Редакція матеріалу від: 20.05.2022, 11:12

Процедура зарахування відбувається відповідно до “Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти” (Наказ МОН №367 від 16.04.2018).

Органи управління у сфері освіти місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, зокрема у підпорядкуванні яких перебувають заклади загальної середньої освіти та органи управління у сфері освіти повинні забезпечити та організувати зарахування здобувачів загальної середньої освіти, які вимушено змінили місце проживання (перебування) і проживають (перебувають) в Україні чи за її межами, до закладів освіти (наказ МОН від 28.03.2022 №274 “Про деякі питання організації здобуття загальної середньої освіти та освітнього процесу в умовах воєнного стану в Україні”).

Терміни початку подачі документів на зарахування до першого класу встановлює місцева влада не пізніше ніж за місяць до дати початку прийому заяв та документів та обов’язково повідомити про це на сайтах органу управління освітою.

Заклад освіти не пізніше ніж за місяць до початку прийому заяв оприлюднює графік прийому документів на своєму сайті та/або на інформаційних стендах. Обов’язково має бути оприлюднена інформація про закріплену за закладом територію обслуговування, спроможність закладу освіти (максимальну кількість дітей, яких школа може зарахувати), кількість учнів у кожному класі (пункти 6-7 Порядку).

Не пізніше ніж за 6 місяців до початку прийому заяв органи місцевого самоврядування мають оприлюднити на своєму сайті рішення про закріплення території обслуговування за закладами освіти, тобто за яким закладом освіти закріплені певні вулиці та будинки (пункт 9, розділ 1 Порядку).

Зарахування дітей до закладу освіти здійснюється до початку навчального року та відповідно до території обслуговування (пункт 6 розділ 1 Порядку).

Документи для зарахування дитини-переселенця до 1 класу

Такими, що проживають на території обслуговування закладу освіти, є мешканці, що мають постійну реєстрацію, та зареєстровані внутрішньо переміщені особи. Якщо документи на зарахування до 1 класу подають внутрішньо переміщені особи, але не зареєстровані на цій території, заклад освіти має сприяти їх реєстрації та не відмовляти у прийнятті документів (лист МОН від 16 квітня 2022 р. № 1/4202-22 “Щодо зарахування до 1-го класу закладів загальної середньої освіти”).

Для того, щоб зарахувати переміщену дитину до першого класу, один із батьків, опікунів або інших законних представників у визначені місцевою владою терміни має подати до закладу освіти, який обслуговує територію проживання дитини, заяву.

Заяву на зарахування до першого класу можна подавати особисто, електронною поштою, факсом або іншим зручним способом для заявника (наказ МОН від 28.03.2022 №274).

До заяви додається:

 • копія та оригінал свідоцтва про народження дитини або документ, що посвідчує її особу;
 • оригінал або копія медичної довідки за формою № 086-1/о.

Водночас наголошуємо батькам, законним представникам дитини-переселенця, що в умовах воєнного стану необхідно надати до закладу освіти один із нижче перерахованих документів:

 • довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи;
 • довідку про звернення за захистом в Україні;
 • посвідчення біженця;
 • посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту або якій надано тимчасовий захист.

Якщо у дитини-переселенця відсутнє свідоцтво про народження або інший документ, що підтверджує особу дитини, вона зараховується до закладу освіти без свідоцтва чи іншого документу, що підтверджує особу дитини.

Якщо в дитини немає свідоцтва про народження – керівник закладу освіти зобов’язаний невідкладно поінформувати орган опіки і піклування за місцем проживання дитини чи місцеперебуванням закладу освіти, щоб сприяти оформленню свідоцтва (лист МОН від 16 квітня 2022 р. № 1/4202-22).

Медична довідка

Зверніть увагу, що відсутність оригіналу або копії медичної довідки за формою № 086-1/о не є підставою для відмови у зарахуванні до 1 класу.

Оскільки частина переселенців не має змогу вчасно оформити медичні довідки дітей, то просимо узгодити питання щодо термінів надання медичної довідки з керівником закладу освіти. Але довідка обов’язково має бути надана до початку навчального року.

Право на першочергове зарахування до закладу освіти

Діти, які зареєстровані на території обслуговування закладу освіти як внутрішньо переміщені особи (тобто якщо в дитини або батьків є довідка ВПО) мають право на першочергове зарахування.

