Освітня субвенція – це один із видів трансфертів місцевим бюджетам, що надаються з державного бюджету (стаття 97 Бюджетного кодексу України) (далі – Кодекс) на оплату праці з нарахуваннями для педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти. Порядок та умови надання й розрахунку освітньої субвенції затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 14.01.2015 № 6 “Деякі питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам” (далі – Порядок) та статтею 103-2 Кодексу.

Обсяг освітньої субвенції для місцевих бюджетів здійснюється відповідно до формули розподілу освітньої субвенції між місцевими бюджетами, яка затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року № 1088 “Про затвердження формули розподілу освітньої субвенції між місцевими бюджетами” (далі – Формула розподілу освітньої субвенції).

Також щороку виділяються субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами.

Фактично на потреби закладів освіти щороку держава виділяє різні субвенції. У 2023 році було виділено субвенцію на облаштування укриттів із дотриманням вимог пожежної та техногенної безпеки у закладах освіти, та субвенцію на придбання шкільних автобусів. Окрім того, у 2024 році заплановане виділення субвенції на модернізацію харчоблоків у школах.

Які заклади освіти можуть отримати освітню субвенцію?

Кошти освітньої субвенції отримують заклади загальної середньої освіти, зокрема приватні, та інші заклади, які здійснюють навчання згідно з Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти, інклюзивно-ресурсні центри (пункт 2, 3 Порядку).

За рахунок субвенції не здійснюється фінансування закладів загальної середньої освіти (крім закладів початкової школи та приватних закладів загальної середньої освіти), кількість учнів у яких становить менше 25 осіб (пункт 6 Порядку).

Хто є розпорядником освітньої субвенції

Головним розпорядником субвенції є Міністерство освіти і науки України.

Розпорядники субвенції за місцевими бюджетами визначаються рішеннями про такі бюджети відповідно до законодавства (пункт 2 Порядку).

Розподіл і перерозподіл загальних обсягів субвенції між місцевими бюджетами здійснюється Кабінетом Міністрів України (пункт 5 Порядку).

Як розподіляється освітня субвенція

Освітня субвенція розподіляється між відповідними бюджетами на основі формули, яка розроблена Міністерством освіти і науки України та затверджена Кабінетом Міністрів України (постанова від 27 грудня 2017 року № 1088 “Про затвердження формули розподілу освітньої субвенції між місцевими бюджетами”), і має враховувати, зокрема, такі параметри:

 • кількість учнів загальноосвітніх навчальних закладів у міській та сільській місцевості, гірських населених пунктах;
 • наповнюваність класів;
 • коригуючі коефіцієнти приведення, що застосовуються до кількості учнів різних типів загальноосвітніх навчальних закладів та залежно від місцевості, в якій розташований заклад.

При цьому у складі зазначеної субвенції передбачається резерв коштів, обсяг якого не може перевищувати 1 відсотка загального обсягу субвенції, для здійснення видатків, що не могли бути враховані при застосуванні формули.

Залишки коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду зберігаються на рахунках відповідних місцевих бюджетів і використовуються у наступному бюджетному періоді з урахуванням цільового призначення субвенції та на оновлення матеріально-технічної бази навчальних закладів, перелік яких зазначено у частині першій статті 103-2 Кодексу.

Фактична кількість ставок педагогічних працівників чи фактичний фонд оплати праці педагогічних працівників не враховуються при розподілі освітньої субвенції між місцевими бюджетами.

Щорічно Кабінет Міністрів України затверджує постанову щодо надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, а Міністерство освіти і науки України надає роз’яснення щодо розрахунку обсягу освітньої субвенції.

Джерело даних для розподілу обсягу освітньої субвенції

Це персональні дані здобувачів освіти, подані безпосередньо закладами освіти в програмно-апаратному комплексі “Автоматизований інформаційний комплекс освітнього менеджменту» (ПАК “АІКОМ”). У разі виявлення в Інформаційних довідках помилкових чи застарілих даних, Міністерство освіти і науки рекомендувало засновникам актуалізувати дані в ПАК “АІКОМ”, оскільки повна та достовірна інформація про заклади загальної середньої освіти є дуже важливою для формування освітньої політики в умовах децентралізації та значної міграції здобувачів освіти у звʼязку з воєнними діями (лист МОН).

На які видатки можна спрямовувати залишки освітньої субвенції

Залишки коштів за субвенцією на кінець бюджетного періоду зберігаються на рахунках відповідних місцевих бюджетів і використовуються у наступному бюджетному періоді з урахуванням цільового призначення субвенції та на оновлення матеріально-технічної бази закладів та установ освіти, зазначених у цьому пункті. Залишки можуть спрямовуватися, насамперед, на такі видатки:

 • придбання шкільних автобусів для перевезення дітей із закладів загальної середньої освіти, які будуть оптимізовані/об’єднані/реорганізовані;
 • оснащення закладів освіти персональними комп’ютерами та мультимедійним обладнанням, засобами навчання та обладнанням для навчальних кабінетів початкової школи, фізики, хімії, біології, географії, математики, інформатики;
 • придбання підручників і посібників (у тому числі електронних) для закладів освіти;
 • оновлення навчальної та матеріально-технічної бази закладів загальної середньої освіти, які оптимізовані/об’єднані/реорганізовані або які повністю укомплектовані і до яких будуть довозитися учні закладів загальної середньої освіти;
 • здійснення заходів, пов’язаних із забезпеченням пожежної безпеки;
 • ремонт і придбання обладнання для їдалень (харчоблоків) закладів загальної середньої освіти;
 • будівництво нових туалетних приміщень і реконструкцію, капітальний та поточний ремонт туалетних приміщень закладів загальної середньої освіти, в яких початкову освіту здобувають не менше 20 осіб, їх облаштування санітарно-гігієнічним обладнанням та розроблення відповідної проєктної документації;
 • заходи територіальної оборони, задоволення продовольчих потреб цивільного населення, евакуацію/вивезення/переміщення цивільного населення із місцевості, де ведуться бойові дії, та небезпечних територій у безпечні місця, зокрема на оплату транспортних послуг, пально-мастильних матеріалів, облаштування місць розміщення громадян, які у зв’язку з бойовими діями залишили місце проживання/перебування, оплату інших заходів, спрямованих на підтримку цивільного населення в умовах воєнного стану.

Субвенція може спрямовуватися на здійснення заходів з оптимізації мережі зазначених закладів та установ освіти.

За результатами місячного/квартального звіту про виконання місцевих бюджетів облдержадміністрація має право подати Міністерству освіти і науки України як головному розпоряднику бюджетних коштів пропозиції щодо перерозподілу видатків субвенції між обласним бюджетом, бюджетами територіальних громад (у межах видатків регіону) (пункт 3 Порядку).

Особливості перерозподілу обсягу освітньої субвенції в умовах воєнного стану

Матеріал підготовлено у рамках проєкту «Про.Спільноти: безпечне та сприятливе середовище для навчання дітей», який реалізує Центр інноваційної освіти «Про.Світ» за підтримки ULEAD з Європою та у співпраці зі Службою освітнього омбудсмена.