Редакція матеріалу від: 04.01.2022, 11:14

Нещасний випадок – обмежена в часі подія, раптовий вплив небезпечного чинника чи середовища, що сталися під час освітнього процесу і зашкодили здоров’ю чи призвели до смерті здобувача освіти (пункт 3 розділу 1 Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися зі здобувачами освіти під час освітнього процесу”).

Нещасними випадками під час освітнього процесу вважаються випадки, які сталися під час:

  • проведення навчальних занять чи на перерві;
  • прямування на заняття з одного корпусу закладу освіти до іншого, якщо це визначено навчальними, виробничими та науковими планами та розкладом занять;
  • проведення позакласних, позашкільних заходів під безпосереднім керівництвом працівника закладу освіти або іншої особи, яка призначена наказом закладу освіти;
  • занять із трудового та професійного навчання, проведення професійних, науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, виробничої та навчальної практики, які проводяться відповідно до навчальних планів у закладах освіти або на територіях, що їм належать;
  • роботи на навчально-дослідних ділянках закладу освіти та у шкільних лісництвах;
  • роботи та відпочинку у студентських, учнівських об’єднаннях (таборах праці та відпочинку, дитячих оздоровчих таборах при закладах освіти тощо);
  • спортивних змагань, тренувань, оздоровчих заходів, екскурсій, походів, експедицій, організованих закладом освіти;
  • перевезень здобувачів освіти до місця проведення навчання, інших заходів і назад, якщо було організоване довезення та прямування їх на запланований захід на транспорті або пішки (пункт 5 розділу 1 Положення).

Процедуру розслідування нещасних випадків в закладах освіти визначає “Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися зі здобувачами освіти під час освітнього процесу”. Дія цього Положення поширюється на заклади освіти всіх рівнів незалежно від їхньої форми власності й підпорядкування, крім закладів освіти Міністерства оборони України та Міністерства внутрішніх справ України.

Розслідуються нещасні випадки, що трапилися зі здобувачами освіти під час освітнього процесу через травми, отруєння, теплові удари, опіки, обмороження, утоплення, ураження електричним струмом, блискавкою, ушкодження, отримані внаслідок аварій, пожеж, стихійного лиха, контакту з рослинами, тваринами (пункт 4 розділу 1 Положення).

Нещасні випадки, що трапилися за таких умов, розслідуються за процедурою цього Положення. Інші нещасні випадки розслідуються згідно з Порядком розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру.

Якщо нещасний випадок під час освітнього процесу спричинив тяжкі (зокрема інвалідність потерпілого) чи смертельні наслідки, смерть здобувача освіти або стався груповий нещасний випадок (травмувалося двоє і більше потерпілих, незалежно від тяжкості тілесних ушкоджень), проводиться спеціальне розслідування (пункт 1 розділ 3 Положення).