Редакція матеріалу від: 25.08.2023, 09:30

Традиційно навчальний рік розпочинався 1 вересня і завершувався не пізніше 1 липня наступного року й тривав не менше 175 навчальних днів, про що зазначено у частині третій статті 10 Закону України “Про повну загальну середню освіту”. Але в умовах воєнного стану зупиняється дія цього положення. І тривалість навчального року, дата його початку та/або закінчення під час воєнного стану тепер визначаються Кабінетом Міністрів України. Ця норма прийнята для того, щоб гнучко реагувати на виклики під час війни.

Тому Постановою Кабінету Міністрів України від 28 липня 2023 р. № 782 “Про початок навчального року під час воєнного стану в Україні” було встановлено тривалість 2023/2024 навчального року з 1 вересня 2023 року по 28 червня 2024 року.

Законодавство надає автономію закладам освіти, й вони самостійно педагогічною радою визначають структуру і тривалість навчального року, навчального тижня, навчального дня, занять, відпочинку між ними, форми організації освітнього процесу у межах часу, передбаченого освітньою програмою, відповідно до обсягу навчального навантаження, встановленого відповідним навчальним планом.

Усі класи, крім випускних, завершують навчання наприкінці травня, тобто фактично вони мають 155 навчальних днів.