Редакція матеріалу від: 14.06.2022, 09:13

Згiдно з ст. 14 Положення про позашкільний навчальний заклад, затвердженого постановою КМУ від 06.05.2001 № 433:

Прийом до позашкільного закладу освіти може здійснюватися протягом навчального року (в міру закінчення комплектування гуртків, груп та інших творчих об’єднань) за бажанням вихованців, учнів, слухачів і за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, як на безконкурсній основі, так і за конкурсом,умови якого розробляються позашкільним навчальним закладом.

Прийом вихованців, учнів і слухачів до позашкільного закладу освіти для одержання професійної, спеціальної освіти здійснюється на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють.

Для зарахування учнів до спортивних, спортивно-технічних,туристських, хореографічних об’єднань потрібна довідка медичного закладу про відсутність у них протипоказань для занять у зазначених закладах освіти.

Умови прийому вихованців, учнів і слухачів до позашкільного закладу освіти можуть визначатися також положенням про відповідний тип позашкільного закладу освіти.

До позашкільного закладу освіти зараховуються вихованці, учні та слухачі, як правило, від 5 до 18 років. Положеннями про окремі типи позашкільних навчальних закладів або статутом позашкільного закладу освіти може передбачатися також інший вік.