Згідно зі статтею 119 Кодексу законів про працю України, за працівниками, призваними на строкову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період або прийнятими на військову службу за контрактом, зокрема шляхом укладення нового контракту на проходження військової служби, під час дії особливого періоду на строк до його закінчення або до дня фактичного звільнення зберігаються місце роботи та посада на підприємстві, в установі, організації незалежно від підпорядкування та форми власності.

Тобто за педагогом або іншим працівником закладу освіти, який був мобілізований, зберігається робоче місце і посада.

У такому разі, якщо немає можливості розділити години педагогічного навантаження між іншими вчителями, які викладають той самий навчальний предмет, видавши відповідний наказ про заміну, роботодавець може взяти нового працівника та укласти з ним строковий трудовий договір відповідно до статті 23 Кодексу законів про працю України. Адже, згідно з цією статтею, строковий трудовий договір укладається у випадках, коли трудові відносини не можуть бути встановлені на невизначений строк з урахуванням характеру наступної роботи, або умов її виконання, або інтересів працівника та в інших випадках, передбачених законодавчими актами.