Редакція матеріалу від: 20.05.2022, 11:40

Структура і тривалість навчального року, навчального тижня, навчального дня, занять, відпочинку між ними, форми організації освітнього процесу визначаються педагогічною радою закладу освіти у межах часу, передбаченого освітньою програмою, відповідно до обсягу навчального навантаження, встановленого відповідним навчальним планом, та з урахуванням вікових особливостей, фізичного, психічного та інтелектуального розвитку дітей, особливостей регіону тощо (пункт 4, стаття 10 Закону України «Про повну загальну середню освіту»).

Тому заклади загальної середньої освіти в межах своєї академічної автономії мають право самостійно визначати питання організації освітнього процесу, виконання освітньої програми, навчального плану та день закінчення освітнього процесу у 2021/2022 навчальному році, шляхом внесення, за необхідності, відповідних змін до структури навчального року, встановленої закладом.

Навчальний рік триває не менше 175 навчальних днів і закінчується не пізніше 1 липня (пункт 3, стаття 10 Закону України «Про повну загальну середню освіту»).