Редакція матеріалу від: 11.10.2021, 07:41

У певних випадках та за певні види педагогічної діяльності крім основної заробітної плати педагогічний працівник може отримувати доплати, надбавки та інші заохочувальні й компенсаційні виплати.

Додаткова заробітна плата – це грошова винагорода, яка виплачується за понаднормову працю, трудові успіхи та винахідливість або за особливі умови праці. Вона включає доплати, надбавки, гарантійні і компенсаційні виплати, премії.

Іншими заохочувальними та компенсаційними виплатами є винагороди за підсумками роботи за рік, премії за спеціальними системами і положеннями, виплати в межах грантів, компенсаційні та інші грошові й матеріальні виплати (стаття 2 Закону України “Про оплату праці”).

Звертаємо увагу, що в тексті наведені основні, на наш погляд, види доплат і надбавок, а не весь їх вичерпний перелік. Список доплат та надбавок визначається, зокрема, Інструкцією про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти та іншими нормативними документами.

НАДБАВКИ

ЩО ТАКЕ “НАДБАВКИ”, ХТО ТА ЗА ЩО ЇХ ВИПЛАЧУЄ ПЕДАГОГІЧНИМ ПРАЦІВНИКАМ

Керівники закладів освіти мають право в межах фонду заробітної плати (фонду оплати праці) встановлювати надбавки, а самим керівникам надбавки затверджуються органами управління.

Надбавки виконують стимулюючу функцію заробітної плати. Тобто основне призначення надбавок – стимулювати педагогічних працівників підвищувати свою професійну майстерність, працювати краще, проявляти творчий потенціал та креативність.

Отже, за що встановлюються надбавки?

СТИМУЛЮЮЧІ НАДБАВКИ

Перший вид надбавок – це стимулюючі надбавки, що встановлюються:

  • за високі творчі та виробничі досягнення педагогічного працівника, залежно від особистого внеску кожного працівника;
  • за виконання особливо важливих (термінових) робіт на строк їх виконання;
  • за складність та напруженість у роботі.

Максимальний розмір цих надбавок для одного працівника не має перевищувати 50% посадового окладу (ставки заробітної плати, тарифної сітки). Це обмеження не поширюється на працівників національних закладів (установ). Керівник закладу освіти може зменшити або повністю скасувати ці надбавки, якщо якість роботи педагогічного працівника погіршується, він виконує завдання несвоєчасно та порушує трудову дисципліну (підпункт 2 пункт 4 наказу МОН від 26.09.2005 № 557 ).

НАДБАВКА ЗА ПРЕСТИЖНІСТЬ ПРАЦІ

Другий вид надбавки – це надбавка за престижність праці. Вона не може бути меншою за 5% і не може перевищувати 30% посадового окладу, незалежно від підпорядкування закладів освіти. Її розмір встановлює керівник закладу в межах фонду оплати праці та на весь обсяг навчального навантаження, що виконує працівник (пункт 1 Постанови Кабміну від 23 березня 2011 р. N 373 “Про встановлення надбавки педагогічним працівникам закладів”).

Щодо зменшення надбавки за престижність до освітнього омбудсмена зверталася доволі велика кількість педагогічних працівників. Адже в освітній субвенції закладено середню (розрахункову) заробітну плату вчителя закладу загальної середньої освіти вищої категорії з відповідними нарахуваннями на плановий бюджетний період і надбавкою за престижність 25%. Про проблеми з оплатою праці читайте у наступному розділі.

НАДБАВКА ПЕДАГОГІЧНИМ ПРАЦІВНИКАМ ІРЦ

З 1 січня 2022 р. надбавка не менше 25% встановлюється педагогічним працівникам інклюзивно-ресурсних центрів (пункт 1 Постанови Кабміну від 23 березня 2011 р. N 373 “Про встановлення надбавки педагогічним працівникам закладів” https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/373-2011-%D0%BF#Text).

