Редакція матеріалу від: 02.06.2023, 11:00

Свідоцтво про здобуття певного рівня загальної середньої освіти єдиного державного зразка України видається дітям, які перебуваючи за межами України здобували освіту в українському закладі освіти, що має ліцензію на провадження освітньої діяльності. У разі завершення здобуття базової або повної загальної середньої освіти в закладах освіти інших держав і отримання здобувачем відповідних документів застосовується процедура визнання документів про освіту, яка здійснюється в установленому законодавством України порядку. Учням випускних класів, які навчались у закладі освіти країни перебування, проживають або проживали на неконтрольованій території, території населених пунктів на лінії зіткнення, деокупованій території, та за певних обставин не отримали документ про здобуття освіти відповідного рівня, надається можливість пройти підсумкове (річне) оцінювання в одному з українських закладів освіти як екстернам і отримати документ про освіту українського зразка. Екстерн може пройти оцінювання за один або кілька класів у межах одного або декількох рівнів повної загальної середньої освіти протягом одного навчального року.

Якщо дитина знаходиться за кордоном, є два шляхи отримання документа про освіту:

1. Якщо дитина продовжує навчатися дистанційно у школі на території України, то саме ця школа і видасть документ про освіту.

Навчатися дитина може у школі, де здобувала освіту до війни, або у будь-якій школі на території України.

2. Не завжди дитина може навчатися у школі, яка знаходиться на території України, оскільки у переважній більшості країн є обов’язковим навчання дітей у місцевих школах.

Нагадуємо, що також дитина може навчатися в українських суботніх школах. Для отримання документа про освіту, учень має навчатися в українських школах, із якими Міжнародна українська школа має укладений договір. З переліком таких шкіл ви можете ознайомитися за посиланням (на ваш пристрій завантажується документ).

Зазначаємо, що дитина може також навчатися в українських суботніх школах, перелік яких надано Міністерством закордонних справ.

Увага!!! Спільним наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства закордонних справ України від 9 червня 2022 №538/192 затверджено Порядок міжвідомчої взаємодії з питань вручення здобувачам освіти, які перебувають за межами України, документів про базову середню освіту та повну загальну середню освіту, виданих в умовах воєнного стану в Україні.

Зокрема цим наказом передбачено, що закордонні дипломатичні установи України можуть вручати випускникам, які перебувають за межами України, документи про базову та повну загальну середню освіту та додатків до них, виданих закладами освіти впродовж дії воєнного стану в Україні.

З цією метою заповнюється відповідна заява у паперовому вигляді від руки. Вона подається безпосередньо до закладу освіти, яке виготовило (виготовлятиме) свідоцтво про здобуття освіти випускником.

Ця заява (її сканована копія чи фотокопія) може бути подана або самим здобувачем освіти, якщо він є повнолітньою особою, або одним з його батьків, родичів, опікуном, іншим законним представником. Заява передається до закладу освіти або нарочно, або факсом, електронною поштою чи іншими засобами зв’язку за вибором заявника.

Заклад освіти на підставі поданої заяви формує пакет документів про освіту із копією заяви і направляє його до органу управління у сфері освіти територіальної громади. Зазвичай, цей процес триває не більше 5 робочих днів з дня виготовлення документів про освіту.

Управління освіти, у свою чергу, протягом 3 робочих днів після отримання пакету документів формує пакет документів на закордонну дипломатичну установу і направляє його до департаменту освіти обласної або Київської міської державної адміністрації.

Департамент освіти так само протягом 3 робочих днів після отримання пакету документів направляє його до Міністерства освіти і науки України, яке протягом 3 робочих днів направляє його до Міністерства закордонних справ України.

Міністерство закордонних справ України направляє зазначений пакет документів про освіту до закордонної дипломатичної установи України дипломатичною поштою або в інший дозволений спосіб.

Після прибуття пакету документів про освіту до закордонних дипломатичних установ України співробітник відділу зв’язується із заявником за контактними даними, зазначеними у заяві, копія якої міститься у пакеті.

Вручення документів про освіту випускникам або їх законним представникам здійснюється під розписку, копія якої зберігається в закордонних дипломатичних установах України протягом трьох років, а оригінал передається в Україну до закладу освіти, що виготовив свідоцтво.