Відповідальність засновника залежить від того, які зі своїх повноважень він порушив. Така відповідальність може бути адміністративною або кримінальною. Освітній омбудсмен у своєму роз’ясненні надає перелік установ, куди звертатися, якщо засновник закладу освіти чи (та) орган управління освітою не виконує своїх обов’язків.

ЧОГО НЕ МАЮТЬ ПРАВА РОБИТИ ЗАСНОВНИКИ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ ТА УПОВНОВАЖЕНІ НИМИ ОРГАНИ

Засновник або уповноважений ним орган (особа) не має права втручатися в діяльність закладу освіти, що здійснюється ним у межах його автономних прав, визначених законом та установчими документами (ст. 25 Закону України “Про освіту”).

Органи управління освіти не мають права втручатися в управління закладом освіти, його організаційну діяльність, кадрову політику, зокрема призначати або звільняти із закладу освіти працівників, визначати педагогічне навантаження працівників закладу.

Порадник для голів та управлінців освітою територіальних громад, розроблений у межах впровадження Швейцарсько-українського проєкту DECIDE – «Децентралізація для розвитку демократичної освіти», нагадує, що органи управління освітою позбавлені таких повноважень:

 • безпосереднє керівництво закладами освіти комунальної власності;
 • контроль виконання вимог щодо навчання дітей у закладах освіти;
 • координація дій педагогічних, виробничих колективів, сім’ї, громадськості з питань навчання і виховання дітей;
 • контроль за дотриманням вимог щодо змісту, рівня та обсягу освіти;
 • участь у розробленні та реалізації варіативної складової змісту загальної середньої освіти;
 • добір, призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних працівників державних і комунальних закладів дошкільної, загальної середньої освіти;
 • контроль дотримання вимог законів та інших нормативно-правових актів у сфері дошкільної освіти, обов’язкове виконання Базового компонента дошкільної освіти всіма закладами дошкільної освіти.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗАСНОВНИКА ТА ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ ЗА НЕВИКОНАННЯ СВОЇХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ

За порушення зобов’язань перед закладами освіти, учасниками освітнього процесу та громадськістю засновник закладу освіти чи (та) орган управління освітою несуть різні види відповідальності різного ступеня. Перелік ступенів цієї відповідальності та можливих порушень досить великий, щоб перелічити в одній публікації. Тому в цьому підрозділі коротко нагадуємо, куди звертатися в разі, якщо засновник та/або уповноважений ним орган не виконує своїх обов’язків (звертаємо увагу, що перелік зазначених у публікації проблем, з якими можна звертатися до того чи іншого органу, значно ширший). Також – поради, що для цього можуть зробити активні батьки та коротко наводимо нормативку щодо покарання лише у деяких сферах відповідальності.

Несвоєчасна, недостовірна, неоприлюднена інформація про використання публічних коштів, інша публічна інформація

Керівники розпорядників та одержувачів коштів державного і місцевих бюджетів, підприємств, органів Пенсійного фонду, а також фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування. Зазначені особи несуть відповідальність за:

– неоприлюднення інформації відповідно до цього Закону;

– оприлюднення недостовірної, неточної або неповної інформації;

– несвоєчасне оприлюднення інформації ст.4 Закону України “Про відкритість використання публічних коштів”.

У разі порушення права на інформацію посадова особа може підлягати адміністративній відповідальності, яка передбачена статтею 212-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення. А саме:

неоприлюднення інформації, обов’язкове оприлюднення якої передбачено законами України “Про доступ до публічної інформації”, “Про відкритість використання публічних коштів” та “Про запобігання корупції” тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від 25 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Порушення Закону України “Про доступ до публічної інформації”, а саме: необґрунтоване віднесення інформації до інформації з обмеженим доступом,

– ненадання відповіді на запит на інформацію,

– ненадання інформації,

– неправомірна відмова в наданні інформації,

– несвоєчасне або неповне надання інформації,

– надання недостовірної інформації, – тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від 25 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

 

 

 

 

Порушення законодавства про закупівлі

 • Порушення порядку визначення предмета закупівлі;
 • несвоєчасне надання або ненадання замовником роз’яснень щодо змісту тендерної документації;
 • тендерна документація складена не у відповідності із вимогами закону; розмір забезпечення тендерної пропозиції, встановлений у тендерній документації, перевищує межі, визначені законом;
 • неоприлюднення або порушення строків оприлюднення інформації про закупівлі;
 • неоприлюднення або порушення порядку оприлюднення інформації про закупівлі, що здійснюються відповідно до положень Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)”;
 • ненадання інформації, документів у випадках, передбачених законом;
 • порушення строків розгляду тендерної пропозиції – тягнуть за собою накладення штрафу на службових (посадових), уповноважених осіб замовника у розмірі ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі ж порушення, – тягнуть за собою накладення штрафу на службових (посадових), уповноважених осіб замовника у розмірі двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

 • Придбання товарів, робіт і послуг до/без проведення процедур закупівель/спрощених закупівель відповідно до вимог закону;
 • застосування конкурентного діалогу або торгів з обмеженою участю, або переговорної процедури закупівлі на умовах, не передбачених законом;
 • невідхилення тендерних пропозицій, які підлягали відхиленню відповідно до закону;
 • відхилення тендерних пропозицій на підставах, не передбачених законом або не у відповідності до вимог закону (безпідставне відхилення);
 • укладення з учасником, який став переможцем процедури закупівлі, договору про закупівлю, умови якого не відповідають вимогам тендерної документації та/або тендерної пропозиції переможця процедури закупівлі;
 • внесення змін до істотних умов договору про закупівлю у випадках, не передбачених законом;
 • внесення недостовірних персональних даних до електронної системи закупівель та неоновлення у разі їх зміни;
 • порушення строків оприлюднення тендерної документації – тягнуть за собою накладення штрафу на службових (посадових), уповноважених осіб замовника від тисячі п’ятсот до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Дії, передбачені частиною третьою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі ж порушення, – тягнуть за собою накладення штрафу на службових (посадових), уповноважених осіб замовника від трьох тисяч до п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Укладення договорів, які передбачають оплату замовником товарів, робіт і послуг до/без проведення процедур закупівель/спрощених закупівель, визначених законом,– тягне за собою накладення штрафу на керівника замовника від двох до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (стаття 164-14 КУпАП).

 

 

 

Невиконання законних вимог освітнього омбудсмена

Невиконання законних вимог освітнього омбудсмена щодо припинення порушення прав та/або відновлення порушених прав та/або законних інтересів учасників освітнього процесу, перешкоджання здійсненню освітнім омбудсменом чи уповноваженими ним особами своїх повноважень, ненадання інформації у строк, встановлений законом, або надання завідомо недостовірної інформації – тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від п’ятдесяти до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Ті самі дії, вчинені повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення, – тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від двохсот до чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (стаття 188-55 КУпАП)

КУДИ ЗВЕРТАТИСЯ

Якщо засновник закладу освіти чи (та) орган управління освітою не виконує своїх зобов’язань, потрібно звертатися до: