Держава гарантує учням закладів загальної середньої освіти, що здобувають освіту не за місцем проживання, підвезення до закладів освіти на період навчання (стаття 56 Закону України “Про освіту”) (далі – Закон).

Якими нормативно-правовими актами регулюється перевезення школярів

Перевезення шкільними автобусами регулюється наступними нормативно-правовими актами:

Хто має право на підвезення до місця навчання

Особи, які здобувають повну загальну середню освіту, проживають у сільській місцевості і потребують підвезення до закладу освіти і у зворотному напрямку, забезпечуються таким підвезенням за кошти місцевих бюджетів, у тому числі із забезпеченням доступності відповідного транспорту для осіб з порушенням зору, слуху, опорно-рухового апарату та інших маломобільних груп населення (пункт 4 статті 13 Закону).

Згідно із пунктом 3 Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров’я від 25.09.2020 № 2205 “Про затвердження Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти”, учні, які проживають на відстані від закладу освіти понад 2 км, забезпечуються підвезенням у порядку, визначеному засновником (засновниками) закладу освіти відповідно до законодавства. Підвезення організовується з попередньо визначеними зупинками. Відстань від місця проживання учнів до місця збору на зупинці не повинна перевищувати 500 м.

Хто забезпечує підвезення до місця навчання

Органи місцевого самоврядування різних адміністративно-територіальних одиниць мають право прийняти з урахуванням потреб і пропозицій територіальних громад спільне рішення про організацію здобуття початкової, базової та профільної середньої освіти в закладі освіти (його філії) та забезпечення підвезення здобувачів освіти до нього і у зворотному напрямку (пункт 5 статті 13 Закону).

Органи місцевого самоврядування (районні, міські ради та ради об’єднаних територіальних громад) забезпечують та фінансують підвезення до закладів початкової та базової середньої освіти і у зворотному напрямку. За потреби – надають транспортні засоби, пристосовані для перевезення осіб, які пересуваються на колісних кріслах (стаття 66 Закону).

Необхідність підвезення здобувачів освіти до закладу освіти та у зворотному напрямку враховують під час розподілу освітньої субвенції між місцевими бюджетами (стаття 78 Закону).

Як можна здійснити закупівлю шкільних автобусів

 • за кошти місцевого бюджету;
 • за рахунок субвенції, виділеної на придбання автобусів;
 • за рахунок залишків освітньої субвенції;
 • за допомогою міжнародних партнерів та донорів.

Нормативний документ, що регулює параметри шкільних автобусів

Національний стандарт ДСТУ 7013:2009 “Автобуси спеціалізовані для перевезення школярів. Технічні вимоги”.

Процедура закупівлі шкільних автобусів

1. За кошти місцевого бюджету

Закупівля автобусів за кошти місцевого бюджету відбувається відповідно до Закону України “Про публічні закупівлі” за допомогою електронної системи публічних закупівель Prozorro. Перед організацією тендеру потрібно визначитись з переліком предметів закупівлі та запланувати кошти на їх придбання. Далі відбувається бюджетний процес, який триває до початку наступного року. Після проведення тендеру укладаються договори. Процес детально описаний в узагальненому листі Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

2. За рахунок державної субвенції, виділеної на придбання автобусів

У 2023 році Кабінет Міністрів України затвердив Порядок та умови надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання шкільних автобусів – постанова від 02.05.2023 № 418 “Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання шкільних автобусів” (далі – Порядок).

Згідно з постановою Кабміну – субвенцію на шкільні автобуси замовники можуть витрачати виключно з використанням Prozorro Market. Також визначено, що адміністратором, відповідальним за підготовку технічних завдань та кваліфікацію постачальників, є ДУ «Професійні Закупівлі». На основі консультацій з ринком ДУ розробили чіткі технічні та кваліфікаційні вимоги до автобусів та їх постачальників. Зокрема, обов’язковою є вимога локалізації виробництва автобусів в Україні.

Головним розпорядником субвенції є Міністерство освіти і науки України. Розпорядники субвенції за місцевими бюджетами визначаються рішеннями про такі бюджети відповідно до законодавства (пункт 2 Порядку).

