Редакція матеріалу від: 04.01.2022, 11:58

Якщо потерпілий не повідомив керівника закладу про нещасний випадок у день, коли він трапився або наслідки нещасного випадку проявилися не відразу:

  • потерпілий, його батьки, інші законні представники подають письмову заяву керівникові закладу;
  • довідку від медичного закладу, що підтверджує наслідки для здоров’я.

Далі створюється комісія, яка розслідує випадок протягом місяця з дня отримання заяви, незалежно від строку настання нещасного випадку. Вона вирішує чи в цьому випадку складати акт за формою Н-Н після всебічної перевірки заяви про нещасний випадок з урахуванням усіх обставин, довідки закладу охорони здоров’я про характер і тяжкість ушкодження потерпілого, можливої причини її походження, свідчень учасників (свідків) та інших доказів (пункт 13 розділ 2 Положення).