Редакція матеріалу від: 25.05.2022, 12:15

ДОПЛАТИ ЗА ОКРЕМІ ВИДИ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Умовно другий вид доплат, які визначені законодавством, встановлюються педагогам у співвідношенні до тарифної ставки за такі окремі види педагогічної діяльності:

КЛАСНЕ КЕРІВНИЦТВО

Втратили чинність постанова Кабінету Міністрів 25 серпня 2004 р. № 1096 “Про встановлення розміру доплати за окремі види педагогічної діяльності”, відповідно норма щодо виплати за класне керівництво у підготовчих та I-IV класах закладів загальної середньої освіти – це доплата 20%. У V-XI (XII) класах – 25%.

Оновлені доплати за класне керівництво:

 • вчителям та іншим педагогічним працівникам (крім керівних) у 1-4 та підготовчих класах у закладах загальної середньої освіти (у тому числі в закладах освіти при установах виконання покарань) – 20 %;
 • вчителям та іншим педагогічним працівникам (крім керівних) у 5-11 (12) класах у закладах загальної середньої освіти (у тому числі в закладах освіти при установах виконання покарань) – 25 %;
 • викладачам, старшим викладачам, майстрам виробничого навчання та іншим педагогічним працівникам (крім керівних) у закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої освіти – 20 %.

ПЕРЕВІРКУ НАВЧАЛЬНИХ РОБІТ УЧНІВ

Втратили чинність постанова Кабінету Міністрів 25 серпня 2004 р. № 1096 “Про встановлення розміру доплати за окремі види педагогічної діяльності” і відповідно норма щодо перевірки навчальних робіт (зошитів, письмових робіт) про те, що у I-IV класах закладів загальної середньої освіти – доплата 15%, у V-XI (XII) класах – 10-20% й ця доплата залежить від педагогічного навантаження вчителя.

Оновлені доплати за перевірку навчальних робіт учнів:

 • вчителям (у тому числі тим, які проводять індивідуальні та групові заняття з учнями, які здобувають освіту за сімейною (домашньою) формою або на педагогічному патронажі) у підготовчих та 1-4 класах закладів загальної середньої освіти усіх типів і найменувань. Зазначена доплата встановлюється основному вчителю незалежно від навантаження – 15 %;
 • вчителям (у тому числі тим, які проводять індивідуальні та групові заняття з учнями, які здобувають освіту за сімейною (домашньою) формою або на педагогічному патронажі) у 5-11 (12) класах закладів загальної середньої освіти, викладачам, старшим викладачам у закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої освіти у таких розмірах:

     – з мови та літератури – 20 %;

     – з математики – 15 %;

     – з іноземної мови, технічної механіки (конструювання) та креслення – 10 %.

Зазначена доплата встановлюється залежно від педагогічного навантаження вчителя чи викладача з предметів, за якими встановлена доплата за перевірку навчальних робіт 10-20%.

КЕРІВНИЦТВО ПРЕДМЕТНИМИ (ЦИКЛОВИМИ) І МЕТОДИЧНИМИ КОМІСІЯМИ

Втратили чинність постанова Кабінету Міністрів 25 серпня 2004 р. № 1096 “Про встановлення розміру доплати за окремі види педагогічної діяльності” і відповідно норма доплати за керівництво предметними (цикловими) і методичними комісіями у закладах загальної середньої та професійної (професійно-технічної) освіти та вищих навчальних закладах I-II рівня акредитації про 10-15 %.

