Редакція матеріалу від: 04.01.2022, 12:07

Спеціальне розслідування проводиться, якщо нещасний випадок під час освітнього процесу спричинив тяжкі (зокрема інвалідність потерпілого) чи смертельні наслідки, смерть здобувача освіти або стався груповий нещасний випадок (травмувалося двоє і більше потерпілих, незалежно від тяжкості тілесних ушкоджень). Якщо під час освітнього процесу здобувач освіти скоїв самогубство чи спробу самогубства, розслідування проводиться органами правопорядку. (пункт 1 розділ 3 Положення).

Як діяти керівнику закладу освіти

У цих випадках керівник закладу освіти зобов’язаний негайно повідомити:

 • батьків, інших законних представників потерпілого чи потерпілих;
 • заклад охорони здоров’я за місцем, де стався нещасний випадок (якщо трапилося отруєння – територіальний орган Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів);
 • орган управління освітою, інший державний орган, до сфери управління якого належить заклад освіти, засновника приватного закладу освіти – повідомляє телефоном, електронною поштою чи факсом протягом трьох годин, відколи стало відомо про такий випадок;
 • органи поліції за місцем, де стався нещасний випадок (пункт 2 розділ 3 Положення).

На вимогу комісії зі спеціального розслідування керівник закладу освіти зобов’язаний:

 • запросити для участі в розслідуванні нещасного випадку фахівців-експертів;
 • організувати фотознімки пошкодженого об’єкта, який травмував потерпілого (вікно, обвалений шматок стіни тощо), місця нещасного випадку та надати інші потрібні документи;
 • організувати проведення лабораторних досліджень, випробувань та інших робіт;
 • надати транспортні засоби та засоби зв’язку, потрібні для роботи комісії;
 • забезпечити друкування, розмноження у потрібній кількості матеріалів спеціального розслідування (пункт 12 розділу 3 Положення).

Заклад освіти, де стався нещасний випадок, компенсує витрати, пов’язані з діяльністю комісії зі спеціального розслідування та залученням до її роботи фахівців (пункт 14 розділу 3 Положення).

Коли керівник розглянув отримані матеріали комісії спеціального розслідування нещасного випадку, він видає наказ (розпорядження) про вжиття запропонованих комісією заходів щодо запобігання подібним випадкам, а також притягнення осіб, які допустили порушення нормативно-правових актів про охорону праці, вимог безпеки проведення освітнього процесу, до відповідальності. Про виконання заходів щодо запобігання подібним нещасним випадкам керівник закладу освіти письмово повідомляє орган управління освітою, інший державний орган, до сфери управління якого належить заклад освіти, засновника (засновників) закладу освіти (пункт 17 розділу 3 Положення).

Примірники акта спеціального розслідування, акта за формою Н-Н (на кожного потерпілого окремо), копії наказу закладу освіти, органу управління освітою, до сфери управління якого належить заклад освіти, про вжиття запропонованих комісією зі спеціального розслідування заходів щодо запобігання подібним нещасним випадкам в десятиденний строк після завершення спеціального розслідування надсилаються керівником закладу освіти, органом управління освітою, до сфери управління якого належить заклад освіти, до Міністерства освіти і науки України (пункт 18 розділу 3 Положення).

Як діяти органам управління освітою

Відділ (управління) освіти, дізнавшись про такий нещасний випадок, протягом доби має повідомити орган управління освітою вищого рівня (пункт 3 розділ 3 Положення). Далі створюється спеціальна комісія, яка проводить розслідування, складає всі необхідні документи. Коли комісія склала акт спеціального розслідування, керівник управління освітою впродовж трьох робочих днів розглядає та затверджує цей акт (пункт 9 розділу 3 Положення).

Примірники акта спеціального розслідування, акта за формою Н-Н (на кожного потерпілого окремо), копії наказу закладу освіти, органу управління освітою, до сфери управління якого належить заклад освіти, про вжиття запропонованих комісією зі спеціального розслідування заходів щодо запобігання подібним нещасним випадкам в десятиденний строк після завершення спеціального розслідування надсилаються керівником закладу освіти, органом управління освітою, до сфери управління якого належить заклад освіти, до Міністерства освіти і науки України (пункт 18 розділу 3 Положення).

Як діяти спеціальній комісії

Спеціальна комісія створюється вже не керівником закладу освіти, а різними органами, залежно від кількості постраждалих від нещасного випадку (докладно з тим, хто її створює та її складом можна ознайомитися у пунктах 4-6 розділу 3 Положення), яка впродовж 15 робочих днів проводить розслідування, складає акт спеціального розслідування (додаток 8), акт за формою Н-Н на кожного потерпілого окремо, плани, схеми та фотознімки місця події, протоколи засідань комісії та інші документи (повний перелік документів – у пункті 11 розділі 3 Положення). Строк спеціального розслідування може продовжуватися управлінням освітою максимум на 30 календарних днів. Ця комісія зобов’язана:

 • обстежити місце, де стався нещасний випадок, одержати письмові чи усні пояснення від учасників освітнього процесу, працівників закладу освіти, потерпілого або потерпілих (якщо це можливо), опитати осіб – свідків нещасного випадку та осіб, причетних до нещасного випадку;
 • з’ясувати обставини та причини настання нещасного випадку;
 • визначити, чи пов’язаний нещасний випадок з освітнім процесом;
 • встановити осіб, які допустили порушення вимог нормативно-правових актів з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності;
 • розробити заходи щодо попередження подібних нещасних випадків у майбутньому.
 • зустрітися з потерпілими або членами їхніх сімей, розглянути на місці соціальні питання та внести пропозиції про їх вирішення на розгляд відповідних органів, дати роз’яснення потерпілим (їхнім сім’ям) щодо їхніх прав відповідно до чинного законодавства України (пункт 6, 8 розділу 3 Положення).