Статтею 41 Закону України “Про освіту” визначено систему забезпечення якості освіти. Внутрішня система забезпечення якості освіти у закладі може включати:

 • стратегію (політику) та процедури забезпечення якості освіти;
 • систему та механізми забезпечення академічної доброчесності;
 • оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання здобувачів освіти;
 • оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання педагогічної (науково-педагогічної) діяльності педагогічних та науково-педагогічних працівників;
 • оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання управлінської діяльності керівних працівників закладу освіти;
 • забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу, в тому числі для самостійної роботи здобувачів освіти;
 • забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління закладом освіти;
 • створення в закладі освіти інклюзивного освітнього середовища, універсального дизайну та розумного пристосування;
 • інші процедури та заходи, що визначаються спеціальними законами або документами закладу освіти.

Система зовнішнього забезпечення якості освіти може включати:

1) інструменти, процедури та заходи забезпечення і підвищення якості освіти, зокрема:

 • стандартизацію;
 • ліцензування освітньої діяльності;
 • акредитацію освітніх програм;
 • інституційну акредитацію;
 • громадську акредитацію закладів освіти;
 • зовнішнє незалежне оцінювання результатів навчання;
 • інституційний аудит;
 • моніторинг якості освіти;
 • атестацію педагогічних працівників;
 • сертифікацію педагогічних працівників;
 • громадський нагляд;
 • інші інструменти, процедури і заходи, що визначаються спеціальними законами;

2) визначені цим Законом і спеціальними законами органи і установи, що відповідають за забезпечення якості освіти, та спеціально уповноважені державою установи, що проводять зовнішнє незалежне оцінювання;

3) незалежні установи оцінювання та забезпечення якості освіти.

Інституційний аудит – це зовнішнє оцінювання роботи школи, під час якого незалежні експерти оцінюють освітні і управлінські процеси та дотримання закладом освіти вимог законодавства. Таке визначення інституційного аудиту дає Державна служба якості освіти, яка за допомогою своїх територіальних органів безпосередньо проводить інституційний аудит у закладах освіти.

Нормативно-правове забезпечення інституційного аудиту

Для закладів освіти різних рівнів розроблено та затверджено відповідні порядки проведення інституційного аудиту, зокрема:

Державна служба якості освіти розробила проєкт Порядку проведення інституційного аудиту закладів позашкільної освіти та проєкт Порядку проведення інституційного аудиту закладів дошкільної освіти, які Міністерство освіти і науки пропонувало для громадського обговорення. Але поки що ці документи не затверджені.

Проведення перевірки вимог законодавства під час проведення інспекційного аудиту

Для того, щоб заклади освіти могли орієнтуватися під час проведення інституційного аудиту та здійснювати свою діяльність відповідно до законодавства, Державна служба якості освіти затвердила План проведення перевірки додержання закладом освіти вимог законодавства та Перелік актів законодавства у сфері освіти, дотримання вимог яких перевіряється під час проведення інституційного аудиту та позапланової перевірки закладу загальної середньої освіти. План проведення перевірки додержання закладом освіти вимог законодавства у сфері загальної середньої освіти під час інституційного аудиту затверджений наказом Державної служби якості освіти України від 06.09.2021 року № 01-11/57 (в редакції наказу Державної служби якості освіти України від 13.01.2022 року № 01-10/5).

Методичні рекомендації з питань формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти

Також Державна служба якості освіти рекомендує користуватися Методичними рекомендаціями з питань формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладах освіти різних рівнів. Рекомендації розроблені з метою надання методичної допомоги керівникам та іншим педагогічним працівникам закладів освіти в організації роботи з визначення політики забезпечення якості освітньої діяльності, формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти і розробленні інструментарію для її аналізу та оцінювання. Зокрема:

Також для допомоги керівникам та працівникам закладу освіти видано:

Структура інституційного аудиту

Державна служба якості освіти на своєму вебсайті визначає таку структуру інституційного аудиту:

 1. Оцінювання якості освітньої діяльності закладу освіти, що здійснюється шляхом оцінювання освітніх і управлінських процесів закладу освіти, внутрішньої системи забезпечення якості освіти за такими основними напрямами:
  • оцінювання освітнього середовища;
  • оцінювання педагогічної діяльності;
  • оцінювання здобувачів освіти;
  • оцінювання управлінської діяльності.
 2. Комплексна зовнішня перевірка додержання закладом освіти вимог законодавства у сфері загальної середньої освіти.