Оновлені доплати за керівництво:

 • вчителям у закладах загальної середньої освіти, викладачам у закладах професійної (професійно-технічної) освіти, старшим викладачам та викладачам у закладах фахової передвищої освіти за керівництво предметними, цикловими, методичними комісіями – 10-15 %;
 • у закладах фахової передвищої освіти у разі введення посади керівника (голови) циклової комісії доплата за керівництво цикловою комісією не встановлюється;
 • вчителям (викладачам) у закладах загальної середньої освіти (початкових школах), мистецьких школах із кількістю здобувачів освіти до 20, в яких посада директора не вводиться, за керівництво таким закладом освіти – 25 %;
 • майстрам виробничого навчання у закладах професійної (професійно-технічної) освіти, на яких покладено організаційне, методичне керівництво навчально-виробничою діяльністю всіх майстрів за професією, працюючих в навчально-виробничій майстерні – 15%;
 • керівнику закладу загальної середньої освіти, в якому організоване навчання учнів у класах (групах) з вечірньою (очною) та заочною формами здобуття освіти, за керівництво такими класами (групами) – 25 %;
 • керівникам, заступникам керівників, які відповідають за організацію навчально-виробничої роботи, та старшим майстрам у закладах професійної (професійно-технічної) освіти, в яких створені вечірні (змінні) групи, за організацію і керівництво навчально-виробничим навчанням учнів вечірніх (змінних) груп – 15 %;
 • керівнику гуртка у закладах позашкільної освіти, який здійснює керівництво відділом (за наявності у відділі не менше 10 гуртків одного профілю та за умови відсутності штатної посади завідувача відділу) – 15 %.

ЗА ОРГАНІЗАЦІЮ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ ТА РОБОТУ В ІНКЛЮЗИВНИХ КЛАСАХ

Втратили чинність постанова Кабінету Міністрів від 25 серпня 2004 р. № 1096 “Про встановлення розміру доплати за окремі види педагогічної діяльності” і відповідно норма доплати за роботу в інклюзивних класах 20% і встановлення цієї доплати педагогічним працівникам та помічникам вихователів тільки за години роботи у цих класах (групах).

Оновлені доплати за організацію інклюзивного навчання та роботу в інклюзивних класах:

 • керівнику закладу освіти, в якому організовано навчання осіб з особливими освітніми потребами і створено три і більше інклюзивних класи (групи), та заступнику керівника з навчальної роботи такого закладу освіти, в обов’язки якого входить організація інклюзивного навчання осіб з особливими освітніми потребами – 20 %;
 • педагогічним працівникам та помічникам вихователів у закладах дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої освіти за роботу в інклюзивних класах (групах) – 20 %.

Тобто керівнику закладу освіти, в якому організовано навчання осіб з особливими освітніми потребами, доплату встановлюється за умови, що створено три і більше інклюзивних класи/групи.

Щоб таку доплату отримав заступник керівника з навчальної роботи закладу освіти, в його обов’язки має входити організація інклюзивного навчання осіб з особливими освітніми потребами.

Тож керівним працівникам, тобто керівнику закладу освіти та його заступнику з навчальної роботи, встановлюється доплата за організацію інклюзивного навчання осіб з особливими освітніми потребами у закладі освіти в розмірі 20% від їхніх посадових окладів за основною посадою. Єдина умова встановлення такої доплати — створення в закладі освіти трьох і більше інклюзивних класів чи груп.

ОБСЛУГОВУВАННЯ КОМП’ЮТЕРНОЇ ТЕХНІКИ

Залишається чинною доплата 10-15 % за обслуговування комп’ютерної техніки, яка зазначена у пункті 2 частини 3 статті 24 Закону України “Про повну загальну середню освіту”.

Оновлена доплата за обслуговування комп’ютерної техніки вчителям, викладачам та іншим працівникам, на яких покладено обслуговування комп’ютерної техніки, у закладах освіти, в яких створені кабінети інформатики – 10-15 %.

ВЕДЕННЯ ДІЛОВОДСТВА, БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ, ВЕБСАЙТУ

Нова доплата вчителям, викладачам та іншим працівникам у закладах освіти, які відповідають за ведення діловодства, бухгалтерського обліку, вебсайту – 10 %.

ПОЗАКЛАСНА РОБОТА

Залишається чинною доплата 10-40% за проведення позакласної роботи з учнями відповідно до пункту 2 частини 3 статті 24 Закону України “Про повну загальну середню освіту”).

