Відповідно до листа МОН та ЦК Профспілки, якщо інший вчитель замінює відсутнього вчителя, йому забезпечується оплата праці за додатково проведені уроки. Процедура оплати праці за заміну визначається пунктом 73 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти №102 (далі – Інструкція).

У листі МОН та ЦК Профспілки зазначено, що оплата праці за заміну тимчасово відсутніх учителів у зв’язку з:

  • хворобою
  • навчанням у закладах вищої освіти
  • перебуванням на курсах підвищення кваліфікації
  • перебуванням у службовому відрядженні
  • перебуванням у творчих відпустках
  • виконання державних або громадських обов’язків
  • іншими випадками, передбаченими чинним законодавством, –

здійснюється в межах затвердженого фонду оплати праці. Для забезпечення відповідних виплат мають бути передбачені необхідні видатки при визначенні потреби фонду оплати праці.

Форма оплати праці (погодинна або за тарифікацією) залежить від термінів заміни. Про це поговоримо нижче.

ОПЛАТА ЗАМІНИ, ЯКА ТРИВАЛА НЕ БІЛЬШЕ ДВОХ МІСЯЦІВ

Відповідно до пункту 73 Інструкції, погодинна оплата педагогічних працівників в установах допускається лише при оплаті за години заміщення тимчасово відсутніх по хворобі або з інших причин вчителів, вихователів, викладачів тощо, яке тривало не більше двох місяців, а також при оплаті працівників підприємств, організацій та установ, які залучаються для педагогічної роботи.

Лист МОН та ЦК Профспілки та пункт 73 Інструкції визначають, що розмір погодинної ставки заробітної плати визначається через ділення місячної тарифної ставки, встановленої за відповідну норму годин навчального навантаження на тиждень, на середньомісячну кількість годин, передбачену балансом робочого часу на відповідний рік:

Середньомісячна кількість годин визначається балансом робочого часу на кожен рік і розраховується залежно від кількості годин педагогічної роботи в тиждень (від 18 до 40 годин). З нормами тривалості робочого часу на 2023 рік можна ознайомитися за посиланням.

Орієнтовна формула розрахунку заміни відсутнього вчителя

  1. Вираховуємо розмір посадового окладу за місяць:

Щоб з’ясувати місячну тарифну ставку, яка розраховується відповідно до тарифного розряду:

Необхідно взяти розмір ставки працівника 1 тарифного розряду (з 1 грудня 2021 року вона становить 2893 гривні)*(помножити) на відповідний тарифний коефіцієнт, який зазначений в ІІІ етапі оплати праці на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери.

2. Розраховуємо розмір посадового окладу за місяць з урахуванням 10% за підвищення оплати праці вчителя. До розміру отриманої тарифної ставки (розрахований у пункті 1) відповідного тарифного розряду + (додаємо) 10% за підвищення оплати праці педагогічних працівників (відповідно до постанови КМУ № 22 від 11.01.2018 р.) від тарифної ставки певного тарифного розряду вчителя.

3. Розраховуємо розмір годинної ставки для оплати годин за заміну для вчителя з певним тарифним розрядом.

Отриманий місячний тарифний розряд із підвищенням (розрахований у пункті 2) : (ділимо) на середньомісячну кількість годин, передбаченою нормою тривалості робочого часу при 18-годинному робочому тижні на відповідний рік (тривалість робочого часу при 18-годинному робочому тижні у 2023 році становить 936:12 місяців=78 годин).

4. Розраховуємо оплату праці вчителя певного тарифного розряду, який замінює іншого вчителя, за визначену кількість відпрацьованих годин заміни.

Отриманий розмір годинної ставки для оплати годин по заміні для працівника певного тарифного розряду (розрахований у пункті 3)

* (множимо) на кількість годин замін.

5. Розраховуємо надбавку за вислугу років за заміну:

Нараховані кошти за кількість замін (розрахованої у пункті 4) * (множимо) на відсоток (%) за вислугу років.

6. Розраховуємо надбавку за престижність праці за нараховані години заміни. Відповідно до постанови КМУ №373 від 23.03.2011 р. розмір надбавки становить від 5 до 30%, який визначається наказом управління освіти або закладу освіти.

Нараховані кошти за кількість замін (розраховані у пункті 4) * (множимо) на відсоток (%) надбавки за престижність праці.

7.Розраховуємо повну оплату за заміну вчителя.

