Редакція матеріалу від: 21.07.2021, 19:15

Відпустка може бути перенесена на інший період, ініціатором перенесення може бути як працівник, так і керівник закладу освіти (стаття 11 Закону України «Про відпустки»).

На вимогу працівника:

— якщо працівник за два тижні до встановленого графіком строку не отримав письмового повідомлення про відпустку;

— працівникові не були виплачені відпускні за три дні до початку відпустки.

За ініціативи власника:

якщо надання щорічної відпустки працівникові в раніше обумовлений період може несприятливо відобразитися на нормальному ході роботи закладу освіти, і за умови, що частину відпустки тривалістю не менше 24 календарних днів буде надано у поточному робочому році. Таке перенесення можливе лише з письмової згоди працівника.

Через обставини:

Відпустку має бути перенесено або продовжено у таких випадках:

— настання у період відпустки тимчасової непрацездатності працівника, засвідченої в установленому порядку (за наявності листка непрацездатності);

— настання строку відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами;

— збіг щорічної відпустки із відпусткою у зв’язку з навчанням тощо;

— виконання працівником державних або громадських обов’язків, якщо згідно з законодавством він підлягає звільненню на цей час від основної роботи із збереженням заробітної плати.

Невикористана частина щорічної відпустки може надаватися після закінчення дії причин, які її перервали.

Якщо працівник бажає не продовжити свою відпустку, а перенести невикористану частину щорічної відпустки в інший період, він має звернутися до керівника із заявою, у якій вказати нові дати відпустки або просто перенести її на інший період за згодою між працівником і керівником (стаття 11 Закону України «Про відпустки»). Цю невикористану частину відпустки має бути надано працівнику, як правило, до кінця робочого року, але не пізніше 12 місяців після закінчення робочого року, за який надається відпустка.