1. У разі зміни місцезнаходження приватного закладу загальної середньої освіти (за межами відповідної області або м. Києва)

Головний розпорядник субвенції ініціює здійснення перерозподілу обсягу субвенції між відповідними місцевими бюджетами, розрахованого для такого закладу згідно з формулою розподілу освітньої субвенції між місцевими бюджетами, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1088 “Про затвердження формули розподілу освітньої субвенції між місцевими бюджетами”. Для здійснення такого перерозподілу кількість учнів приватного закладу загальної середньої освіти визначається виходячи з меншого з таких значень, як фактична чисельність учнів на дату зміни місцезнаходження закладу або чисельність учнів, яка використовувалася для розрахунку обсягу субвенції на відповідний бюджетний період. Обсяг субвенції, що підлягає перерозподілу, визначається з урахуванням кількості повних календарних місяців, протягом яких приватний заклад загальної середньої освіти буде функціонувати за новим місцезнаходженням у поточному бюджетному періоді (пункт 3 Порядку). 

  1. Оплата праці педагогічним працівникам при оголошенні простою

Для отримання коштів освітньої субвенції на оплату праці педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти територіальної громади, яким (в яких) оголошено простій, розпорядники субвенції за бюджетами територіальних громад до 10 числа кожного місяця подають до відповідного розпорядника субвенції відомості про фактичну кількість таких педагогічних працівників.

На підставі даних про фактичну кількість таких педагогічних працівників розпорядник субвенції щомісяця розподіляє між місцевими бюджетами у встановленому порядку обсяги освітньої субвенції для фінансування простою.

Відповідальність за достовірність інформації, що міститься у відомостях про фактичну кількість педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти, яким (в яких) оголошено простій, покладається на розпорядника субвенції за бюджетами територіальних громад (пункт 3-4 Порядку).

Облдержадміністрації здійснюють розподіл обсягу субвенції, що спрямовується на оплату праці педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти територіальної громади, яким (в яких) оголошено простій, між бюджетами територіальних громад на підставі даних про фактичну кількість таких педагогічних працівників (пункт 12 Порядку).

Для місцевих бюджетів, в яких закладам загальної середньої освіти оголошено простій у звʼязку із окупацією чи веденням активних бойових дій, кошти для оплати простою передбачені в обласному бюджеті (лист МОН).

Освітня субвенція в частині оплати простою, що передбачається в обласних бюджетах, дорівнює добутку 2/3 посадового окладу вчителя вищої категорії з підвищенням та кількості педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти, яким (в яких) оголошено простій в області. Цей добуток збільшується на 22 % з урахуванням єдиного соціального внеску на фонд заробітної плати (пункт 6 Формули розподілу освітньої субвенції).

Але законодавство не забороняє керівнику закладу освіти виплачувати працівникові повну середню заробітну плату. Частиною першою статті 113 Кодексу законів про працю України встановлено, що час простою не з вини працівника оплачується з розрахунку не нижче від двох третин тарифної ставки встановленого працівникові розряду (окладу). Водночас встановлюється нижня границя оплати простою, але це не передбачає заборону здійснювати оплату простою вище, ніж 2/3 тарифної ставки встановленого працівникові розряду (окладу). 

Крім того, відповідно до пункту 8.3.3 Галузевої угоди між Міністерством освіти і науки України, Профспілками працівників освіти і науки України та Всеукраїнським об’єднанням організацій роботодавців у галузі вищої освіти на 2021-2025 роки, сторони рекомендують забезпечити оплату простою працівникам, включаючи непедагогічних та тих, які працюють за сумісництвом, не з їх вини, зокрема на період оголошення карантину, в розмірі середньої заробітної плати. 

Також Міністерство освіти і науки України зазначає, що, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 07.03.2022 № 221 “Деякі питання оплати праці працівників державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, що фінансуються або дотуються з бюджету, в умовах воєнного стану”, керівникам державних органів, підприємств, установ та організацій, що фінансуються або дотуються з бюджету, надано право до припинення чи скасування воєнного стану в Україні в межах фонду заробітної плати, передбаченого у кошторисі, самостійно визначати розмір оплати часу простою працівників, але не нижче від двох третин тарифної ставки встановленого працівникові тарифного розряду (посадового окладу).

Освітня субвенція для оплати простою для педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти не передбачена (лист МОН).

Матеріал підготовлено у рамках проєкту «Про.Спільноти: безпечне та сприятливе середовище для навчання дітей», який реалізує Центр інноваційної освіти «Про.Світ» за підтримки ULEAD з Європою та у співпраці зі Службою освітнього омбудсмена.