Редакція матеріалу від: 23.07.2021, 12:37

Фінансування приватних закладів освіти здійснюється їхніми засновниками та з інших джерел, не заборонених законодавством. Водночас приватні заклади загальної середньої освіти, які мають відповідну ліцензію на провадження освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти, які розпочали цю діяльність до 1 вересня року, що передує плановому бюджетному періоду; не перебувають у стадії ліквідації та щодо яких не порушено справи про банкрутство й не прийнято рішення про визнання їх банкрутом, мають змогу отримати фінансування з державного бюджету — відповідну субвенцію [11]. Щомісячні бюджетні асигнування на одного учня приватного закладу загальної середньої освіти розраховуються для окремої області та м. Києва на відповідний рік згідно з формулою розподілу освітньої субвенції між місцевими бюджетами/