Оновлена доплата педагогічним працівникам у закладах загальної середньої освіти усіх типів і найменувань за проведення позакласної роботи з фізичного виховання учнів у таких розмірах – від 10-40 %:

– 10 % – за наявності 10-19 класів (класів-комплектів)

– 20 % – за наявності 20-29 класів

– 30-40 % – за наявності 30 і більше класів

Педагогічним працівникам у дитячих будинках і закладах загальної середньої освіти інтернатного типу для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, за проведення позакласної роботи з фізичного виховання учнів (незалежно від кількості класів (груп) – 30 %.

ЗАВІДУВАННЯ

Залишаються чинними доплати за завідування:

 • навчальними (навчально-методичними) кабінетами, ресурсними кімнатами, лабораторіями, спортивними залами чи майданчиками, навчально-дослідними ділянками, кімнатами зберігання зброї, стрілецькими тирами, паспортизованими музеями – 10-15%;
 • кабінетами інформатики та майстернями – 15-20%;
 • структурними підрозділами закладів освіти – 25%;
 • бібліотекою (медіатекою) або за бібліотечну роботу чи роботу з бібліотечним фондом підручників – 5-15% (пункт 2 частини 3 статті 24 Закону України “Про повну загальну середню освіту”).

Оновлені доплати за завідування:

 • вчителям, викладачам та іншим педагогічним працівникам у закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти за завідування навчальними (навчально-методичними) кабінетами, ресурсними кімнатами, лабораторіями, спортивними залами чи майданчиками, навчально-практичними центрами, навчально-дослідними ділянками, кімнатами зберігання зброї, стрілецькими тирами, паспортизованими музеями – 10-15 %;
 • вчителям, викладачам та іншим педагогічним працівникам у закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти за завідування майстернями, кабінетами інформатики – 15-20 %;
 • керівним або іншим педагогічним працівникам, на яких покладено обов’язки завідування структурним підрозділом у закладах освіти, за завідування структурним підрозділом (пансіон (інтернат), філія, дошкільний підрозділ, позашкільний підрозділ, реабілітаційне відділення тощо), за умови відсутності штатної посади завідувача (керівника) такого структурного підрозділу – 25 %;
 • педагогічним працівникам у закладах позашкільної освіти за завідування майстернями та паспортизованими музеями – 15-20 %;
 • педагогічним працівникам у закладах позашкільної освіти за завідування навчальними кабінетами, лабораторіями, куточками живої природи, дендропарками, зимовим садом, навчально-дослідними ділянками, теплицями – 10-15 %;
 • викладачам, старшим викладачам у закладах фахової передвищої освіти за завідування вечірніми, заочними відділеннями, відділеннями за однією або кількома спеціальностями за умови відсутності штатної посади завідувача відділення – 15 %;
 • педагогічним працівникам закладу загальної середньої освіти, в якому організоване навчання учнів у класах (групах) з вечірньою (очною) та заочною формами здобуття освіти, за завідування заочним відділенням, навчально-консультативними пунктами – 10 %;
 • педагогічним та іншим працівникам, які проводять бібліотечну роботу та роботу з бібліотечним фондом підручників, у закладах загальної середньої та професійної (професійно-технічної) освіти за завідування бібліотекою (медіатекою) за умови відсутності штатної посади завідувача бібліотеки (медіатеки) – 5-15 %.

Згідно статті 25 Закону України “Про освіту” засновник закладу освіти зобов’язаний забезпечити утримання та розвиток матеріально-технічної бази заснованого ним закладу освіти (у тому числі матеріальне забезпечення кабінетів) на рівні, достатньому для виконання вимог стандартів освіти та ліцензійних умов.

ДОПЛАТА ЗА СЕРТИФІКАЦІЮ

Залишаються чинними доплати педагогічним працівникам, які пройшли сертифікацію у розмірі 20% посадового окладу (ставки заробітної плати) пропорційно до обсягу педагогічного навантаження протягом строку дії сертифіката (пункт 5 стаття 61 Закону України “Про освіту”).

Оновлені доплати педагогічним працівникам закладів освіти, які успішно пройшли сертифікацію, протягом строку дії сертифіката пропорційно обсягу педагогічного навантаження, що виконується на посаді, за якою пройдена сертифікація – 20 %.