У разі відсутності працівника адміністрація закладу освіти зобов’язана вжити заходів, щоб його замінити (пункт 64 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти.

Керівники закладів освіти мають організувати заміну тимчасово відсутніх учителів учителями, які викладають той самий навчальний предмет.

Якщо це зробити неможливо, то, як виняток, учителі з інших навчальних предметів можуть замінювати тимчасово відсутніх колег, виконувати наперед програму зі свого предмета. А після повернення на роботу відсутнього вчителя передати йому відповідні години для виконання пропущеної програми. Це випливає зі спільного листа МОН та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України від 28.11.2008 № 1/9-770 “Про організацію та порядок оплати праці за заміну тимчасово відсутніх учителів” (далі – лист МОН та ЦК Профспілки).

Але заміна через виконання програми наперед іншими педагогами не може бути довготривалою. Вона можлива, якщо вчитель захворів, узяв невелику відпустку за сімейними обставинами тощо. Водночас якщо вчитель перебуває за кордоном у простої, поки заклад працює очно, або якщо педагога мобілізували – неможливо весь час виконувати програму наперед або постійно замінювати іншими вчителями цього закладу, які викладають той самий навчальний предмет.

Не завжди в керівника є можливість розділити години педагогічного навантаження між іншими вчителями, які викладають той самий навчальний предмет, видавши відповідний наказ про заміну. Для цього в умовах воєнного стану існують інші способи заміни працівника. Про них читайте нижче.

ОФОРМЛЕННЯ ЗАМІНИ ВЧИТЕЛЯ

Директор закладу освіти має видати наказ про заміну, в якому зазначити умови оплати праці педагогічних працівників, зокрема встановлення доплат, при заміщенні тимчасово відсутніх вчителів у закладі. Вчитель, який заміняє працівника, має бути ознайомлений з наказом під підпис – це є згодою працівника здійснювати заміну.

Особливості заміни визначено у листі МОН від 06.11.2020 р. № 1/10-3943 “Щодо заміни вчителів у закладах загальної середньої освіти”.

ЗАПОВНЕННЯ КЛАСНОГО ЖУРНАЛУ В РАЗІ ЗАМІНИ ПРАЦІВНИКА

Відповідно до пункту 2.1. розділу 2 Інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів, у разі відсутності вчителя педагогічний працівник, який його заміняє, у графі “завдання додому” після запису домашнього завдання записує “заміна”, прізвище, ініціали та засвідчує запис власним підписом.

Якщо замість працівника, який перебуває у простої, у відпустці, мобілізований тощо, працює інший працівник на умовах строкового договору, – він заповнює журнал як постійний вчитель, без позначки “заміна”.