Саме керівник закладу освіти, відповідно до частини 1 статті 26 Закону України “Про освіту”, здійснює безпосереднє управління закладом і несе відповідальність за освітню, фінансово-господарську та іншу діяльність закладу освіти. Також керівник є представником закладу у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами, і діє без довіреності у межах повноважень.

Керівник закладу загальної середньої освіти має велику кількість повноважень та обов’язків. Вони визначаються частиною 3 статті 26 Закону України “Про освіту”, частинами 3, 4 та 5 статті 38 Закону України “Про повну загальну середню освіту” та установчими документами закладу освіти. Керівник створює в закладі безпечне освітнє середовище, зокрема без булінгу, організовує освітній процес, створює умови, щоб учасники освітнього процесу реалізували свої права та обов’язки тощо.

І для того, щоб якісно виконувати ці та інші свої повноваження, він має відповідати певним кваліфікаційним вимогам.

Кваліфікаційні вимоги до керівника закладу загальної середньої освіти

Частина 2 статті 26 Закону України “Про освіту” визначає, що претендент на посаду керівника повинен вільно володіти державною мовою і мати вищу освіту. Додаткові кваліфікаційні вимоги до керівника та порядок його обрання визначаються спеціальними законами та установчими документами закладу освіти.

Оскільки ми розглядаємо кваліфікаційні вимоги до керівників закладів загальної середньої освіти, то насамперед маємо послуговуватися Законом України “Про повну загальну середню освіту”. Частина 1 статті 38 цього Закону визначає, що керівником закладу загальної середньої освіти може бути особа, яка:

 • є громадянином України;
 • вільно володіє державною мовою;
 • має вищу освіту ступеня не нижче магістра;
 • має стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менше трьох років (крім керівників приватних, корпоративних закладів освіти);
 • має організаторські здібності;
 • має стан фізичного і психічного здоров’я, що не перешкоджає виконанню професійних обов’язків;
 • пройшла конкурсний відбір та визнана переможцем конкурсу відповідно до Закону України “Про повну загальну середню освіту”.

Крім того, наказом Міністерства економіки України №568-21 від 17 вересня 2021 року було затверджено Професійний стандарт “Керівник (директор) закладу загальної середньої освіти”. Відповідно до Професійного стандарту, документами, що підтверджують професійну та освітню кваліфікацію керівника, є диплом магістра (спеціаліста) (7 рівень Національної рамки кваліфікацій). Також, згідно з Професійним стандартом, не рідше, ніж 1 раз на 5 років керівник проходить атестацію, за результатами якої визначається відповідність керівника займаній посаді. Докладно ознайомитися з загальними компетентностями, якими має володіти керівник закладу загальної середньої освіти, та переліком трудових функцій керівника ви можете у Професійному стандарті “Керівник (директор) закладу загальної середньої освіти”.

Обмеження щодо того, хто може обіймати посаду керівника закладу загальної середньої освіти

Існують певні обмеження щодо осіб, які можуть обіймати посаду керівника закладу загальної середньої освіти. Критерії того, хто не може бути директором школи, визначає частина 2 статті 38 Закону України “Про повну загальну середню освіту”. Не може бути директором особа, яка:

 • є недієздатною або цивільна дієздатність якої обмежена;
 • має судимість за вчинення злочину;
 • позбавлена права обіймати відповідну посаду;
 • за рішенням суду визнана винною у вчиненні корупційного правопорушення;
 • за рішенням суду визнана винною у вчиненні правопорушення, пов’язаного з корупцією;
 • підпадає під заборону, встановлену Законом України “Про очищення влади”.

Матеріал підготовлено у рамках проєкту «Про.Спільноти: безпечне та сприятливе середовище для навчання дітей», який реалізує Центр інноваційної освіти «Про.Світ» за підтримки ULEAD з Європою та у співпраці зі Службою освітнього омбудсмена.