Декларація про безпеку шкіл (Safe Schools Declaration) містить низку зобов’язань для попередження і реагування на напади та використання закладів освіти у військових цілях у період збройного конфлікту. У країнах, що приєднались до Декларації раніше, вже розроблені та успішно впроваджуються підходи до імплементації документа.

Важливо зауважити, що країни-підписанти Декларації – це як держави, на території яких немає військових конфліктів, так і ті, де має місце збройна агресія.

Важливим аспектом приєднання до Декларації є відновлення освітньої інфраструктури, забезпечення психологічної реабілітації учнів, батьків і вчителів, сприяння проведенню тренінгів з безпеки та охорони здоров’я тощо.

4 серпня 2021 року Кабінет Міністрів України затвердив план заходів щодо реалізації Декларації про безпеку шкіл, що створив умови для забезпечення права на освіту та формування безпечного освітнього середовища у період збройного конфлікту на сході України.

План складається з 6 основних блоків:

  • Ефективна система моніторингу нападів на заклади освіти – запровадження моніторингу напади на заклади освіти та навчити місцевих освітніх управлінців його використовувати)
  • Захист закладів освіти від нападів та їх відновлення у разі пошкодження – заходи з попередження нападів на заклади освіти та забезпечення їх відновлення за кошти державного та місцевих бюджетів)
  • Забезпечення безперервності навчання – підтримка сталості здобуття освіти шляхом розвитку дистанційного навчання (цифрові навички, Інтернет, цифрові пристрої)
  • Упровадження в освітню політику чутливих до конфлікту інструментів – інтеграція підходів чутливості до конфлікту до змісту освіти та навчання цим підходам вчителів
  • Забезпечення системності підходів до захисту освіти в умовах збройного конфлікту – утворення міжвідомчої робочої групи як інструмента міжвідомчу координацію заходів з реалізації Декларації
  • Інформаційна підтримка впровадження положень Декларації – просвітницькі та інформаційні заходи щодо положень Декларації та її вказівок, зокрема інформування про прогрес України міжнародних партнерів.