Редакція матеріалу від: 11.10.2021, 08:02

ДОПЛАТИ ЗА ДОДАТКОВУ РОБОТУ

Умовно перший вид доплат (залишаються чинними), які визначені законодавством – це доплати, що встановлюються педагогічним працівникам за:

  • суміщення професій (посад);
  • розширення зони обслуговування чи збільшення обсягу виконуваної роботи (вихователям і помічникам вихователів дитячих дошкільних закладів за перевищення планової наповнюваності груп);
  • за виконання поряд з основною роботою обов’язків тимчасово відсутніх працівників (підпункт 3 пункт 4 наказу МОН від 26.09.2005 № 557)

Що потрібно знати про цей вид доплат?

Їхні розміри та перелік суміщуваних професій (посад) не обмежуються, але ці доплати не можуть бути більшими, ніж 50% посадового окладу (ставки заробітної плати, тарифної ставки).

Вони виплачуються за рахунок і в межах фонду заробітної плати (фонду оплати праці) (підпункт 3 пункт 4 наказу МОН від 26.09.2005 № 557 та абзац 3 пункту 3 Загальних положень Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти.

Конкретний розмір цих доплат встановлюється за фактично виконаний обсяг робіт. Доплати за виконання обов’язків тимчасово відсутнього керівника закладу освіти його штатним заступникам не виплачуються (пункт 52 Інструкції).

Вони не встановлюються керівникам закладів освіти, їхнім заступникам, керівникам структурних підрозділів закладів освіти та їх заступникам (підпункт 3 пункт 4 наказу МОН від 26.09.2005 № 557).