Редакція матеріалу від: 21.07.2021, 19:02

 • кожен має право на освіту (Стаття 53 Конституції України)
 • держава забезпечує доступність і безоплатність дошкільної, повної загальної середньої, професійно-технічної, вищої освіти в державних і комунальних навчальних закладах; розвиток дошкільної, повної загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної, вищої і післядипломної освіти, різних форм навчання; надання державних стипендій та пільг учням і студентам (Стаття 53 Конституції України
 • свободу думки, совісті та релігії (стаття 14 Конвенції про права дитини)
 • свободу вільно висловлювати свої думки , шукати, одержувати і передавати інформацію та ідеї будь-якого роду незалежно від кордонів в усній, письмовій чи друкованій формі, у формі творів мистецтва чи за допомогою інших засобів на вибір дитини (стаття 13 Конвенції про права дитини)
 • мирне публічне зібрання, кожна дитина має право збиратися разом з іншими дітьми, приєднуватися або утворювати асоціацію чи спілку, за умови, що в процесі не будуть порушуватися права інших осіб (стаття 15 Конвенції про права дитини)
 • недоторканність приватного життя, честі та гідності (стаття 16 Конвенції про права дитини)
 • відпочинок, ігри та дозвілля, кожна дитина має право на відпочинок та вільний час, у який вона може грати та вільно брати участь у культурному та художньому житті (стаття 31 Конвенції про права дитини)
 • свободу думки, совісті та релігії;
 • доступність освіти (рівні умови доступу до освіти);
 • Кожному громадянину України, іншим особам, які перебувають в Україні на законних підставах, а також кожній дитині незалежно від підстав її перебування в Україні гарантується безоплатне здобуття у державних та комунальних закладах освіти повної загальної середньої освіти на кожному її рівні за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів один раз протягом життя.
 • якісні освітні послуги;
 • здобуття освіти в державних і комунальних закладах освіти незалежно від належності або неналежності до релігійних організацій чи політичних партій (об’єднань);
 • здобуття повної загальної середньої освіти державною мовою в державних, комунальних і корпоративних закладах освіти, що забезпечується шляхом організації викладання всіх навчальних предметів (інтегрованих курсів) державною мовою, крім випадків, визначених законодавстом;
 • Особам, які належать до корінних народів або національних меншин України, гарантується і забезпечується право вивчати мову відповідного корінного народу або національної меншини в державних, комунальних і корпоративних закладах загальної середньої освіти або через національні культурні товариства.
 • Особи, які належать до корінних народів України, мають право здобувати повну загальну середню освіту в державному, комунальному чи корпоративному закладі освіти мовою відповідного корінного народу поряд з державною мовою. 
 • Особи, які належать до національних меншин України, мають право здобувати початкову освіту в державному, комунальному чи корпоративному закладі освіти мовою відповідної національної меншини поряд з державною мовою.
 • індивідуальну освітню траєкторію (вільний вибір видів, форм і темпу здобуття освіти, закладів освіти і запропонованих ними освітніх програм, навчальних дисциплін та рівня їх складності, методів і засобів навчання);
 • створення умов для здобуття освіти особами з особливими освітніми потребами з урахуванням їх індивідуальних потреб;
 • справедливе та об’єктивне оцінювання результатів навчання;
 • відзначення успіхів у своїй діяльності;
 • свободу творчої, спортивної, оздоровчої, культурної, просвітницької, наукової і науково-технічної діяльності тощо;
 • безпечні та нешкідливі умови навчання, утримання і праці;
 • захист від пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю, запобігати вживанню на території закладів освіти алкогольних напоїв, наркотичних засобів, іншим шкідливим звичкам;
 • повагу людської гідності та захист від приниження честі та гідності, дискримінації за будь-якою ознакою*;
 • безпечне освітнє середовище, вільне від насильства та булінгу (цькування);
 • захист від будь-яких форм фізичного та психічного насильства під час освітнього процесу;
 • захист від приниження честі та гідності, будь-яких форм насильства та експлуатації, булінгу (цькування), дискримінації за будь-якою ознакою;
 • отримування соціальних та психолого-педагогічних послуг як особа, яка постраждала від булінгу (цькування), стала його свідком або вчинила булінг (цькування);
 • неприпустимість словесних образ, лайки та підвищеного тону спілкування з боку інших учнів та педагогів на свою адресу;
 • безкоштовні підручники та посібники, у тому числі й в електронному форматі;
 • користування бібліотекою, навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою інфраструктурою закладу освіти та послугами його структурних підрозділів;
 • доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі;
 • особисто або через своїх законних представників участь у громадському самоврядуванні та управлінні закладом освіти (через органи учнівського самоврядування);
 • початок занять не раніше 8 години/при двозмінному режимі навчання початок занять у другу зміну – не пізніше 14 години, закінчення – не пізніше 19-20 год.;
 • такий обсяг домашніх завдань, щоб витрати часу на їх виконання не перевищували у 2-му класі 45 хв.; у 3 класі – 1 години 10 хв.; 4 класі – 1 год. 30 хв.; у 5-6-му класах – 2,5 години; у 7-9 класах – 3 години; у 10-12 класах – 4 години;
 • проведення предметів, що вимагають значного розумового напруження для молодших школярів на 2-3 уроках, а для учнів середнього і старшого віку – на 2, 3, 4 уроках;
 • розподіл навчального навантаження протягом тижня таким чином, щоб найбільший його обсяг припадав на вівторок та середу;
 • оптимальне навчальне навантаження протягом тижня, а також правильне чергування протягом дня і тижня предметів природничо-математичного і гуманітарного циклів з уроками музики, образотворчого мистецтва, трудового навчання та основ здоров’я і фізичної культури (лише у 10-12-х класах допускається проведення спарених уроків з основних і профільних дисциплін (предметів);
 • на відпочинок, канікули, позашкільну діяльність.

Конституція України 

Закон України“Про освіту” 

Закон України “Про повну загальну середню освіту” та інші підзаконні акти