Редакція матеріалу від: 28.07.2020, 13:33

Законодавством України передбачено обов’язковий профілактичний медичний огляд педагогічних працівників перед початком нового навчального року. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23.05.2001 р. № 559 “Про затвердження переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним медичним оглядам, порядку проведення цих оглядів та видачі особистих медичних книжок”, витрати закладів і установ охорони здоров’я, пов’язані із проведенням обов’язкових медичних оглядів працівників бюджетних установ і організацій, покриваються за рахунок коштів, передбачених кошторисом на утримання відповідного закладу та установи охорони здоров’я.

На жаль, у зв’язку з реформуванням системи охорони здоров’я та реформою децентралізації виникла проблема перекладання на педагогічних працівників витрат на проходження обов’язкових медичних оглядів, що є незаконним і відвертим порушенням їхніх прав.

Головна проблема в тому, що органи управління освітою та заклади освіти не закладають кошти на проходження медичних оглядів у своїх бюджетах та кошторисах.

Відповідно, договори із закладами охорони здоров’я на проведення медичних оглядів не укладаються і організація оглядів не здійснюється.

Тим часом укладання таких договорів прямо передбачено п. 2.4 “Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій”, який затверджено наказом МОЗ від 21.05.2007 №246.

А п. 2.5 цього порядку визначає, що “роботодавець за рахунок власних коштів забезпечує організацію проведення медичних оглядів”.

Відповідно до статті 169 Кодексу законів про працю України, проведення попереднього (при прийнятті на роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників здійснюється за рахунок роботодавця.

Крім цього, відповідно до статті 17 Закону України«Про охорону праці», власник або уповноважений ним орган зобов’язаний за свої кошти організувати проведення попереднього (при прийнятті на роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників.

Відповідно до пункту 2 «Порядку проведення обов’язкових профілактичних медичних оглядів та видачі особистих медичних книжок», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.05.2001 № 559, обов’язкові медичні огляди проводяться за рахунок роботодавців (підприємство, установа, організація або фізична особа – суб’єкт підприємницької діяльності, що використовує працю найманих працівників).