Керуючись абзацом 3 частини 4 статті 14 Закону України «Про повну загальну середню освіту», МОН рекомендує здійснювати оцінювання результатів навчання учнів, які здобувають освіту одночасно в закладі освіти країни перебування та України, із тих предметів, які вивчаються в закордонній школі та відповідають предметам української типової освітньої програми, на підставі результатів, отриманих у закордонній школі.

Переведення оцінок, отриманих у закордонній школі у 12-бальну систему в межах автономії заклад освіти здійснює самостійно. Предмети, які діти не вивчали в школі країни перебування оцінюють вчителі українського закладу освіти з використанням технологій дистанційного навчання.

Семестрове оцінювання, залежно від ситуації, можна проводити за результатами поточного, тематичного, підсумкового оцінювання за семестр. Під час семестрового оцінювання рекомендується зараховувати всі оцінки, які отримав здобувач упродовж цього семестру в будь-якому закладі освіти за місцем тимчасового перебування в Україні чи за кордоном, зокрема приватному та незалежно від форми здобуття освіти.

За рішенням педагогічної ради під час оцінювання дозволяється враховувати результати навчання із відповідних предметів (музика, фізична культура та інші), отримані учнями у позашкільних закладах освіти.

Річне оцінювання здійснюється на основі семестрових або скоригованих семестрових оцінок, відповідно до Інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів. У методичних рекомендаціях МОН звертає увагу, що річна оцінка не обов’язково є середнім арифметичним оцінок за І та ІІ семестри. Під час виставлення річної оцінки може враховуватися динаміка особистих результатів навчання здобувача з предмета та сформованість у нього вміння застосовувати набуті знання.