Редакція матеріалу від: 21.07.2021, 19:46

Право на якісну освіту у безпечних і нешкідливих умовах може бути реалізовано виключно за умови достатнього фінансування освіти та ефективного використання цих коштів. Без виконання цієї критичної умови якісна освіта неможлива, оскільки будь-який з компонентів створення та функціонування освітньої системи (за будь-яких варіантів її побудови) неминуче впирається в питання коштів. Саме тому, на думку освітнього омбудсмена, достатнє фінансування освіти та ефективне витрачання коштів є однією із головних умов забезпечення права на якісну й доступну освіту та створює належні умови для рівного доступу до здобуття освіти.

Реалізація права на освіту передбачає достатнє фінансування освіти державою, яка, відповідно до міжнародного права, зобов’язана використовувати максимум своїх наявних ресурсів для реалізації цього права. ЮНЕСКОзакликає національні уряди, за підтримки парламентів, виділяти не менш ніж 6% ВВП або 20% державних витрат на освіту та забезпечувати їх ефективне використання.

Статтею 78 Закону України «Про освіту» визначено, що держава забезпечує асигнування на освіту в розмірі не менше ніж 7% валового внутрішнього продукту за рахунок коштів державного, місцевих бюджетів та інших джерел фінансування, не заборонених законодавством.