Педагогічний стаж – це сумарна тривалість трудової діяльності педагогічних, науково-педагогічних працівників у закладах освіти (інших установах та організаціях) на визначених посадах, пов’язаних з освітнім та навчально-виховним процесом.

Педагогічним та науково-педагогічним працівникам, які працюють у закладах освіти понад три роки, встановлюються щомісячні надбавки за вислугу років. Надбавка за вислугу років розраховується залежно від стажу педагогічної роботи працівника.

Розмір надбавки за вислугу років.

У статті 61 Закону України “Про освіту” зазначається, що педагогічним і науково-педагогічним працівникам встановлюються щомісячні надбавки за вислугу років у розмірах:

понад три роки – 10 відсотків;

понад 10 років – 20 відсотків;

понад 20 років – 30 відсотків посадового окладу.

Перелік посад педагогічних та науково-педагогічних працівників, час роботи на яких зараховується до педагогічного стажу

Постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 р. № 963 затверджений “Перелік посад педагогічних та науково-педагогічних працівників”, час роботи на яких зараховується до педагогічного стажу.

До цього переліку входять посади педагогічних та науково-педагогічних працівників закладів:

  • загальної середньої освіти;
  • дошкільної освіти;
  • позашкільної освіти;
  • передвищої освіти;
  • професійної (професійно-технічної) освіти;
  • післядипломної освіти;
  • вищої освіти;
  • інших закладів, установ та організацій.

Вищезгадана постанова КМУ була прийнята у 2000 році, тому перелік назв зазначених у документі закладів освіти застарів, не відповідає чинному законодавству та потребує оновлення.

Також певне уточнення щодо посад, час роботи на яких зараховується до педагогічного стажу, описано у Порядку виплати надбавок за вислугу років педагогічним та науково-педагогічним працівникам навчальних закладів і установ освіти, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 31 січня 2001 р. № 78.

Зарахування педагогічного стажу працівникам підприємств, установ, організацій, які здійснювали викладацьку роботу або працювали за сумісництвом

У Порядку виплати надбавок за вислугу років педагогічним та науково-педагогічним працівникам навчальних закладів і установ освіти, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 31 січня 2001 р. № 78, визначено, що працівникам підприємств, установ, організацій, які крім основної роботи займалися викладацькою роботою у навчальних закладах обсягом не менше ніж 180 годин на навчальний рік, до стажу педагогічної роботи для виплати надбавки за вислугу років зараховуються місяці, протягом яких проводилася викладацька робота.

Працівникам підприємств, установ, організацій, які крім основної роботи працювали за сумісництвом на посадах науково-педагогічних або педагогічних працівників з обсягом роботи не менше ніж на 0,25 посадового окладу (ставки заробітної плати), до стажу педагогічної роботи для виплати надбавки за вислугу років зараховується період роботи на цих посадах.

Зарахування педагогічного стажу працівникам, які знаходяться у відпустці для догляду за дитиною та у відпустці без збереження заробітної плати

У статті 181 Кодексу законів про працю України зазначається, що відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та відпустка без збереження заробітної плати зараховуються як до загального, так і до безперервного стажу роботи і до стажу роботи за спеціальністю.

Час відпусток, зазначених у цій статті, до стажу роботи, що дає право на щорічну відпустку, не зараховується.

Якими документами визначається педагогічний стаж

Стаж педагогічної роботи, який дає право на одержання надбавки за вислугу років, визначається на підставі трудової книжки (у разі наявності) або відомостей про трудову діяльність з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування та інших документів, які відповідно до законодавства підтверджують стаж роботи (пункт 6 Порядку виплати надбавок за вислугу років педагогічним та науково-педагогічним працівникам навчальних закладів і установ освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31 січня 2001 р. № 78).

Освітній омбудсмен роз’яснює, що з 10 червня 2021 року в Україні офіційно діють електронні трудові книжки. Деякі роботодавці вже почали оцифровування трудових книжок, відповідно до Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обліку трудової діяльності працівника в електронній формі”. Якщо попередній роботодавець вже оцифрував трудові книжки, працівник може знайти свою трудову книжку на порталі електронних послуг Пенсійного фонду України. Для цього необхідно створити свій особистий кабінет на цьому порталі. У Державній службі України з питань праці пояснюють, як це зробити.

Зарахування педагогічного стажу роботи, якщо працівник працює менше або більше ставки

У пункті 8 Порядку виплати надбавок за вислугу років педагогічним та науково-педагогічним працівникам навчальних закладів і установ освіти, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 31 січня 2001 р. № 78, зазначається: коли педагогічні та науково-педагогічні працівники виконують роботу обсягом менше або більше норми, передбаченої ставкою заробітної плати, розмір надбавки за вислугу років зменшується або збільшується пропорційно навантаженню (обсягу роботи).

Особливості зміни розміру надбавки за вислугу років

Зміна розміру надбавки за вислугу років провадиться з місяця, що настає за місяцем, коли виникло таке право, якщо документи, необхідні для своєчасного і правильного обчислення стажу, знаходяться в закладі освіти (установі, організації), або з дня подання таких документів працівником (пункт 7 Порядку виплати надбавок за вислугу років педагогічним та науково-педагогічним працівникам навчальних закладів і установ освіти).

Матеріал підготовлено у рамках проєкту «Про.Спільноти: безпечне та сприятливе середовище для навчання дітей», який реалізує Центр інноваційної освіти «Про.Світ» за підтримки ULEAD з Європою та у співпраці зі Службою освітнього омбудсмена.