НАДБАВКА ЗА АПРОБАЦІЮ НУШ

Для керівників шкіл, їхніх заступників на посадах педагогічних працівників та вчителів шкіл, у яких апробують державний стандарт початкової освіти відповідно до Концепції “Нова українська школа” на період до 2029 року та шкіл, у яких навчання хоча б в одному з початкових класів здійснюватиметься за цим державним стандартом, ця надбавка встановлюється у розмірі не менше 20% (пункт 1 Постанови Кабміну від 23 березня 2011 р. N 373“Про встановлення надбавки педагогічним працівникам закладів” ).

НАДБАВКА В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ З НАВЧАННЯМ МОВАМИ НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН

Нараховується вчителям української мови і літератури шкіл з навчанням мовами національних меншин у розмірі не менше 20% (пункт 1 Постанови ).

НАДБАВКА ЗА ВИСЛУГУ РОКІВ

Також педагогічним працівникам встановлюються надбавка за вислугу років. Вона виплачується щомісяця. Якщо вислуга років становить понад три роки – 10%, понад 10 років – 20%, а понад 20 років – 30% посадового окладу (частина 4 статті 61 Закону України “Про освіту” );

НАДБАВКА ЗА СПОРТИВНІ ЗВАННЯ

За спортивні звання “заслужений тренер”, “заслужений майстер спорту” – виплачується надбавка у розмірі 20%, “майстер спорту міжнародного класу” – 15%, “майстер спорту” – 10% посадового окладу (ставки заробітної плати). Надбавки за почесні та спортивні звання нараховуються працівникам у тому випадку, якщо їхня діяльність за профілем збігається з його почесним або спортивним званням. Якщо є два або більше звань, надбавки встановлюються за одним (вищим) званням. Те, чи відповідає почесне або спортивне звання профілю діяльності працівника на посаді, що він обіймає, визначає керівник закладу освіти (підпункт 2 пункт 4 наказу МОН від 26.09.2005 № 557).

НАДБАВКА ЗА ЗНАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

За знання та використання в роботі іноземної мови: однієї європейської – 10, однієї східної, угро-фінської або африканської – 15, двох і більше мов – 25% посадового окладу (ставки заробітної плати). Ця надбавка не встановлюється працівникам, для яких знання іноземної мови передбачено посадою, і це підтверджується відповідним документом (підпункт 2 пункт 4 наказу МОН від 26.09.2005 № 557).

ПІДВИЩЕНА СТАВКА ПОСАДОВОГО ОКЛАДУ ЗА ПОЧЕСНІ ЗВАННЯ

Залишаються чинними надбавки за звання “Вчитель-методист”, “Викладач-методист” ставки заробітної плати і посадові оклади підвищуються на 15%, а за звання “Старший вчитель”, “Старший викладач”, “Вихователь-методист”, “Педагог-організатор-методист”, “Старший вожатий-методист”, “Практичний психолог-методист”, “Керівник гуртка-методист”, “Старший вихователь” на 10% (підпункт г, пункт 24 Інструкції)

За почесні звання України, СРСР, союзних республік СРСР “народний” – надбавка 40%, “заслужений” – надбавка 20% посадового окладу (ставки заробітної плати) (підпункт 2 пункт 4 наказу МОН від 26.09.2005 № 557).

Оновлені надбавки :

  • педагогічним працівникам, яким за результатами атестації присвоєні педагогічні звання “вчитель-методист”, “викладач-методист”, “вихователь-методист”, “майстер виробничого навчання I категорії”- 15 %;
  • педагогічним працівникам, яким за результатами атестації присвоєні педагогічні звання “старший вчитель”, “старший викладач”, “старший вихователь”, “керівник гуртка – методист”, “педагог-організатор-методист”, “практичний психолог-методист”, “старший вожатий-методист”, “майстер виробничого навчання II категорії” – 10 %;
  • майстрам виробничого навчання у закладах професійної (професійно-технічної) освіти, міжшкільних ресурсних центрах, міжшкільних навчально-виробничих комбінатах, які мають звання “Майстер-кухар”, “Майстер-кондитер” і перейшли на цю роботу з підприємств громадського харчування – 20 %;
  • керівникам гуртків, секцій, студій та інших форм гурткової роботи за звання “Народний майстер” – 10 %.