Процедура аудиту

Підготовча робота починається з вивчення матеріалів. За 10 днів до його проведення експерти вивчають ті матеріали, які відповідно до статті 30 Закону «Про освіту» мають бути розміщені на сайті закладу.

Інформування закладу освіти – готується проєкт наказу і керівникові закладу надсилається письмове повідомлення про те, що в конкретний термін відбудеться інституційний аудит. Разом із повідомленням надсилається опитувальний аркуш, в якому є питання, на які треба відповісти ще до початку роботи експертної групи. Зокрема, щодо проведення самооцінювання – керівник повинен зазначити, на якому рівні, на його думку і на думку його колективу, перебуває заклад.

Експертна група

Проводять інституційний аудит представники Державної служби якості освіти та незалежні освітні експерти, серед яких — педагоги, директори та заступники директорів шкіл з усієї України.

Кількість членів робочої групи залежить від кількості працівників у конкретному закладі освіти. Якщо школа з невеликою кількістю учнів – група налічує не менше трьох осіб, якщо велика – експертів може бути до 12. Від кількості працівників закладу залежить і термін перебування експертної групи в закладі. Якщо в школі працює до 50 працівників, аудит триватиме не більше 5 робочих днів. Якщо більше – то до 10 робочих днів.

Результати аудиту

За результатами аудиту кожний заклад отримає висновки і рекомендації. В останній день перебування експертної групи у закладі освіти складається акт, який підписує керівник. У разі виявлення порушень вимог законодавства буде видано розпорядження щодо їх усунення. Заклад освіти отримує за результатами аудиту висновок про якість освітньої діяльності та управлінських процесів та рекомендації щодо удосконалення внутрішньої системи забезпечення якості освіти.

У висновку буде прописано, на якому з рівнів наразі перебуває школа:

 • високому;
 • достатньому;
 • на рівні, що вимагає покращення;
 • низькому.

Коли проводиться аудит

Аудити проходитимуть у школах кожні 10 років. Частіше таке оцінювання може відбуватися позапланово з ініціативи засновника або ж самого директора, педагогічного колективу чи наглядової ради школи. Також позаплановий аудит може бути в закладі освіти, який має низьку якість освітньої діяльності, що підтверджено результатами незалежного зовнішнього моніторингу якості освіти, проведеного відповідно до законодавства.

Зверніть увагу, що відповідно до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 13 березня 2022 р. № 303 “Про припинення заходів державного нагляду (контролю) державного ринкового нагляду в умовах воєнного стану”, припинено проведення планових та позапланових заходів державного нагляду (контролю) на період воєнного стану, введеного Указом Президента України від 24 лютого 2022 р. № 64 “Про введення воєнного стану в Україні”. Водночас у пункті 2 цієї постанови зазначається, що за наявності загрози, що має негативний вплив на права, законні інтереси, життя та здоров’я людини, захист навколишнього природного середовища та забезпечення безпеки держави, а також для виконання міжнародних зобов’язань України протягом періоду воєнного стану, дозволити здійснення позапланових заходів державного нагляду (контролю) на підставі рішень центральних органів виконавчої влади, що забезпечують формування державної політики у відповідних сферах.

Допоміжна література:

 1. Абетка для директора. Рекомендації до побудови внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладі загальної середньої освіти. Київ — 2021 Бобровський М.В., Горбачов С.І., Заплотинська О.О., Ліннік О. О. Рекомендації до побудови внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладі загальної середньої освіти. — 2-ге видання, перероб. і доп. — Київ, Державна служба якості освіти, 2021 — 350 с.
 2. Рекомендації Інституційний аудит школи: що варто знати засновнику закладу загальної середньої освіти.

Матеріал підготовлено у рамках проєкту «Про.Спільноти: безпечне та сприятливе середовище для навчання дітей», який реалізує Центр інноваційної освіти «Про.Світ» за підтримки ULEAD з Європою та у співпраці зі Службою освітнього омбудсмена.