До оплати праці вчителя певного тарифного розряду, який замінює іншого вчителя, за визначену кількість відпрацьованих годин заміни (розрахованої у пункті 4)

+(додаємо) надбавку за вислугу років за заміну (розраховану в пункті 5) до оплати за заміну

+ (додаємо) надбавку за престижність праці за нараховані години заміни (розраховану в пункті 6).

Отриманий результат (кошти) є оплатою праці вчителя за заміну.

ОПЛАТА ЗАМІНИ ПІД ЧАС ЗАМІЩЕННЯ ПОНАД ДВА МІСЯЦІ

Відповідно до пункту 73 Інструкції, якщо заміщення тривало понад два місяці, то оплата праці педагогічного працівника провадиться з першого дня заміщення за всі години фактичного педагогічного навантаження. Оплата здійснюється відповідно до пункту 68 Інструкції. Тобто працівник, що замінює вчителя, який відсутній понад 2 місяці, повинен отримувати зарплату відповідно до навантаження відсутнього вчителя.

Місячна заробітна плата педагогічних працівників установ освіти визначається через множення ставки заробітної плати на їх фактичне навантаження на тиждень і ділення цього добутку на встановлену норму годин на тиждень.

Але тут можуть виникати складнощі, адже залучити вчителя, який вже працює у закладі загальної середньої освіти до довготривалої заміни іншого вчителя, понад 2 місяців, досить складно. Зокрема, у тих випадках, коли обидва вчителі мають повне педагогічне навантаження 18 та більше годин на тиждень. Якщо залучати до педагогічної роботи інших працівників підприємств, організацій та установ, то оплата праці має здійснюватися погодинно.

Певним вирішенням ситуації можливе прийняття на роботу працівника за строковим трудовим договором для заміщення тимчасово відсутнього працівника, за яким відповідно до закону зберігається робоче місце.

Це також передбачено статтею 2 Закону України “Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану”, у якій вказується, що у період дії воєнного стану сторони за згодою визначають форму трудового договору. З метою оперативного залучення до виконання роботи нових працівників, а також усунення кадрового дефіциту та браку робочої сили, зокрема внаслідок фактичної відсутності працівників, які евакуювалися в іншу місцевість, перебувають у відпустці, простої, тимчасово втратили працездатність або місцеперебування яких тимчасово невідоме, роботодавець може укладати з новими працівниками строкові трудові договори у період дії воєнного стану або на період заміщення тимчасово відсутнього працівника.

Оплата праці працівників, які залучаються до роботи за строковими трудовими договорами, здійснюється аналогічно трудовим договорам, які укладені на невизначений строк.

ОПЛАТА ПРАЦІ ПРАЦІВНИКІВ, ЯКІ ПОСТІЙНО НЕ ПРАЦЮЮТЬ У ЦЬОМУ ЗАКЛАДІ, АЛЕ ЗАМІЩУЮТЬ УЧИТЕЛЯ

Згідно з листом МОН та ЦК Профспілки, оплата праці вчителів, які постійно не працюють в певному закладі освіти, а лише залучаються до заміщення тимчасово відсутніх педагогів, здійснюється також відповідно до пунктів 73 та 68 Інструкції, які ми описали вище.

ОПЛАТА ЗАМІНИ ПІД ЧАС ВИЧИТУВАННЯ ВЧИТЕЛЕМ НАПЕРЕД СВОЄЇ ПРОГРАМИ

Лист МОН та ЦК Профспілки зазначає, що якщо вчителі інших дисциплін у межах заміни виконують програму зі свого предмета наперед, щоб згодом передати відповідні години вчителю, якого замінюють, то в такому разі учителю, який замінює, додаткова оплата не провадиться. Йому виплачується заробітна плата відповідно до тарифікації протягом всього часу як за період тимчасового заміщення, так і за дні, коли відповідні години були тимчасово передані раніше відсутньому вчителю для виконання програми.

Простіше кажучи: коли вчитель на заміні вичитує наперед свою програму, щоб потім віддати ці уроки колезі, якого заміняє, йому виплачується його заробітна плата без додаткової оплати заміни. А коли колега, якого заміняли, стає до роботи, він проводить не лише свої уроки за стабільним розкладом, але й ті уроки, які раніше провів інший вчитель на заміні. У такому разі вчитель на заміні отримує повну зарплату, попри те, що фактично проводить уроків менше.

