Головний сайт освітнього омбудсмена

На цьому сайті розміщуються роз’яснення та відповіді на найпоширеніші запитання, які хвилюють учасників освітнього процесу
×
Освіта А-Я

У певних випадках та за певні види педагогічної діяльності крім основної заробітної плати педагогічний працівник може отримувати доплати, надбавки та інші заохочувальні й компенсаційні виплати.

Додаткова заробітна плата - це грошова винагорода, яка виплачується за понаднормову працю, трудові успіхи та винахідливість або за особливі умови праці. Вона включає доплати, надбавки, гарантійні і компенсаційні виплати, премії.

Іншими заохочувальними та компенсаційними виплатами є винагороди за підсумками роботи за рік, премії за спеціальними системами і положеннями, виплати в межах грантів, компенсаційні та інші грошові й матеріальні виплати (стаття 2 Закону України “Про оплату праці” ).

Звертаємо увагу, що в тексті наведені основні, на наш погляд, види доплат і надбавок, а не весь їх вичерпний перелік. Список доплат та надбавок визначається, зокрема, Інструкцією про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти та іншими нормативними документами.

ДОПЛАТИ

Доплати в основному компенсують педагогічному працівникові заробітну плату за збільшення обсягу роботи, часу її виконання та напруженість роботи.

Доплати можуть встановлюватися законодавством, засновниками та/або керівником закладу освіти, який погоджує їх із профспілковим комітетом.

ДОПЛАТИ ЗА ДОДАТКОВУ РОБОТУ

Умовно перший вид доплат, які визначені законодавством - це доплати, що встановлюються педагогічним працівникам за:

 • суміщення професій (посад);
 • розширення зони обслуговування чи збільшення обсягу виконуваної роботи (вихователям і помічникам вихователів дитячих дошкільних закладів за перевищення планової наповнюваності груп);
 • за виконання поряд з основною роботою обов'язків тимчасово відсутніх працівників (підпункт 3 пункт 4 наказу МОН від 26.09.2005 № 557 https://bit.ly/2GRNqSs.

Що потрібно знати про цей вид доплат?

 • Їхні розміри та перелік суміщуваних професій (посад) не обмежуються, але ці доплати не можуть бути більшими, ніж 50% посадового окладу (ставки заробітної плати, тарифної ставки).
 • Вони виплачуються за рахунок і в межах фонду заробітної плати (фонду оплати праці) (підпункт 3 пункт 4 наказу МОН від 26.09.2005 № 557 та абзац 3 пункту 3 Загальних положень Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти).
 • Конкретний розмір цих доплат встановлюється за фактично виконаний обсяг робіт. Доплати за виконання обов'язків тимчасово відсутнього керівника закладу освіти його штатним заступникам не виплачуються 
 • Вони не встановлюються керівникам закладів освіти, їхнім заступникам, керівникам структурних підрозділів закладів освіти та їх заступникам (підпункт 3 пункт 4 наказу МОН від 26.09.2005 № 557 ).

ДОПЛАТА ЗА РОБОТУ В НІЧНИЙ ЧАС

Доплата у розмірі до 40% годинної тарифної ставки (посадового окладу) встановлюється педагогічним працівникам за роботу в нічний час за кожну годину роботи з 10-ї години вечора до 6-ї години ранку (підпункт 3 пункт 4 наказу МОН від 26.09.2005 № 557).

ДОПЛАТИ ЗА ОКРЕМІ ВИДИ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Умовно другий вид доплат, які визначені законодавством, встановлюються педагогам у співвідношенні до тарифної ставки за такі окремі види педагогічної діяльності:

 • класне керівництво. У підготовчих та I-IV класах закладів загальної середньої освіти - це доплата 20%. У V-XI (XII) класах - 25%;
 • перевірку навчальних робіт учнів (зошитів, письмових робіт). У I-IV класах закладів загальної середньої освіти - це 15%. У V-XI (XII) класах - 10-20%. Ця доплата залежить від педагогічного навантаження вчителя;
 • за керівництво предметними (цикловими) і методичними комісіями - 10-15%;
 • за роботу в інклюзивних класах (групах) - 20%. Ця доплата встановлюється педагогічним працівникам та помічникам вихователів тільки за години роботи у цих класах (групах);
 • обслуговування комп’ютерної техніки - 10-15%;
 • проведення позакласної роботи з учнями - 10-40% (Додаток до постанови Кабміну від 25 серпня 2004 р. N 1096 та пункт 2 частини 3 статті 24 Закону України“Про повну загальну середню освіту” );

