Редакція матеріалу від: 20.05.2022, 11:47

Порядок переведення учнів закладу загальної середньої освіти на наступний рік навчання , затверджений наказом МОН від 14.07.2015 № 762 встановлює умови та процедуру переведення учнів закладу загальної середньої освіти на наступний рік навчання і не поширюється на учнів закладів спеціалізованої освіти.

Переведення учнів закладу загальної середньої освіти (крім 1 та 2 класів) на наступний рік навчання здійснюється на підставі результатів підсумкового (семестрового та річного) оцінювання учнів та/або їх державної підсумкової атестації (для учнів 4 і 9 класів) згідно з рішенням педагогічної ради закладу загальної середньої освіти.

Учні 1 або 2 класу можуть бути не переведені на наступний рік навчання та залишені для повторного здобуття загальної середньої освіти у тому самому класі на підставі письмового звернення до закладу загальної середньої освіти одного з їх батьків чи інших законних представників, але не більше одного разу упродовж здобуття учнем початкової освіти (пункт 2 Порядку).

Під час переведення на наступний рік навчання або вибуття із закладу загальної середньої освіти учням, яких було зараховано до першого класу у 2018 році та наступних роках, видається свідоцтво досягнень, учням 5–8 та 10 класів видається табель навчальних досягнень (пункт 3 Порядку).