Редакція матеріалу від: 04.01.2022, 11:48

Коли трапився нещасний випадок керівник негайно:

 1. викликає потерпілому швидку медичну допомогу, якщо цього не зробив учитель;
 2. повідомляє батьків, інших законних представників потерпілого;
 3. усуває причини нещасного випадку;
 4. направляє письмовий запит до закладу охорони здоров’я, куди доставили потерпілого або в якому потерпілий перебуває на обліку під час лікування, щоб отримати довідку про характер і тяжкість ушкодження потерпілого, тобто встановлює та засвідчує факт ушкодження (пункт 6 розділу 1 Положення).
 5. упродовж доби видає наказ про утворення комісії з розслідування нещасного випадку (про склад та роботу комісії – у пунктах 3-9 розділу 2 Положення) та організовує правильне і своєчасне розслідування. Якщо медичний заклад не надає згадану в пункті 4 довідку, строк розслідування може продовжуватися на час, потрібний для отримання та опрацювання довідки.
 6. Про нещасний випадок, що стався зі здобувачем освіти через отруєння, нанесення тілесних ушкоджень унаслідок протиправних дій, інших правопорушень під час освітнього процесу також повідомляє органи поліції та заклад охорони здоров’я відповідної території.
 7. Забезпечує, щоб комісія склала акт розслідування нещасного випадку та акт за формою Н-Н (ознайомитися з формами цих документів можна у Додатках 1-2 Положення);
 8. розробляє і забезпечує виконання заходів щодо усунення причин нещасного випадку (пункт 10 розділ 2 Положення).
 9. Одержавши підготовлені комісією акти та матеріали, впродовж одного робочого дня розглядає і затверджує акт розслідування нещасного випадку та акт за формою Н-Н.
 10. Примірники затвердженого акта за формою Н-Н протягом трьох робочих днів надає або надсилає поштою:
 • потерпілому, батькам, іншим законним представникам потерпілого;
 • якщо нещасний випадок стався в структурному підрозділі закладу освіти, керівнику структурного підрозділу;
 • начальнику служби охорони праці закладу освіти або відповідальному за охорону праці;
 • засновнику (засновникам) приватного закладу освіти, органу управління освітою, іншим державним органам, до сфери управління яких належить заклад освіти;
 • профспілці, якщо нема профспілки – уповноваженій найманими працівниками особі з питань охорони праці (пункт 11 розділ 2 Положення).

11. Після того, як потерпілий закінчив лікування або у разі його смерті – складає та надсилає в десятиденний строк усім, кому надсилалися примірники акта за формою Н-Н, повідомлення про наслідки нещасного випадку (ознайомитися з формою повідомлення можна в Додатку 3 Положення) (пункт 18 розділ 2 Положення).