завідування:

 • навчальними (навчально-методичними) кабінетами, ресурсними кімнатами, лабораторіями, спортивними залами чи майданчиками, навчально-дослідними ділянками, кімнатами зберігання зброї, стрілецькими тирами, паспортизованими музеями - 10-15%;
 • кабінетами інформатики та майстернями - 15-20%;
 • структурними підрозділами закладів освіти - 25%;
 • бібліотекою (медіатекою) або за бібліотечну роботу чи роботу з бібліотечним фондом підручників - 5-15% (пункт 2 частини 3 статті 24 Закону України “Про повну загальну середню освіту”).

ДОПЛАТИ ЗА НАУКОВІ СТУПЕНІ ТА ЗВАННЯ

Також законодавством визначені доплати:

 • за почесні, вчені, спортивні звання, наукові ступені - в розмірі 15-30% посадового окладу (абзац 3, пункту 3 частини 3 статті 24 Закону України “Про повну загальну середню освіту”);
 • педагогічному працівникові, який пройшов сертифікацію. Він отримує щомісячну доплату в розмірі 20% посадового окладу (ставки заробітної плати) пропорційно до обсягу педагогічного навантаження протягом строку дії сертифіката (пункт 5 стаття 61 Закону України “Про освіту”).

Частина педагогів, які пройшли сертифікацію мають проблеми як з отриманням відповідної доплати, так і позачерговою атестацією та присвоєнням відповідних категорій та звань. Тим педагогам, які звернулися до освітнього омбудсмена з відповідним зверненням щодо порушення їх прав, була надана юридична допомога і відновлені їх права як з отриманням доплат, так з позачерговою атестацією.

Також освітній омбудсмен подав пропозиції до проєкту нового Положення про атестацію педагогічних працівників, у яких запропонував максимально спрощену процедуру позачергової атестації працівників, які пройшли сертифікацію.

Якщо працівник має вчене звання професора, граничний розмір доплати йому встановлюється в розмірі 33% посадового окладу, а якщо доцента, старшого наукового співробітника, старшого дослідника - у граничному розмірі 25% посадового окладу (ставки заробітної плати). Якщо працівник має науковий ступінь доктора наук - доплата йому встановлюється у граничному розмірі 25% посадового окладу (ставки заробітної плати), а якщо кандидата наук чи доктора філософії - у граничному розмірі 15% посадового окладу (ставки заробітної плати).

Доплати за вчене звання або науковий ступінь встановлюються працівникам, якщо їхня діяльність за профілем збігається з наявним вченим званням чи науковим ступенем. Якщо працівник має два або більше вчених звання або два наукові ступені, доплата встановлюється за одним (вищим) вченим званням, науковим ступенем.

Те, чи відповідає вчене звання та науковий ступінь профілю діяльності працівника на посаді, яку він обіймає, визначає керівник закладу освіти, установи освіти чи наукової установи (підпункт 3, пункт 4 наказу МОН від 26.09.2005 № 557 ).

ДОПЛАТИ ЗА ІНШІ ВИДИ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Умовно третій вид доплат - це доплати за інші види педагогічної (навчальної, виховної, методичної, організаційної) діяльності (абзац 1, пункт 3, частина 3 статті 24 Закону України “Про повну загальну середню освіту” ).

Це означає, що засновник закладу освіти та/або заклад освіти, окрім визначених законом доплат, за трудовим договором та/або посадовою інструкцією, має право встановлювати додаткові види та розміри доплат, підвищення окладів за рахунок власних надходжень (абзаци 6 пункту 3 частини 3 статті 24 Закону України “Про повну загальну середню освіту”).

Засновники приватних, корпоративних закладів освіти мають право встановлювати інші розміри та умови оплати праці, винагороди та допомоги для педагогічних працівників (абзац 7, пункту 3, частини 3 24 Закону України “Про повну загальну середню освіту”).

Керівник або засновник закладу освіти не можуть скасовувати визначені законодавством доплати.