Редакція матеріалу від: 11.10.2021, 08:58

Відповідно до частини 1 статті 53 Закону України “Про освіту”, здобувачі освіти мають право на: безпечні та нешкідливі умови навчання та утримання; захист під час освітнього процесу від приниження честі та гідності, будь-яких форм насильства та експлуатації, булінгу (цькування), що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти. Керівник зобов’язаний забезпечувати створення у закладі освіти безпечного освітнього середовища, вільного від насильства та булінгу (цькування), організацію освітнього процесу та здійснення контролю за виконанням освітніх програм (частина 3 статті 26 Закону України “Про освіту”).

Це передбачається й пунктом 5 статті 53 Закону України “Про освіту”: залучення здобувачів освіти під час освітнього процесу до виконання робіт чи до участі у заходах, не пов’язаних з реалізацією освітньої програми, забороняється, крім випадків, передбачених рішенням Кабінету Міністрів України.