Також нагадуємо, що право на першочергове зарахування, окрім зареєстрованих на території обслуговування, мають діти:

 • які є рідними або усиновленими братами, сестрами дітей, які здобувають освіту в цьому закладі;
 • які є дітьми працівників цього закладу освіти;
 • які є випускниками дошкільного підрозділу цього закладу освіти, якщо такий підрозділ є (пункти 1,2 та підпункт 1 пункту 3, глави 1 розділу 2 Порядку).

Якщо переміщена дитина має особливі освітні потреби

Якщо дитина має особливі освітні потреби та потребує створення інклюзивного класу – за наявності та за бажанням одного з батьків, законних представників дитини до заяви про зарахування може додаватися оригінал або копія висновку інклюзивно-ресурсного центру про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини (підпункт 3 пункт 4 розділ 1 Порядку).

Інклюзивний клас утворюється на період дії довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, або до моменту виїзду особи з ООП до іншого місця проживання, тому батькам потрібно звернутись до Інклюзивно-ресурсного центру (ІРЦ) за місцем перебування та оформити відповідну довідку, оскільки закладу освіти потрібен час для того, щоб створити інклюзивний клас та запланувати надання додаткових психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових занять послуг.

Якщо під час воєнного стану висновок, що надавався ІРЦ до введення воєнного стану, було втрачено, батьки (інші законні представники) дитини з ООП можуть отримати копію висновку на порталі АС «ІРЦ» або у відповідному мобільному додатку. Якщо самостійно отримати копію висновку неможливо, батьки (інші законні представники) дитини з ООП можуть звернутися до ІРЦ за місцем тимчасового проживання, отримати копію висновку за допомогою фахівців ІРЦ або провести первинну (повторну) комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку особи. Про це зазначається у листі МОН № 1/3710-22 від 28.03.2022 року.

Жеребкування на вільні місця

Порядком зарахування передбачається процедура проведення жеребкування на вільні місця. Тобто якщо в закладі освіти після першочергового зарахування залишилися вільні місця, для тих дітей, чиї батьки, законні представники у встановлені терміни подали заяви на вільні місця, має відбутися жеребкування для зарахування на ці місця. Водночас лист МОН від 16 квітня 2022 р. № 1/4202-22 рекомендує цьогоріч закладам освіти провести зарахування до першого класу без процедури жеребкування (проводити чи не проводити жеребкування – вирішують заклади освіти).

Інформація про зарахування дитини-переселенця до закладу освіти

Якщо закладу освіти під час першочергового зарахування вистачило місць зарахувати всіх учнів – і тих, які мали право на першочергове зарахування, і тих, які претендували на вільні місця – список зарахованих учнів із зазначенням лише їх прізвищ (першу літеру імені можна додати до прізвища, якщо серед тих, хто подавав заяви, є однофамільці) оприлюднюється винятково в закладі освіти.

Якщо ж були зараховані тільки ті учні, які мали право на першочергове зарахування, й ще має відбутися жеребкування на вільні місця, впродовж двох робочих днів з дня зарахування дітей на інформаційному стенді закладу освіти, а також на офіційному вебсайті закладу освіти (якщо сайту немає – на вебсайті органу, у сфері управління якого перебуває заклад освіти) оприлюднюється:

 • список зарахованих учнів із зазначенням лише їх прізвищ;
 • оголошення про дату, час, місце і спосіб проведення жеребкування;
 • інформація про кількість вільних місць і прізвища дітей, які претендують на вільні місця;
 • наказ керівника закладу освіти про утворення конкурсної комісії у складі 3 осіб для проведення жеребкування (абзац 2, пункт 2 та пункт 4 глави 1, розділу 2 Порядку).

Якщо в закладі освіти немає місця для всіх, хто подав заяви на першочергове зарахування

Щоб усі діти, які мають право на першочергове зарахування, були зараховані, директор школи може:

 • за узгодженням із засновником відкрити додатковий клас чи класи, в тому числі інклюзивні чи спеціальні;
 • внести необхідні зміни до організації освітнього процесу;
 • вивільнити приміщення, що використовуються не за призначенням (зокрема шляхом припинення орендних відносин).

Або директор ініціює ці зміни перед органом, у сфері управління якого перебуває заклад освіти.

Якщо кількість дітей, які мають право на першочергове зарахування, все одно перевищує спроможність закладу освіти, орган, у сфері управління якого перебуває заклад освіти, невідкладно має запропонувати батькам цих дітей перелік закладів освіти, максимально доступних і наближених до місця проживання дитини, а також сприяти зарахуванню дітей до тих закладів, які обрали батьки (пункт 5, глава 1, розділ 2 Порядку).