Відповідно до наказу МОН від 15.05.2023 № 563 “Про затвердження методичних рекомендацій щодо окремих питань здобуття освіти в закладах загальної середньої освіти в умовах воєнного стану в Україні” при визначенні класу, до якого має бути зарахована дитина, Міністерство освіти і науки України рекомендує зараховувати результати попереднього навчання на підставі інформаційної довідки, яка підтверджує навчання в країні перебування.

Бажано, щоб довідка містила таку інформацію:

  • ім’я та прізвище, дата та місце народження учня;
  • назва навчального закладу та період навчання учня в ньому;
  • клас навчання;
  • перелік предметів із зазначенням кількості навчальних годин і тем, які вивчались;
  • результати навчання;
  • система оцінювання, яку використовують в закладі освіти, із зазначенням найвищого та найнижчого балів;
  • дата видачі, печатка та підпис керівника закладу освіти.

Довідку зберігають в особовій справі учня (учениці).

Керуючись абзацом третім частини четвертою статті 14 Закону України «Про повну загальну середню освіту», можна учням, які навчались тільки в закладі освіти країни перебування за очною формою, зараховувати результати навчання з тих предметів, що передбачені і навчальним планом закладу освіти країни перебування, і навчальним планом української школи.

Дітям, які, перебуваючи за кордоном, не вивчали предмети, передбачені українськими освітніми програмами, або в них відсутня інформаційна довідка, яка підтверджує навчання, згідно з частиною п’ятою статті 17 Закону України «Про повну загальну середню освіту» надається можливість пройти річне оцінювання до початку навчального року. Форму проведення оцінювання обирає заклад освіти.

Річне оцінювання може здійснюватись із використанням технологій дистанційного навчання та засобів зв’язку з дотриманням принципів академічної доброчесності. В окремих випадках можливе проведення річного оцінювання протягом навчального року.

У випадку навчання в закладі освіти країни тимчасового перебування й одночасно в закладі освіти України (за дистанційною, сімейною (домашньою) або екстернатною формами), зокрема в Державному ліцеї «Міжнародна українська школа» або в закладі освіти, який є його партнером, визнання результатів навчання (річне оцінювання) не потрібне. Переведення на наступний рік навчання здійснюється в установленому порядку.

Також, відповідно до абзацу третього частини четвертої статті 14 Закону України «Про повну загальну середню освіту», не потребують окремого визнання закладом освіти результати навчання, отримані дітьми у закладах освіти країн тимчасового перебування, де впроваджувались українські освітні програми.

Після повернення в Україну ці діти зараховуються до закладів освіти і переводяться на наступний рік навчання в установленому порядку на підставі результатів оцінювання, проведеного закладом освіти країни тимчасового перебування, за умови надання інформаційної довідки про підтвердження навчання.