Субвенція спрямовується на придбання шкільних автобусів, зокрема спеціально обладнаних для перевезення маломобільних груп населення (далі — шкільні автобуси).

Під час закупівлі шкільних автобусів розпорядники субвенції повинні враховувати їх доступність для дітей з інвалідністю (пункт 3 Порядку).

Використання субвенції здійснюється на засадах співфінансування:

1) для обласних бюджетів та бюджетів міських територіальних громад з індексом податкоспроможності більш як 1,1:

 • не більш як 70 відсотків — за рахунок субвенції;
 • не менш як 30 відсотків — за рахунок коштів місцевих бюджетів;

2) для бюджетів сільських та селищних територіальних громад з індексом податкоспроможності більш як 1,1:

 • не більш як 80 відсотків — за рахунок субвенції;
 • не менш як 20 відсотків — за рахунок коштів місцевих бюджетів;

3) для бюджетів місцевого самоврядування з індексом податкоспроможності не більш як 1,1:

 • не більш як 90 відсотків — за рахунок субвенції;
 • не менш як 10 відсотків — за рахунок коштів місцевих бюджетів;

4) для бюджетів місцевого самоврядування, з яких здійснюється фінансування закладів, що розташовані в селах (селищах), які мають статус гірських населених пунктів:

 • не більш як 95 відсотків — за рахунок субвенції;
 • не менш як 5 відсотків — за рахунок коштів місцевих бюджетів.

Джерелами співфінансування коштів місцевих бюджетів не можуть бути кошти державного фонду регіонального розвитку та міжбюджетних трансфертів із державного бюджету місцевим бюджетам.

Обов’язковою умовою фінансування за рахунок субвенції є попереднє спрямування коштів місцевих бюджетів за цільовим призначенням.

Співфінансування з місцевих бюджетів здійснюється згідно з розписом місцевих бюджетів (пункт 4 Порядку).

Закупівля шкільних автобусів здійснюється розпорядниками субвенції за місцевими бюджетами з використанням електронного каталогу в установленому законодавством порядку (пункт 5 Порядку).

Попередня оплата за закупівлями шкільних автобусів здійснюється в порядку, передбаченому законодавством (пункт 7 Порядку).

Розпорядники субвенції за місцевими бюджетами згідно з укладеними договорами здійснюють отримання і розподіл придбаних шкільних автобусів відповідно до потреб та забезпечують їх поставку до закладів освіти (пункт 8 Порядку).

3. За рахунок залишків освітньої субвенції

Відповідно до підпункту 6 пункту 3 Порядку умов надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 14.01.2015 № 6 “Деякі питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам”, залишки коштів за субвенцією на кінець бюджетного періоду зберігаються на рахунках відповідних місцевих бюджетів і використовуються у наступному бюджетному періоді з урахуванням цільового призначення субвенції та на оновлення матеріально-технічної бази закладів та установ освіти, зазначених у цьому пункті, зокрема залишки можуть спрямовуватися, насамперед, на придбання шкільних автобусів для перевезення дітей із закладів загальної середньої освіти, які будуть оптимізовані/об’єднані/реорганізовані.

4. За допомогою міжнародних партнерів та донорів

Можливе налагодження співпраці з міжнародними організаціями, які можуть надати необхідну допомогу у повному або частковому фінансуванні здійснення закупівель шкільних автобусів за кошти закордонних партнерів.

Використання шкільного автобуса

Шкільний автобус використовується, щоб довозити учнів, які здобувають освіту не за місцем проживання, до закладу освіти та назад додому. До закладу освіти довозяться учні з сільської місцевості, які потребують такого довезення, та учні, які проживають на відстані більш як два кілометри від закладу освіти. Це визначається освітнім законодавством та Санітарним регламентом для закладів загальної середньої освіти. Також довозяться педагогічні працівники з інших населених пунктів для роботи в опорному закладі освіти чи його філії.

