Основним документом, який регулює харчування дітей у закладах освіти, є Порядок організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 24 березня 2021 р. № 305.

Відповідно до пункту 4 цього Порядку, для перелічених у попередньому розділі категорій дітей саме засновник (засновники) закладів освіти забезпечують безоплатне гаряче харчування в державних і комунальних закладах освіти за кошти відповідних бюджетів відповідно до встановленого в закладі освіти режиму (кратності) харчування. Кратність харчування – це скільки разів протягом дня діти організовано харчуються у закладі освіти. Це залежить від типу закладу освіти, віку здобувачів освіти, кількості годин перебування дитини в закладі освіти, наявності пільг.

Рішення ж про надання пільг на харчування іншим категоріям дітей місцеві влади приймають у межах видатків місцевого бюджету.

Відповідно до законодавства кратність харчування в закладах освіти може становити:

Відповідальність за планування та організацію харчування в закладах освіти несе засновник (засновники), керівник відповідного закладу, а також постачальник (постачальники) харчових продуктів та/або послуг з харчування (пункт 11 Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку).

Режим харчування учнів, що проживають у сім’ях і харчуються за власні кошти, визначає керівник відповідного закладу освіти та медичний працівник, який перебуває в штаті такого закладу або закладу охорони здоров’я, що здійснює медичне обслуговування закладу освіти відповідно до заяви учнів чи їх батьків, з урахуванням функціональних можливостей їдальні (пункт 6 Порядку надання послуг з харчування дітей у дошкільних, учнів у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах, операції з надання яких звільняються від обкладення податком на додану вартість).

Заклади дошкільної освіти (дитячі садочки)

Відповідно до пункту 8 Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку, вартість харчування в закладах дошкільної освіти переглядають і встановлюють засновник (засновники) таких закладів щороку відповідно до норм харчування з урахуванням режиму харчування в закладі освіти.

Відповідно до пункту 17 згаданого Порядку, в закладах дошкільної освіти режим харчування залежить від режиму роботи закладу.

Вартість безоплатного гарячого харчування в закладах загальної середньої освіти та інших закладах освіти, що провадять освітню діяльність на певному рівні (рівнях) повної загальної середньої освіти також встановлюють засновник (засновники) таких закладів щороку відповідно до норм харчування з урахуванням режиму (кратності) харчування.

Пільгові умови оплати харчування дітей у закладах дошкільної освіти для багатодітних та малозабезпечених сімей та інших груп, які потребують соціальної підтримки, надаються за рішенням органу місцевого самоврядування коштом місцевого бюджету (частина 5 статті 35 Закону України “Про дошкільну освіту”).

Заклади загальної середньої освіти (школи, гімназії тощо)

У закладах загальної середньої освіти денної форми навчання за рішенням педагогічної ради заклад може звільнити від плати за харчування вихованців груп продовженого дня (у відсотках чисельності групи за списком): 10 – у повному обсязі; 15 – на половину вартості. Заклад загальної середньої освіти може прийняти рішення про звільнення у повному обсязі від плати за харчування не більш як 25% чисельності групи за списком учнів, які проживають у пришкільних інтернатах (пункт 5 Порядку надання послуг з харчування дітей у дошкільних, учнів у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах, операції з надання яких звільняються від обкладення податком на додану вартість).

Облік здобувачів освіти, що забезпечуються безоплатним гарячим харчуванням, веде класний керівник/вихователь, який щодня (сьогодні на завтра) надає відповідну інформацію відповідальній особі та уточнює її зранку поточного дня (пункт 4 Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку).