Зарахування до закладу освіти дітей, які вимушено перебувають за кордоном, здійснюється згідно з наказом МОН від 28 березня 2022 року № 274 на підставі заяви одного з їхніх батьків чи інших законних представників, поданої у зручний для заявника спосіб.

Діти, які вимушено змінили місце проживання і здобували освіту в школах за кордоном, після повернення в Україну зараховуються до закладів загальної середньої освіти, де навчалися до вимушеного переміщення, або в інші заклади загальної середньої освіти України.

При визначенні класу, до якого має бути зарахована дитина, МОН рекомендує враховувати результати попереднього навчання на підставі інформаційної довідки, яка підтверджує навчання в країні перебування.

Бажано, щоб довідка містила таку інформацію:

  • ім’я та прізвище, дата та місце народження здобувача;
  • назва закладу освіти та період навчання учня в ньому;
  • клас навчання;
  • перелік предметів із зазначенням кількості навчальних годин і тем, які вивчалися;
  • результати навчання;
  • система оцінювання, яку використовують в закладі освіти, із зазначенням найвищого та найнижчого балів;
  • дата видачі, печатка та підпис керівника закладу освіти.

Довідку зберігають в особовій справі здобувача освіти.