Редакція матеріалу від: 11.10.2021, 08:59

Діти можуть ДОБРОВІЛЬНО допомогти, скажімо, посадити квіти в улюбленому дворі чи прибирати певну ділянку парку. Тільки відбуватися це має в позаурочний час. Необхідно розрізняти примусову працю і добровільне волонтерство.

Волонтерська діяльність – це добровільна соціально спрямована, неприбуткова діяльність, що здійснюється волонтерами шляхом надання волонтерської допомоги. Права та обов’язки волонтерів визначаються статтею 7 Закону України “Про волонтерську діяльність”.

Волонтер – фізична особа, яка добровільно здійснює соціально спрямовану неприбуткову діяльність, надаючи волонтерську допомогу.

Волонтерами можуть стати громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах та які є дієздатними. Особи від 14 до 18 років можуть бути волонтерами лише за згодою батьків (усиновлювачів), прийомних батьків, батьків-вихователів або піклувальника. Волонтери від 14 до 18 років не можуть допомагати у медичних закладах, ліквідовувати наслідки надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру, допомагати Збройним Силам України, іншим військовим формуванням, правоохоронним органам, органам державної влади під час дії особливого періоду, правових режимів надзвичайного чи воєнного стану, проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях.