Штатний розпис — це документ, що встановлює структуру, штати і посадові оклади працівників. Штатний розпис містить назви посад, чисельність персоналу й оклади за кожною посадою (лист Міністерства соціальної політики України від 27.06.2007 № 162/06/187-07 “Щодо штатного розпису”).

Штатні нормативи закладів дошкільної освіти затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 04.11.2010 № 1055 “Про затвердження Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів”.

Як формуються штатні нормативи закладів дошкільної освіти

Штатні нормативи закладів дошкільної освіти формуються враховуючи:

У закладах дошкільної освіти чи окремих групах може встановлюватися гнучкий режим роботи, який передбачає організацію роботи груп різної тривалості, зокрема цілодобового перебування дітей, а також роботу чергових груп у вихідні, неробочі та святкові дні як при шестиденному, так і при п’ятиденному робочому тижні (пункт 2 розділу 1 Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів).

Керівникам закладів дошкільної освіти надається право у разі виробничої необхідності змінювати штати або вводити посади (крім керівних), не передбачені штатними нормативами для цього закладу, в межах фонду оплати праці, доведеного лімітними довідками на відповідний період. Заміна посад працівників може здійснюватися лише в межах однієї категорії персоналу (педагогічний, господарсько-обслуговуючий). Це визначено пунктом 2 наказу.

Керівники закладів дошкільної освіти мають привести штатні розписи у відповідність до цього наказу. А в разі виробничої необхідності за кошти спеціального фонду заклади дошкільної освіти можуть вводити додаткові посади, що визначено пунктом 3 наказу.

Штатні нормативи працівників дошкільних відділень навчально-виховних комплексів “дошкільний навчальний заклад — загальноосвітній навчальний заклад”, “загальноосвітній навчальний заклад — дошкільний навчальний заклад” розраховуються відповідно до цих штатних нормативів (пункт 16 розділу 1 Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів).

Типові штатні нормативи закладів дошкільної освіти

Найменування посад

Кількість штатних одиниць (максимальна) залежно від кількості груп

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Директор (завідувач)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Вихователь-методист

——

——

——

0,5

0,5

1

1

1

1

1

1

1,5

1,5

1,5

Сестра медична старша

0,5

0,5

1

1

1

1

1

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

2

2

Завідувач господарства

0,5

0,5

0,5

1

1

1

1

1

1

1

1

——

——

——

Заступник завідувача господарства

1

1

1

Діловод

——

——

——

——

——

——

0,25

0,5

0,5

0,5

1

1

1

1

Шеф-кухар*

——

——

——

——

——

——

——

——

——

1

1

1

1

1

Кухар*

1

1,5

1,5

2

2

2

3

3

3

2

2

3

3

3

Підсобний робітник*

0,5

0,5

0,5

1

1

1,5

1,5

1,5

2

2

2

2

2

2

Комірник*

——

——

——

——

0,25

0,25

0,25

0,5

1

1

1

1

1

1

Кастелянка

——

0,25

0,5

0,5

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Машиніст із прання та ремонту спецодягу (білизни)

0,25

0,5

0,75

1

1

1,5

1,5

1,75

1,75

2

2

2,5

2,5

2,5

Машиніст із прання та ремонту спецодягу (білизни)

в закладах, які мають групи з цілодобовим перебуванням

0,25

0,75

1

1,25

1,25

1,75

1,75

2

2

2,5

2,5

3

3

3

* Якщо режим роботи закладу дошкільної освіти менше 4-х годин (без організації харчування), посади працівників шеф-кухаря, кухаря, підсобного робітника, комірника не вводяться. Кількість інших штатних одиниць у закладах дошкільної освіти з короткотривалим перебуванням дітей визначається відповідно до тижневого навантаження кожного працівника.

Найменування посад

Кількість штатних одиниць (максимальна) з розрахунку на одну групу залежно від режиму роботи

4 години

9 годин

10,5 годин

12 годин

24 години

5-денний робочий тиждень

6-денний робочий тиждень

5-денний робочий тиждень

6-денний робочий тиждень

5-денний робочий тиждень

6-денний робочий тиждень

5-денний робочий тиждень

6-денний робочий тиждень

Вихователі*

0,67

1,55

1,87

1,8

2,2

2,06

2,5

2,4

2,9

Помічник вихователя для дітей віком до 3-х років

0,5

1,13

1,35

1,3

1,6

1,5

1,8

1,5

1,8

Помічник вихователя для дітей віком від 3-х років

0,5

1

1

1,15

1,25

1,25

1,5

1,5

1,5

* У штатні одиниці вихователів враховано час для передачі зміни вихователями (20 хвилин кожного дня).

Посади, що передбачаються у штатних розписах закладів дошкільної освіти, зокрема різних типів

Посади, що передбачаються у штатних розписах закладів дошкільної освіти, визначаються пунктом 5 розділу 1 Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів. Це:

 • музичний керівник — з розрахунку 0,25 штатної одиниці на одну групу у дитячих садках і на кожну групу дітей від одного року і старше у яслах-садках;
 • інструктор з фізкультури, керівник гуртка — з розрахунку 0,125 штатної одиниці на одну групу;
 • практичний психолог із розрахунку:

Місто

Село (селище)

чисельність груп

максимальний норматив чисельності

чисельність груп

максимальний норматив чисельності

до 7

0,5

до 4

0,5

7 і більше

0,75

4 і більше

0,75

9 і більше

1,0

6 і більше

1,0

 • практичний психолог закладу дошкільної освіти компенсуючого типу та комбінованого типу, у яких є 2 і більше груп компенсуючого типу, закладів дошкільної освіти (дитячих будинків) інтернатного типу, закладів дошкільної освіти (центрів розвитку дитини), вводиться з розрахунку не більше однієї штатної одиниці на заклад освіти за кошти загального фонду відповідного бюджету (для державних і комунальних закладів дошкільної освіти);
 • бухгалтер (головний бухгалтер), якщо бухгалтерський облік ведеться не централізовано, тобто заклад має власну бухгалтерію (пункт 7 розділу 1 Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів);
 • соціальний педагог закладу (дитячого будинку) інтернатного типу та центру розвитку дитини — вводиться з розрахунку не більше 1 штатної одиниці на заклад освіти за кошти загального фонду відповідного бюджету (для державних і комунальних закладів дошкільної освіти);
 • сестра медична з дієтичного харчування дітей:

– за умови режиму роботи груп 9 і більше годин з розрахунку 0,25 штатної одиниці за наявності 2-4 груп;

– 0,5 штатної одиниці за наявності 5-9 груп;

– 1 штатна одиниця за наявності 10 і більше груп;

 • прибиральник службових приміщень:

– із розрахунку 0,5 штатної одиниці на кожні 200 кв.м.;

– 0,5 штатної одиниці — при площі службових приміщень менше ніж 200 кв.м.;

 • сестра медична — вводиться додатково 0,5 штатної одиниці посади на заклад у яслах-садках, які мають чотири і більше груп для дітей до 3-х років;
 • робітники з комплексного обслуговування й ремонту будівель:

– кількість визначається відповідно до Міжгалузевих норм чисельності робітників, що обслуговують громадські будівлі, затверджених наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 11.05.2004 № 105;

– вводиться з розрахунку 1 штатна одиниця на зміну з урахуванням кількості робітників, передбачених цим пунктом у закладах дошкільної освіти, що мають санітарно-очисні споруди.

Перелік посад господарсько-обслуговуючого персоналу залежно від типу опалення в закладі дошкільної освіти

Відповідно до пункту 9 розділу 1 Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів), посади машиністів (кочегарів) котельні, операторів котельні газової, опалювачів — вводяться, якщо опалення приміщень не передано в систему житлово-комунального господарства на опалювальний сезон.

Посади робітників з обслуговування й ремонту будинків, передбачені цим пунктом, вводяться на опалювальний сезон.

Із загальної кількості машиністів (кочегарів) котельні, операторів котельні та робітників з обслуговування й ремонту будинків, передбачених цим пунктом, вводиться 1 штатна одиниця на рік, у закладах дошкільної освіти з кількістю груп від 1 до 4 — 0,5 штатної одиниці.

За наявності центрального опалення вводяться:

 • машиніст (кочегар) котельні — 2 штатні одиниці на зміну в кожній — у котельнях, що опалюються твердими видами палива з поверхнею нагріву котлів понад 75 кв.м;
 • оператор котельні:

– 1 штатна одиниця на зміну — в котельнях із газовим опаленням;

– 2 штатні одиниці на зміну — в котельнях без автоматики безпеки.

За наявності пічного опалення:

 • опалювач — 0,5 штатної одиниці на кожні 5 печей, але не менше ніж 0,5 штатної одиниці на заклад дошкільної освіти.

За наявності централізованого теплопостачання (ТЕЦ):

 • робітник з комплексного обслуговування й ремонту будівель — додатково вводиться штатна одиниця у закладах дошкільної освіти, що мають тепловий пункт або елеватор, а за наявності бойлерів та насосів — 1 штатна одиниця на зміну.

Це визначено пунктом 9 розділу 1 Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів.

Інші посади господарсько-обслуговуючого персоналу

У закладах дошкільної освіти, які мають криті стаціонарні басейни, вводяться посади:

 • інструктор з фізичної культури — вводиться з розрахунку 0,25 штатної одиниці на кожні 2 групи, з якими проводяться заняття з навчання плаванню;
 • сестра медична, робітник з комплексного обслуговування і ремонту приміщень, прибиральник службових приміщень, зайнятий прибиранням басейнів, оператор хлораторної установки (за наявності хлораторної установки) — залежно від кількості груп, з якими проводяться заняття з навчання плавання, від 4 до 8 по 0,5 штатної одиниці, а за наявності 9 і більше груп вводиться по 1 штатній одиниці (пункт 15 розділу 1 Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів).

Заклади дошкільної освіти (групи) з цілодобовим перебуванням

Додаткові посади у закладах дошкільної освіти (групах) визначаються розділом 2 Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів.

У таких закладах дошкільної освіти штат вихователів вводиться з розрахунку їх роботи впродовж 14 годин на день (пункт 1 розділу 2 Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів).

У яслах-садках, які мають 4 і більше груп для дітей до 3-х років, за наявності ізолятора вводиться додатково штатна одиниця помічника вихователя відповідно до штатних нормативів цих посад (пункт 2 розділу 2 Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів).

У закладах дошкільної освіти (групах) з цілодобовим перебуванням дітей при шестиденному робочому тижні помічники вихователів з режимом роботи з 19-ї години вечора до 7-ї години ранку довантажуються в даному місяці до встановленої тижневої норми годин іншою відповідною роботою (пункт 3 розділу 2 Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів).

Дитячі садки з цілодобовим перебуванням

Відповідно до пункту 4 розділу 2 Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів:

 • помічник вихователя — вводиться:
 • при шестиденному робочому тижні з режимом роботи з 19-ї години вечора до 7-ї години ранку — 2 штатні одиниці на кожні 2 групи;
 • при п’ятиденному робочому тижні — 1,3 штатної одиниці на кожні 2 групи;
 • у дитячих садках, які мають одну групу з цілодобовим перебуванням дітей або кілька таких груп, розміщених по одній групі в різних приміщеннях, або які мають ізольовані входи знадвору, — відповідно, 2 штатні одиниці помічника вихователя на одну групу або 1,3 штатної одиниці на одну групу;
 • у дитячих садках, які мають непарну кількість груп із цілодобовим перебуванням дітей, в одній із груп посада помічника вихователя з режимом роботи з 19-ї години вечора до 7-ї години ранку вводиться за нормативами, передбаченими для дитячих садків, що мають одну таку групу.
 • кухар:
 • вводиться додатково 0,14 штатної одиниці посади в одногрупових дитячих садках з 12-годинним і цілодобовим перебуванням дітей при шестиденному робочому тижні;
 • вводиться додатково по 0,5 штатної одиниці у дитячих садках з 12-годинним і цілодобовим перебуванням дітей за наявності 2-х і більше груп.
 • підсобний робітник:
 • вводиться додатково 0,5 штатної одиниці посади за наявності 6-ти і більше груп.

Ясла-садки з цілодобовим перебуванням

Відповідно до пункту 5 розділу 2 Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів:

 • помічник вихователя:
 • вводиться з режимом роботи з 19-ї години вечора до 7-ї години ранку — 2 штатні одиниці на кожні 2 дошкільні групи при шестиденному робочому тижні у закладах з цілодобовим перебуванням, при п’ятиденному робочому тижні — 1,3 штатної одиниці на кожні 2 дошкільні групи;
 • у яслах-садках, що мають одну групу для дітей до 3-х років, з режимом роботи з 19-ї години вечора до 7-ї години ранку вводиться при шестиденному робочому тижні — в кількості 1,6 штатної одиниці, при п’ятиденному робочому тижні — 1,3 штатної одиниці;
 • у яслах-садках з цілодобовим перебуванням, що мають кілька дошкільних груп з цілодобовим перебуванням дітей, але розміщених по одній групі в різних будинках, або які мають ізольовані входи з вулиці, а також в одній із груп ясел-садків, які мають непарну кількість дошкільних груп з цілодобовим перебуванням, з режимом роботи з 19-ї години вечора до 7-ї години ранку, вводиться відповідно 2 штатні одиниці або 1,3 штатної одиниці на одну групу;
 • у яслах-садках, що мають одну групу для дітей до 3-х років і одну групу для дітей дошкільного віку з цілодобовим перебуванням, для обслуговування обох груп у вечірній і нічний час, для груп з 12-годинним перебуванням, додатково вводяться 2 штатні одиниці посади помічника вихователя. Штатні одиниці посад помічника вихователя з режимом роботи з 19-ї години вечора до 7-ї години ранку у цих випадках не вводяться;
 • підсобний робітник:

у яслах-садках з 12-годинним і цілодобовим перебуванням дітей вводиться додатково:

 • 0,5 штатної одиниці посади за наявності 4-8 груп;
 • 1 штатна одиниця посади за наявності 9 і більше груп.

