Створення ліцеїв – це вимога реформи, яка триває в Україні, для впровадження профільної старшої школи. Вона передбачає створення різних типів закладів освіти, що забезпечують здобуття загальної середньої освіти, та про які зазначається у статті 9 Закону України “Про освіту”:

 • початкова школа – заклад освіти I ступеня (або структурний підрозділ іншого закладу освіти), що забезпечує початкову освіту;
 • гімназія – заклад середньої освіти II ступеня (або структурний підрозділ іншого закладу освіти), що забезпечує базову середню освіту;
 • ліцей – заклад середньої освіти III ступеня (або структурний підрозділ іншого закладу освіти), що забезпечує профільну середню освіту.

Наразі триває поступовий перехід від одинадцятирічної до дванадцятирічної середньої освіти, і результатом реформи має стати здобуття освіти на трьох рівнях:

 • початкова освіта тривалістю чотири роки;
 • базова середня освіта тривалістю п’ять років;
 • профільна середня освіта тривалістю три роки.

До 1 вересня 2027 року засновники мають створити ліцеї, забезпечити їх педагогічними працівниками та всім необхідним для повноцінного функціонування.

Засновники ліцею

У 2021 році постановою Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2021 р. № 1062 затверджено “Положення про ліцей”, у якому визначено, що ліцей залежно від засновника може бути державним, комунальним, приватним чи корпоративним.

Рішення про утворення комунальних ліцеїв як окремих юридичних осіб, їх реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну типу) приймають Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласні, міські, селищні, сільські ради відповідно до вимог законодавства.

Терміни створення ліцеїв

Відповідно до пунктів 5-1, 5-2 та 5-3 розділу 10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України “Про повну загальну середню освіту”:

 • до 1 вересня 2024 року Верховній Раді Автономної Республіки Крим, обласним (з урахуванням пропозицій міських, сільських, селищних рад), Київській та Севастопольській міським радам необхідно затвердити плани формування мережі закладів освіти, що забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти, з урахуванням вимог цього Закону до ліцеїв, щодо безпечного, інклюзивного та цифрового освітнього простору, демографічних показників розвитку відповідних адміністративно-територіальних одиниць, спроможності територіальних громад, профілізації старшої профільної школи та необхідності охоплення на відповідній території усіх профілів навчання, визначених законодавством, з метою гарантування і забезпечення права кожного учня на вибір відповідного профілю навчання.
 • До 1 вересня 2027 року засновникам закладів освіти, що забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти, рекомендується привести установчі документи закладів освіти у відповідність із цим Законом, врахувавши строки набрання чинності окремими положеннями цього Закону, визначеними пунктом 1 цього розділу.
 • До 1 вересня 2027 року засновникам ліцеїв забезпечити, з урахуванням вимог законодавства, виконання затверджених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими радами планів, передбачених пунктом 5-2 шляхом утворення та забезпечення ліцеїв належною матеріально-технічною базою, обладнанням, доступом до мережі Інтернет, відібрати на конкурсних засадах педагогічних працівників, провести конкурс відповідно до вимог цього Закону на посаду керівника закладу освіти та вжити інших необхідних дій, визначених відповідними планами та законодавством.

Вимоги щодо створення ліцеїв

Законодавство визначає вимоги до створення ліцеїв. У 2021 році було прийнято Закон України “Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення механізмів формування мережі ліцеїв для запровадження якісної профільної середньої освіти”, у якому було визначено вимоги для започаткування та проведення освітньої діяльності комунального ліцею. Засновник ліцею має забезпечити:

 • функціонування не менше двох класів за трьома профілями навчання на рівні профільної середньої освіти;
 • функціонування ліцею як окремої юридичної особи, відокремленої від початкової школи та гімназії, крім випадків, визначених цим Законом;
 • забезпечення здобуття учнями профільної середньої освіти відповідно до профілів навчання з навчальним навантаженням та з можливістю обрання учнями навчальних предметів (інтегрованих курсів, інших освітніх компонентів) в обсягах, що визначаються законодавством;
 • створення безпечного, інклюзивного та цифрового освітнього середовища відповідно до вимог законодавства;
 • підвезення (у разі потреби) учнів і педагогічних працівників до закладу освіти (місця навчання, роботи) та у зворотному напрямку до місця проживання (за потреби) на відстань, що визначається законодавством;
 • забезпечення проживання учнів у пансіонах у разі, якщо час їхнього доїзду до ліцею буде більше норми, визначеної законодавством;
 • забезпечення учасникам освітнього процесу вільного і безоплатного бездротового доступу до мережі Інтернет із характеристиками, що відповідають вимогам законодавства, у приміщеннях закладу освіти, зокрема у пансіоні;
 • забезпечення здобувачів освіти харчуванням.