Водночас, в умовах воєнного стану шкільний автобус може використовуватися для інших цілей: наприклад, для потреб цивільного населення, евакуації тощо.

Експерти “Децентралізації” звертають увагу, що використання шкільного автобуса в умовах воєнного стану не за цільовим призначенням обов’язково має бути правильно документально оформлене, зокрема з облікуванням і списанням пального.

Хто відповідає за нецільове використання шкільного автобуса в умовах воєнного стану

Відповідно до статті 66 Закону України “Про освіту”, забезпечують і фінансують підвезення до закладів загальної середньої освіти місцеві ради — обласні, районні, міські.

У роз’ясненні “Децентралізації” зазначається, що, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2022 р. №252 “Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану”:

 • органи місцевого самоврядування, їхні виконавчі органи, місцеві державні адміністрації, військово-цивільні адміністрації продовжують здійснювати бюджетні повноваження, а у разі утворення військових адміністрацій такі повноваження здійснюють військові адміністрації відповідно до Закону України “Про правовий режим воєнного стану”;
 • військові адміністрації населених пунктів, обласні, районні та Київська міська військові адміністрації затверджують місцеві програми (вносять до них зміни) з дотриманням вимог статті 91 Бюджетного кодексу України.

Тому за прийняття та оформлення документів щодо нецільового використання шкільного автобуса в умовах воєнного стану перш за все відповідають місцеві ради або місцеві військові адміністрації. Вони можуть вносити до місцевих програм заходи з використання шкільного автобуса.

Згідно з роз’ясненням, відповідальним виконавцем місцевої програми має визначатися або виконавчий комітет, або відповідний виконавчий орган місцевої ради, який організовує підготовку, підтримку, забезпечення та виконання завдань територіальної оборони, забезпечення життєдіяльності або соціального захисту.

Як правильно оформити використання шкільного автобусу під час воєнного стану

Експерти “Децентралізації” роз’яснюють, що для залучення шкільних автобусів для нецільового використання потрібно:

 • внести відповідні зміни до Порядку використання шкільних автобусів (або затвердити Порядок використання шкільних автобусів, якщо такого порядку раніше у громаді не було);
 • прийняти розпорядження голови або розпорядження начальника військової адміністрації населеного пункту (у разі її створення) про дозвіл на використання шкільних автобусів для потреб, не пов’язаних із забезпеченням освітнього процесу.

Із прикладом Порядку використання шкільних автобусів можна ознайомитися за посиланням.

Експерти “Децентралізації” наголошують, що, незважаючи на наданий розпорядженням голови або начальника військової адміністрації дозвіл на використання шкільного автобуса, по кожному випадку залучення шкільних автобусів має бути лист командування Сил територіальної оборони ЗСУ або керівника центру комплектування та соціальної підтримки, із зазначенням дати і маршруту перевезень. Цей лист буде підставою для прийняття розпорядчого рішення (голови або керівника установи освіти – в залежності від правил документообігу і процедур, що склалися у громаді, та особливостей прийнятої місцевої програми) для видачі та належного оформлення первинних документів щодо залучення шкільного автобусу для перевезень та подальшого списання пального в установі освіти.

Експерти “Децентралізації” звертають увагу, що під час розробки та виконання місцевих програм можуть бути сформовані різні варіанти залучення шкільного автобусу:

 • використання транспортного засобу без забезпечення паливно-мастильними матеріалами;
 • використання шкільного автобусу із забезпеченням паливно-мастильними матеріалами за кошти місцевого бюджету.

Докладніше про облікування шкільного автобусу та видатків на перевезення читайте у роз’ясненні “Децентралізації”.

Додаткова література та публікації:

1. Використання шкільного автобусу для інших заходів у період воєнного стану: особливості документального оформлення // Сайт “Децентралізація”. — 04.05.2023.

Матеріал підготовлено у рамках проєкту «Про.Спільноти: безпечне та сприятливе середовище для навчання дітей», який реалізує Центр інноваційної освіти «Про.Світ» за підтримки ULEAD з Європою та у співпраці зі Службою освітнього омбудсмена.