Редакція матеріалу від: 20.01.2021, 18:02

Персональні дані – це відомості чи сукупність відомостей про людину, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована (стаття 2 Закону України “Про захист персональних даних” https://bit.ly/3kl6uY8 ). Персональними даними здобувачів освіти є, приміром, особова справа учня, медичні довідки, інформація у друкованому або електронному класному журналі, електронному щоденнику, відео з усною відповіддю учня тощо. У законодавстві немає чітких меж того, які відомості можна відносити до персональних даних.

Для того, щоб належно здійснювати освітню діяльність, забезпечувати право на освіту та створювати якісні й безпечні умови навчання, заклад освіти володіє певними персональними даними здобувачів освіти та їхніх батьків, а також – педагогічних працівників.

Заклад освіти має право обробляти ці дані: збирати, реєструвати, накопичувати, зберігати, адаптувати, змінювати, поновлювати, використовувати і поширювати (розповсюджувати, реалізувати, передавати), знеособлювати, знищувати персональні дані. Усі дії щодо обробки персональних даних визначаються статтею 2 Закону України “Про захист персональних даних” http://bit.ly/3kl6uY8 .

Усі учасники освітнього процесу є суб’єктами персональних даних, тобто особами, чиї персональні дані обробляються. Заклад освіти і кожен педагогічний працівник як його представник несе відповідальність за збереження тих персональних даних учнів, батьків, педагогічних працівників, якими він володіє. Використовувати персональні дані учнів можна лише в професійних цілях.

Якщо, наприклад, оцінки учнів публікуються у відкритому доступі, вони мають бути знеособлені; якщо зведений облік результатів навчання використовується та поширюється у відкритому доступі, він має бути знеособлений (лист МОН від 02 вересня 2020 року № 1096 “Про внесення змін до методичних рекомендацій щодо заповнення класного журналу учнів початкових класів Нової української школи” https://bit.ly/31w3alU).

Але й учні та батьки у свою чергу повинні відповідально ставитися до персональної інформації про вчителя та однокласників, не розголошувати її без згоди, зокрема, не записувати і не публікувати без згоди вчителя в загальному доступі онлайн уроки чи відповіді інших учнів. Докладніше про те, чи має учень право записувати вчителя під час онлайн уроку – тут: https://bit.ly/3qAHBdZ.

Якщо батьки не надали закладу освіти згоду на використання персональних даних дитини, то відповідно заклад освіти не має права видати свідоцтво про базову або повну загальну середню освіту, залучати дитину до олімпіад, подавати інформацію про нагородження учня тощо.