Редакція матеріалу від: 22.07.2021, 17:55

Згідно зі статтею 89 Бюджетного кодексу України, дошкільна освіта забезпечується за рахунок видатків сільських, селищних, міських територіальних громад і інших коштів, не заборонених законодавством.

Держава надає субвенцію для дітей з особливими освітніми потребами, які здобувають освіту в закладах дошкільної освіти, ці кошти використовуються для оплати додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять і придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку. Джерелами фінансування закладу дошкільної освіти незалежно від форми власності можуть бути кошти:

  • засновника (засновників);
  • державного та місцевих бюджетів;
  • батьків або осіб, які їх замінюють;
  • добровільні пожертвування та цільові внески фізичних і юридичних осіб;
  • інші кошти, не заборонені законодавством.

Джерелами фінансування закладів дошкільної освіти (відділень, груп), заснованих на умовах державно-приватного партнерства, є кошти засновників.

Обсяги співфінансування визначаються засновниками на умовах договору.

Державні та комунальні заклади дошкільної освіти можуть надавати платні освітні та інші послуги, перелік яких затверджує Кабінет Міністрів України. Засновники відповідних закладів освіти мають право затверджувати переліки платних освітніх та інших послуг, що не увійшли до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України.