Види засновників закладів дошкільної освіти

Залежно від засновника, заклади освіти бувають державної, комунальної, корпоративної та приватної форми власності. Це визначається частиною 3 статті 22 Закону України “Про освіту”.

Відповідно до статті 16 Закону України “Про дошкільну освіту” засновником закладу дошкільної освіти може бути:

  • орган державної влади від імені держави; 
  • відповідна рада від імені територіальної громади (громад); 
  • фізична та/або юридична особа (зокрема релігійна організація, статут (положення) якої зареєстровано у встановленому законодавством порядку), рішенням та за рахунок майна яких засновано заклад дошкільної освіти або які в інший спосіб відповідно до законодавства набули прав і обов’язків засновника.

Окремо варто зазначити, що, згідно з частиною 3 статті 22 Закону України “Про освіту”, засновником (співзасновником) приватного чи корпоративного закладу освіти не може бути:

  • фізична особа, яка є громадянином (підданим) держави, яку Верховна Рада України визнала державою-агресором або державою-окупантом;
  • юридична особа з іноземними інвестиціями держави-агресора або держави-окупанта, або зареєстрована на території держави-агресора чи держави-окупанта, або кінцевий бенефіціарний власник (контролер) якої є резидентом держави-агресора чи держави-окупанта.