За відсутності в тимчасово переміщених учнів та учнів із тимчасово окупованих територій задокументованих результатів оцінювання за І семестр річне оцінювання можна здійснювати за результатами ІІ семестру, а за ІІ семестр – з урахуванням оцінювання за І та поточного оцінювання в ІІ семестрі за наявності.

Заклади освіти, у яких тимчасово навчалися переміщені учні, можуть видавати їм інформаційні довідки про період навчання із зазначенням переліку предметів, окремих тем та результатів оцінювання. Крім того, для проведення семестрового та річного оцінювання здобувач освіти може надати інформацію з електронних журналу і щоденника із попереднього або тимчасового місця навчання.

За рішенням педагогічної ради закладу, затвердженого відповідним наказом, семестрове та річне оцінювання учнів 5-8 та 10 класів може здійснюватися не за 12-бальною шкалою, а за шкалою «зараховано»/«не зараховано» у випадках:

  • відсутності через об’єктивні причини задокументованих результатів;
  • через відсутність в учнів із певних обставин можливості долучитися до навчання під керівництвом педагогів;
  • у разі пропуску учнем понад 50% уроків із певного предмета;
  • у разі поєднання навчання в закладі освіти країни перебування за очною формою і в закладі загальної середньої освіти України;
  • під час оцінювання предметів варіативної складової.

Річне оцінювання може бути проведено перед початком навчального року, зокрема з використанням технологій дистанційного навчання і засобів зв’язку. В окремих випадках річне оцінювання може здійснюватись упродовж І семестру наступного навчального року.

Оцінювання учнів, які здобувають освіту за індивідуальною формою організується згідно з Положенням про індивідуальну форму здобуття повної загальної середньої освіти.