Водночас у статті 35 Закону України “Про повну загальну середню освіту” зазначається, що за рішенням засновника ліцей може також забезпечувати здобуття базової середньої освіти та, як виняток, здобуття початкової освіти.

Типи ліцеїв

Виходячи із вимог законодавства, які викладені у попередньому розділі, зазначаємо, що можна виокремити наступні типи ліцеїв:

 • ліцей, що забезпечує здобуття профільної середньої освіти;
 • ліцей, що забезпечує здобуття профільної середньої освіти та базової середньої освіти;
 • ліцей, що забезпечує здобуття профільної середньої освіти, базової середньої освіти та початкової освіти.

З огляду на процес утворення ліцеїв, третій його тип, що забезпечує здобуття профільної середньої освіти, базової середньої освіти та початкової освіти, який згідно з законодавством має бути винятком, є одним із найрозповсюдженіших.

Водночас ліцей може мати статус опорного і мати у своєму складі філії.

У 2021 році до частини шостої статті 31 Закону України “Про повну загальну середню освіту” були внесені зміни у визначення поняття опорного закладу освіти – це заклад загальної середньої освіти, що спроможний, відповідно до вимог Закону, забезпечувати здобуття на належному рівні початкової, базової та/або профільної середньої освіти на рівні державних стандартів. Про створення опорного закладу освіти читайте в окремому розділі.

 

Створення мережі профільних ліцеїв в регіоні: поради освітніх експертів

Певну модель створення мережі профільних ліцеїв, варіанти політики дій засновникам та розрахункові розміри класів ліцеїв пропонує Ян Герчинський у своїй статті “Про мережу профільних ліцеїв”. Також у дописі надані таблиці для розрахунків мережі ліцеїв.

Автори Сеїтосманов А., Фасоля О., Мархлєвскі В. в методичних рекомендаціях “Старша профільна школа: кроки до становленняпропонують певний алгоритм дій для створення мережі профільних ліцеїв:

 • ініціювання;
 • комплексний аналіз ситуації;
 • фахові консультації;
 • моделювання нової мережі старшої школи;
 • інформування і громадські слухання;
 • ухвалення політичного рішення щодо реалізації;
 • затвердження плану дій з організації профільного навчання;
 • інтеграція плану в загальну Стратегію розвитку освіти регіону;
 • розроблення завдань і проєктів щодо залучення необхідних ресурсів на організацію профільного навчання.

Водночас зверніть увагу, що стаття “Про мережу профільних ліцеїв” була опублікована у 2021 році, а методичні рекомендації були опубліковані у 2019 році, і не враховують оновлення законодавства в цій сфері. Але все ж частину цих рекомендацій можливо використовувати у роботі.

Додаткова література та публікації:

 1. Ян Герчинський “Про мережу профільних ліцеїв”//Вебсайт Децентралізація. – 07.04.2021 р.
 2. Старша профільна школа: кроки до становлення. Методичні рекомендації. / Сеїтосманов А., Фасоля О., Мархлєвскі В. — К., 2019. — 52 с.
 3. Критерії формування спроможної освітньої мережі в ОТГ. Методично-інформаційний посібник // Програма «U-LEAD з Європою». Децентралізація.— 2019.
 4. Методичні рекомендації щодо підвищення спроможності освітньої мережі громад // Програма «U-LEAD з Європою». Децентралізація.— 2019.
 5. Моніторингове дослідження формування оптимальної мережі закладів загальної середньої освіти в ОТГ. Інформаційно-аналітичні матеріали // Міністерство освіти і науки України/ ДНУ «Інститут освітньої аналітики» – 2022.

Матеріал підготовлено у рамках проєкту «Про.Спільноти: безпечне та сприятливе середовище для навчання дітей», який реалізує Центр інноваційної освіти «Про.Світ» за підтримки ULEAD з Європою та у співпраці зі Службою освітнього омбудсмена.