Редакція матеріалу від: 08.12.2021, 09:38

Законом України “Про охорону дитинства” визначено, що батьки або особи, які їх замінюють, зобов’язані виховувати дитину, піклуватися про її здоров’я, фізичний, духовний і моральний розвиток, навчання, створювати належні умови для розвитку її природних здібностей, поважати гідність дитини, готувати її до самостійного життя та праці. Батьки та особи, що їх замінюють, повинні сприяти здобуттю дітьми освіти у закладах освіти або забезпечувати повноцінну домашню освіту відповідно до вимог щодо її змісту, рівня та обсягу.

У статті 150 Сімейного кодексу України зазначається, що обов’язком батьків є забезпечити здобуття дитиною повної загальної середньої освіти.

На батьків учнів, а також керівників закладів освіти, які виконують обов’язки опікунів дитини у випадках, визначених законом, покладається відповідальність за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти, це зазначено у статті 25 Закону України “Про повну загальну середню освіту”.

Якщо батьки або особи, які їх замінюють, ухиляються від виконання передбачених законодавством обов’язків щодо забезпечення необхідних умов життя, навчання та виховання неповнолітніх дітей – це тягне за собою попередження або накладення штрафу від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (стаття 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення).

Звісно, що лише за невиконання домашніх завдань дитиною не тягне накладання покарань на батьків. Але якщо цей фактор поєднується з іншими факторами, які перешкоджають здобуттю дитиною загальної середньої освіти, то на батьків може бути покладено відповідальність за невиконання ними батьківських обов’язків.