Редакція матеріалу від: 20.05.2022, 11:59

КОЛИ ВИДАЄТЬСЯ ВИПРАВЛЕНИЙ ДОКУМЕНТ ПРО ОСВІТУ, А КОЛИ ЙОГО ДУБЛІКАТ

Коли для друку замовляється документ про освіту, він може мати один із трьох статусів: первинний документ, дублікат, виправлений документ.

Первинний документ — це документ, який виготовляється і видається вперше.

Дублікат — це документ, який виготовляється повторно через його втрату або пошкодження і знищення всіх або більшості реквізитів, які не дозволяють встановити власника документа. Якщо у первинному документі була помилка у прізвищі, імені, по батькові, дублікат враховує зміни (пункт 1.4 розділу 1 та пункт 5.1 розділу 5 “Порядку замовлення документів про базову середню освіту та повну загальну середню освіту, видачі та обліку їх карток” ).

Виправлений документ — документ, що виготовляється повторно через наявність помилок у первинному документі (пункт 1.4 розділу 1 Порядку ).

Якщо коротко: крадіжка, втрата, пошкодження — видається дублікат свідоцтва. Помилка у документі — видається виправлений документ свідоцтва.

У випадку втрати або пошкодження свідоцтва про освіту друкується дублікат документа. Дублікат виготовляється за формою (зразком), чинними на дату видачі дубліката (п.1.4 розділу 1 та п. 5.1 розділу 5 «Порядку замовлення документів про базову середню освіту та повну загальну середню освіту, видачі та обліку їх карток», затвердженого наказом МОН від 10.12.2003 № 811)

ВЛАСНИКУ СВІДОЦТВА потрібно:

  • подати оголошення у місцевих друкованих ЗМІ за місцем проживання. В оголошенні вказуються назва документа, його номер, дата видачі, на чиє ім’я виданий, яким закладом освіти й те, що документ визнається недійсним;
  • оплатити послуги з виготовлення дубліката, щоб мати підтвердження про оплату. Оскільки пошкодження або втрата свідоцтва сталися з вини його власника, тому в цій ситуації саме він оплачує послуги;
  • прийти до закладу освіти, де отримано базову та повну загальну середню освіту, з необхідними документами (оголошення у ЗМІ підтвердження про оплату, ксерокопією свідоцтва про освіту (якщо її можливо надати). Також при собі необхідно мати оригінал паспорта;
  • написати заяву на ім’я керівника закладу освіти. У заяві зазначається причина втрати або пошкодження документа, прізвище, ім’я та по батькові, місце проживання, телефон (за наявності), назва втраченого або пошкодженого документа, назва закладу освіти та дата його закінчення, інші відомості, якщо власник документа або заклад освіти вважають їх суттєвими для видачі дубліката (пункти 5.2 — 5.4 розділу 5 Порядку);
  • очікувати, поки заклад освіти повідомить про виготовлення дубліката. Власник свідоцтва має отримати дублікат безпосередньо у закладі освіти, розписавшись у книзі видачі.

За інформацією з сайту МОН особи, які здобули загальну середню освіту в закладах освіти на тимчасово окупованих територіях України, закладах окремих населених пунктів Донецької та Луганської областей, а також на захоплених територіях, можуть звернутися із заявою до будь-якого ЗЗСО відповідного ступеня за місцем тимчасового проживання чи перебування випускника (чи законного представника).

У разі відсутності довідки щодо результатів річного оцінювання навчальних досягнень, заклад здійснює оцінювання знань випускника відповідно до Порядку обліку та видачі документів про загальну середню освіту державного зразка особам, які здобули загальну середню освіту в навчальних закладах на тимчасово окупованій території України у 2014 році, затвердженого Наказом МОН від 12 травня 2014 року №570.

Для отримання дубліката необхідно звернутися до будь-якого ЗЗСО (на території, де не ведуться бойові дії) із заявою щодо надання інформації про отриманий в Україні документ.

Якщо особа володіє інформацією про серію та номер власного документа про загальну середню освіту, вона має можливість за посиланням оформити електронний запит і отримати на електронну пошту інформацію з Реєстру документів про освіту Єдиної державної електронної бази з питань освіти (у формі виписки з кваліфікованими електронними підписом і печаткою технічного адміністратора ЄДЕБО).