ОПЛАТА ПРАЦІ ЗАМІНИ ВЧИТЕЛЯ, ЯКЩО З’ЄДНУЮТЬСЯ ДВІ ГРУПИ З ОДНОГО ПРЕДМЕТА

Міністерство освіти і науки України, у своєму листі від 16.02.2021 №1/11-1004 зазначає, що у разі відсутності через хворобу або з інших причин вчителя, який проводить заняття в одній із підгруп, і у разі неможливості організувати заміну іншим вчителем, при зведенні підгруп оплата праці вчителя, який проводить заняття у цій зведеній групі, провадиться на загальних підставах, як за заняття в одній групі. У цьому випадку може змінитися розмір доплати за перевірку зошитів (у разі наявності такої доплати), який залежить від загальної кількості учнів у класі (підгрупі).

ОПЛАТА ЗАМІНИ ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ

Лист МОН від 06.11.2020 р. № 1/10-3943 “Щодо заміни вчителів у закладах загальної середньої освіти” визначає, що в разі заміни вчителя початкових класів, оплата педагогічному працівнику, який проводить заміну, здійснюється за погодинною ставкою вчителя, вчителя який заміняє, в залежності від кваліфікаційної категорії, яку має педагогічний працівник, або за тарифікацією, якщо заміна тривала понад два місяці.

ОПЛАТА ЗАМІНИ КЛАСНОГО КЕРІВНИКА

Постановою Кабінету Міністрів України “Деякі питання встановлення підвищень посадових окладів (ставок заробітної плати) та доплат за окремі види педагогічної діяльності у державних і комунальних закладах та установах освіти” від 28.12.2021 № 1391 передбачено встановлення доплати за класне керівництво у закладах освіти вчителям, викладачам та іншим педагогічним працівникам (крім керівних). У примітці 1 до таблиці Розмірів доплат, що затверджені вищезгаданою постановою, дозволено встановлювати доплату за класне керівництво керівним працівникам закладів освіти, які виконують викладацьку роботу в цьому закладі освіти, у разі неможливості покладання обов’язків класного керівника на іншого педагогічного працівника.

У листі МОН 1/3043 -22 від 22.02.2022 р. наводить приклад, якщо заступник директора закладу загальної середньої освіти має за основною посадою лише 0,5 ставки й одночасно відповідно до пункту 91 Інструкції №102 має навантаження вчителя початкових класів 18 годин на тиждень (основний вчитель), то у такому випадку на нього покладаються обов’язки класного керівника у цьому класі із встановленням відповідної доплати за класне керівництво.

Розмір доплати за класне керівництво не залежить від обсягу навчального навантаження вчителя, викладача чи іншого педагогічного працівника. Доплату за класне керівництво встановлюють у відсотках від тарифної ставки (посадового окладу) вчителя, викладача, педагогічного працівника.

До того ж відповідно до листа МОН від 06.11.2020 р. № 1/10-3943 “Щодо заміни вчителів у закладах загальної середньої освіти” у разі покладання на вчителя, який здійснює заміну уроків, ще й обов’язків класного керівника у цьому класі, такому вчителю має здійснюватися доплата за класне керівництво на період хвороби основного вчителя.

ДОПЛАТИ ЗА ВИКОНАННЯ ОБОВ’ЯЗКІВ ТИМЧАСОВО ВІДСУТНЬОГО ПРАЦІВНИКА

Відповідно до статті 105 Кодексу законів про працю України, працівникам, які виконують на тому ж підприємстві, в установі, організації поряд зі своєю основною роботою, обумовленою трудовим договором, додаткову роботу за іншою професією (посадою) або обов’язки тимчасово відсутнього працівника без звільнення від своєї основної роботи, проводиться доплата за суміщення професій (посад) або виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника. Розміри доплат за суміщення професій (посад) або виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника встановлюються на умовах, передбачених у колективному договорі.

У пункті 6.3.6. Галузевої угоди між Міністерством освіти і науки України, Профспілками працівників освіти і науки України та Всеукраїнським об’єднанням організацій роботодавців у галузі вищої освіти на 2021-2025 роки визначено право встановлювати розміри доплат за суміщення професій, посад, розширення зони обслуговування, за виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників без звільнення від своєї основної роботи, надбавок за високі досягнення у праці, складність, напруженість, за виконання особливо важливої роботи на підставі колективних договорів з використанням на цю мету всієї економії фонду заробітної плати.

У листі МОН та ЦК Профспілки звертається увага, що обмеження розміру доплат за виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників, передбачене підпунктом 3-а) пункту 4 наказу Міністерства освіти і науки України від 26.09.05 р. № 557, не має поширюватися на вчителів, оскільки вони витрачають на виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників додатковий час понад встановлену їм норму.