Спеціальні та комбіновані заклади дошкільної освіти

Додаткові посади у спеціальних та комбінованих закладах дошкільної освіти визначаються розділом 3 Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів:

 • помічник вихователя (додаткова посада) з режимом роботи з 19-ї години вечора до 7-ї години ранку на кожну групу з цілодобовим перебуванням дітей – 2 штатні одиниці при шестиденному робочому тижні і 1,3 штатної одиниці при п’ятиденному робочому тижні — вводиться для дітей з порушеннями зору, опорно-рухового апарату, пізнавальної діяльності, затримкою психічного розвитку;
 • помічник вихователя (штатна одиниця) з режимом роботи з 19-ї години вечора до 7-ї години ранку за нормами, передбаченими для закладів дошкільної освіти (ясел-садків), що мають дошкільні групи з цілодобовим перебуванням дітей, розміщені по одній групі в різних приміщеннях, — вводиться для дітей з порушеннями слуху у закладах дошкільної освіти з цілодобовим перебуванням;
 • учитель-логопед — по 1 штатній одиниці вводиться для дітей з порушеннями мови на кожну таку групу;
 • учитель-логопед — 1 штатна одиниця для дітей з порушеннями зору, слуху, опорно-рухового апарату, пізнавальної діяльності, із затримкою психічного розвитку, у яких виявлено мовленнєві порушення, вводиться на кожні 10 дітей з тяжкими порушеннями мовлення (ринолалія, заїкуватість, загальне недорозвинення, алалія, афазія, дизартрія) або на кожні 12 дітей з фонетико-фонематичним недорозвиненням, дислалією;
 • вчитель-дефектолог — 1 штатна одиниця посади для дітей з порушеннями слуху, зору, пізнавальної діяльності, із затримкою психічного розвитку вводиться на кожну таку групу;
 • сестра медична лікувального кабінету — вводиться для дітей з порушеннями зору за наявності лікувального кабінету 0,125 штатної одиниці на одну групу, але не більше 1 штатної одиниці на заклад;
 • сестра медична з масажу та сестра медична з лікувальної фізкультури — вводиться для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату по 0,125 штатної одиниці на одну групу, але не більше ніж по одній штатній одиниці на заклад;
 • технік з експлуатації та ремонту устаткування — вводиться 0,5 штатної одиниці на кожні три групи для дітей з порушеннями слуху, зору, якщо в закладі є відповідна слухова чи офтальмологічна апаратура;
 • лікар (лікар-педіатр або вузький спеціаліст залежно від типу закладу) та медсестра з фізіотерапії — вводиться додатково у закладах дошкільної освіти для проведення лікувально-оздоровчої роботи по 0,125 штатної одиниці на одну групу, але не більше ніж по одній штатній одиниці на заклад;
 • асистент вихователя закладу дошкільної освіти — вводиться в інклюзивних групах з розрахунку одна штатна одиниця на одну групу.

Санаторні та комбіновані заклади дошкільної освіти

Додаткові посади в санаторних та комбінованих закладах дошкільної освіти визначаються розділом 4 Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів:

 • кількість посад помічників вихователів з режимом роботи з 19-ї години вечора до 7-ї години ранку збільшується на 0,14 штатної одиниці на кожну штатну одиницю цих посад для дітей з латентною туберкульозною інфекцією та після виліковування від туберкульозу, які мають групу (групи) дітей до 3-х років;
 • посада вихователя-методиста — 0,5 штатної одиниці за наявності 4-7 груп у яслах-садках і 0,5 штатної одиниці за наявності 4-5 груп у дитячих садках, 1 штатна одиниця за наявності 8 груп у яслах-садках і 1 штатна одиниця за наявності 6 груп у дитячих садках вводиться додатково у санаторних та спеціальних закладах;
 • машиніст із прання та ремонту спецодягу на заклад — вводиться 1 штатна одиниця посади для дітей з латентною туберкульозною інфекцією та після виліковування від туберкульозу незалежно від того, чи є можливості користуватися послугами пралень;
 • посада лікар (лікар-педіатр або вузький спеціаліст залежно від типу закладу) та медсестра з фізіотерапії — вводиться додатково по 0,125 штатної одиниці на одну групу, але не більше ніж по одній штатній одиниці на заклад для проведення лікувально-оздоровчої роботи.

Матеріал підготовлено у рамках проєкту «Про.Спільноти: безпечне та сприятливе середовище для навчання дітей», який реалізує Центр інноваційної освіти «Про.Світ» за підтримки ULEAD з Європою та у співпраці зі Службою освітнього омбудсмена.