Діти, які проживають або проживали на неконтрольованій, деокупованій території або території населених пунктів на лінії зіткнення і не мали можливості протягом понад шести місяців навчатися за однією з форм здобуття освіти, поновлюються в закладі освіти, учнями якого вони були, або зараховуються до іншого закладу освіти України на підставі заяви одного з батьків/законних представників (пункт 7 Порядку переведення учнів закладу загальної середньої освіти на наступний рік навчання). Для таких учнів рекомендується провести предметні діагностичні роботи за попередній рік навчання і здійснити підсумкове річне оцінювання протягом І семестру. За результатами діагностування заклад освіти розробляє індивідуальні програми коригувального навчання, спрямовані на підготовку дітей до річного оцінювання за попередній рік навчання та організації подальшого освітнього процесу. Для організації коригувального навчання МОН рекомендує використовувати додаткові години, передбачені освітньою програмою закладу.