Види засновників закладів професійної (професійно-технічної) освіти

Залежно від засновника, заклади освіти бувають державної, комунальної, корпоративної та приватної форми власності. Це визначається частиною 3 статті 22 Закону України “Про освіту”.

Відповідно до статті 20 Закону України “Про професійну (професійно-технічну) освіту”засновником закладу професійної (професійно-технічної) освіти може бути:

  • центральні та місцеві органи виконавчої влади;
  • органи місцевого самоврядування;
  • підприємства, установи, організації та їх об’єднання незалежно від форм власності та підпорядкування, у тому числі релігійні організації, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку;
  • громадяни України.

Заклади професійної (професійно-технічної) освіти можуть бути засновані спільно з іноземними фірмами, установами, організаціями та іноземцями, якщо це не суперечить законодавству.

Окремо варто зазначити, що, згідно з частиною 3 статті 22 Закону України “Про освіту”, засновником (співзасновником) приватного чи корпоративного закладу освіти не може бути:

  • фізична особа, яка є громадянином (підданим) держави, яку Верховна Рада України визнала державою-агресором або державою-окупантом;
  • юридична особа з іноземними інвестиціями держави-агресора або держави-окупанта, або зареєстрована на території держави-агресора чи держави-окупанта, або кінцевий бенефіціарний власник (контролер) якої є резидентом держави-агресора чи держави-окупанта.