти, та найвищий і найнижчий бали.

Також для зменшення навантаження учні за заявою батьків, законних представників можуть бути переведені на індивідуальну форму здобуття освіти. Під час розроблення індивідуального навчального плану МОН пропонує враховувати освітню програму і навчальний план закладу освіти, в якому навчається дитина в країні перебування.

Батьки, законні представники дитини можуть надіслати закладу освіти підписаний ними індивідуальний навчальний план або його скановану копію будь-якими зручними засобами зв’язку.