Стаття 44 Закону України “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності” визначає, що роботодавці зобов’язані відраховувати кошти первинним профспілковим організаціям на культурно-масову, фізкультурну і оздоровчу роботу в розмірах, передбачених колективним договором та угодами, але не менше ніж 0,3% фонду оплати праці з віднесенням цих сум на валові витрати, а у бюджетній сфері — через виділення додаткових бюджетних асигнувань.

Але звертаємо увагу, що, відповідно до частини 2 статті 14 Закону України “Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану”, на період дії воєнного стану призупиняється дія вищевказаної статті 44 Закону України “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності” та відповідні норми колективних договорів. Варто зауважити, що зміни та доповнення до колективного договору або угоди протягом строку їх дії, відповідно до статті 14 Закону України “Про колективні договори і угоди”, можуть вноситися тільки за взаємною згодою сторін в порядку, визначеному цим колективним договором або угодою.

У коментарі Міністерства економіки України до Закону України від 15.03.2022 р. № 2136-ІХ “Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану” роз’яснюється, що на період воєнного стану роботодавці не зобов’язані відраховувати первинним профспілковим організаціям визначені статтею 44 Закону України “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності” кошти. Водночас Міністерство економіки України наголошує, що законодавство не забороняє проводити такі відрахування в добровільному порядку за наявності в роботодавців фінансової можливості.

Також хочемо зауважити, що в умовах воєнного стану залишається чинною стаття 42 Закону України “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”, яка визначає, зокрема, що за наявності письмових заяв працівників, які є членами профспілки, роботодавець щомісячно і безоплатно утримує із заробітної плати та перераховує на рахунок профспілки членські профспілкові внески працівників відповідно до укладеного колективного договору чи окремої угоди в терміни, визначені цим договором. Роботодавець не має права затримувати перерахування зазначених коштів.

Матеріал підготовлено у рамках проєкту «Про.Спільноти: безпечне та сприятливе середовище для навчання дітей», який реалізує Центр інноваційної освіти «Про.Світ» за підтримки ULEAD з Європою та у співпраці зі Службою освітнього омбудсмена.